Pracownik korzystający z technologii przetwarzania w chmurze na tablecie

Przetwarzanie w chmurze Przyszłość przemysłu

Już w 2017 roku powstał słynny cytat „The world’s most valuable resource is no longer oil, but data“. W 2021 roku jest to nadal aktualne. W każdym przemyśle każdego dnia powstają gigantyczne ilości danych, które dotąd pozostawały jednak niewykorzystane. Dzięki Proficloud.io dane te można wykorzystać. Proficloud.io daje małym i średnim firmom możliwość udziału w cyfryzacji przemysłu, wykorzystania gromadzonych danych, a tym samym optymalizacji własnych procesów, obniżenia kosztów i zwiększenia szybkości działania.

Schemat objaśniający przetwarzanie w chmurze z połączeniami różnych interfejsów z chmurą

Czym jest przetwarzanie w chmurze?

W przeszłości każdy, kto chciał korzystać z mocy obliczeniowej, musiał utrzymywać własne serwery. Konieczne było obliczenie i zakup niezbędnych zasobów, instalowanie aktualizacji, tworzenie kopii zapasowych i zapewnienie dostępności serwerów. Skutkowało to tym, że firmy musiały przeznaczać duże zasoby (kadrowe i finansowe) lub godzić się na ograniczenia.

Dzięki chmurze wszystko to należy już do przeszłości. Stojący dotąd w firmie serwer jest zastępowany przez zarządzane profesjonