Pregătiți pentru provocările ce pot apărea

Siguranță cu Phoenix Contact

Siguranța funcțională este o temă importantă. Cu produse, cursuri de formare și experți certificați TÜV, Phoenix Contact te ajută să îndeplinești cerințele directivei pentru utilaje și cerințele de siguranță din industria de proces.

Oferim posibilități pentru siguranța angajaților și utilajelor.

Let's get #FitForSafety


Un bărbat care se cațără pe munte
Plăcuță cu inscripția „Fit for Safety”

Ce este siguranța funcțională?

Ca dezvoltator și producător de instalații inteligente, aveți în față o mare provocare. Fiecare sistem, deși proiectat cu atenție, prezintă riscuri semnificative pentru mediul înconjurător. Standardele și directivele privind siguranța funcțională (FuSi) înseamnă protejarea oamenilor, a mediului și a mașinii. Acestea descriu metode de gestionare a riscurilor prin sisteme de siguranță automatizate. Utilizarea corectă a sistemelor (de control) pentru siguranță și a altor măsuri pentru reducerea riscurilor este de importanță critică pentru siguranța unui sistem. Atunci când apare o eroare critică, controlerul activează starea de siguranță.

Siguranța funcțională operează într-un cadru reglementat prin lege. Una dintre cele mai importante standard pentru producția de mașini este EN ISO 13849-1. Aceasta specifică prevederile de siguranță care trebuie respectate de o mașină. Seria de standarde IEC 61511 reglementează utilizarea siguranței funcționale a instalațiilor din industria de prelucrare. Doi parametri importanți pentru fiabilitatea funcțiilor legate de siguranță sunt nivelul de integritate a siguranței (SIL) și nivelul de performanță (PL).

Producție de mașini cu angajați

Directiva pentru utilaje Cerințe privind siguranța mașinii în spațiul economic european

Se încadrează produsele dumneavoastră în domeniul de aplicare al Directivei pentru utilaje 2006/42/CE? Doriți să le introduceți în circulație pe piața europeană? Atunci trebuie să respectați cerințele Directivei pentru utilaje. Mașinile primesc un marcaj CE numai dacă îndeplinesc pe deplin cerințele relevante. În spațiul economic european, acest marcaj este necesar pentru ca mașinile să poată fi introduse în circulație și utilizate.

Tendințe globale în siguranța mașinilor
Noi cerințe privind nivelul de performanță și SIL
Cum se vor schimb cerințele privind siguranța funcțională pentru nivelul de performanță (PL) și SIL în viitorul apropiat? Standardele de siguranță internaționale ISO 13849 și IEC 62061 sunt în curs de modificare. Probabil vor exista noutăți în domeniul software-urilor relevante pentru siguranță și al securității cibernetice.
Aflați mai multe acum
Instalație de producție

Siguranța mașinii la nivel mondial Reglementări în diverse regiuni

Harta lumii
Harta lumii
Harta lumii
Harta lumii
Harta lumii

 • Cerințele de siguranță de bază sunt definite în Anexa I a Directivei pentru utilaje.
 • Elaborarea conceptului de siguranță se realizează conform standardelor armonizate.
 • Prezumția de conformitate este strâns legată de aplicarea acestor standarde armonizate.
 • Aplicarea standardelor este voluntară. Sunt posibile soluții care se abat de la standarde.
 • În principiu, nu sunt necesare aprobări sau permise emise de autorități pentru punerea în circulație.
 • Producătorul emite o declarație de conformitate, astfel încât nu este necesar și un certificat emis de o parte terță.
 • Produsul este marcat cu un marcaj CE, nu cu un marcaj de verificare.
 • Obligația de a apela la o parte terță („organism notificat”) survine numai în cazul anumitor produse de risc.
 • Rolul statului se limitează la monitorizarea pieței.

Harta lumii

 • Legile esențiale cu caracter obligatoriu privind protecția muncii sunt descrise în standardele OSHA (Occupational Safety and Health Administration), care se adresează operatorilor.
 • Din standardele OSHA rezultă în mod indirect cerințe pentru producătorii de mașini și componente de siguranță.
 • În cazurile de răspundere pentru produse, se face trimitere în mod frecvent la standardele ANSI în cadrul proceselor civile.
 • Deși utilizarea standardelor ANSI nu este obligatorie din punct de vedere legislativ, aceasta devine cvasi-obligatorie prin prevederile contractelor de drept privat.
 • În multe cazuri, standardele ANSI sau UL diferă de standardele internaționale, respectiv europene.
 • În SUA, statul nu monitorizează piața. În momentul punerii în funcțiune a unei instalații, este necesar un marcaj de verificare NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Harta lumii

 • Momentan, nu există o monitorizare atentă a pieței, ci doar controale vamale.
 • În China, regulamentele privind siguranța mașinilor au preluat multe standarde internaționale, dar acestea nu sunt mereu actualizate.
 • Mașinile nu trebuie certificate CCC, spre deosebire de componentele centrale.
 • Pe lângă standardele naționale și din industrie, există și nenumărate standarde regionale și la nivelul firmelor.

Harta lumii

 • Există anumite reglementări legislative în privința importului de bunuri [Lei N°8078 Art. 8] și, indirect, pentru mașini și componente [NR12 § 12.134].
 • Momentan, nu se impune o certificare obligatorie cu titlu general. Preconizăm că, în viitor, se va introduce obligația de certificare pentru anumite produse din domeniul tehnologiei de siguranță.
 • Certificările obținute de la instituțiile sau autoritățile europene și americane sunt acceptate numai dacă există un cadru de recunoaștere reciproc.
 • În vederea efectuării verificărilor, sunt posibile inspecții (chiar și neanunțate) în fabrici.
 • Puteți apela la standardele internaționale în vigoare numai dacă nu aveți la dispoziție standarde naționale. Parțial, standardele naționale conțin cerințe mai stricte decât cele internaționale.
 • Dacă o mașină prezintă un risc imediat foarte ridicat pentru angajați, se pot impune interdicții de operare și comercializare a acesteia.

Industria de prelucrare

Siguranța proceselor Respectarea cerințelor legislative actuale

În industria de prelucrare există diferite potențiale de pericol pentru oameni și mediu. Pentru a reduce aceste pericole, este necesară îndeplinirea cerințelor IEC 61511. IEC 61511 prevede utilizarea unui management al siguranței funcționale pentru evitarea erorilor de sistem. Pentru gestionarea erorilor întâmpinate, este necesară implementarea corectă a funcțiilor de siguranță. De asemenea, trebuie respectate cerințele pentru protecția împotriva exploziilor. Limitările legislative din ce în ce mai mari și numărul din ce în ce mai mare de prevederi de siguranță necesită cunoașterea bazelor pentru protecție împotriva exploziilor.

Drumul către o instalație de prelucrare sigură Implementarea managementului siguranței funcționale

Ciclul de viață al procedeelor de siguranță ilustrează procesul:

Ciclul de viață al procedeelor de siguranță

O analiză detaliată și bine-documentată a riscurilor stă la baza producerii unei instalații de prelucrare sigure. Pe baza acesteia pot fi create în fazele individuale ulterioare următoarele documente:

 • Specificații privind cerințele de siguranță
 • Dispunerea componentelor hardware și evaluarea nivelului de integrarea a securității
 • Documentație software
 • Validarea funcțiilor de siguranță

Atunci când aceste faze sunt realizate fără planificare și fără un sistem de management adecvat, pot avea loc erori de sistem. Această eroare poate rămâne ascunsă până la apariția unui pericol. Prin urmare, drumul către o instalație de prelucrare sigură începe înainte analiza riscurilor (inclusiv HAZOP). Pentru a evita erorile de sistem în fazele individuale, producătorul și operatorul instalației necesită un management al siguranței funcționale.

Doi angajați lângă o instalație

Consultanță în domeniul siguranței De la analiza pericolelor până la certificarea instalației

Pentru producători, implementarea funcțiilor de siguranță în mașini și instalații înseamnă costuri suplimentare. De aceea, Phoenix Contact vă oferă asistență prin consultanță individuală. Indiferent de marcă, experții în siguranță funcțională de la Phoenix Contact, care sunt certificați TÜV, vă oferă asistență în ce privește proiectarea, construcția, modificarea, completarea și operarea mașinilor de-a lungul ciclului de viață al procedeelor de siguranță.

Produse pentru siguranță funcțională De la comutatorul de siguranță până la controlere sigure

Descoperiți un portofoliu cuprinzător de produse și soluții pentru siguranța funcțională. Circuitul de siguranță, releul de protecție și controlerele ce îndeplinesc normele de siguranță facilitează punerea în funcțiune și configurarea instalației dumneavoastră. Astfel, vă puteți dedica activităților dumneavoastră principale și puteți avea certitudinea că instalația dumneavoastră respectă cerințele legale și este utilizată în siguranță.

Produse pentru siguranță funcțională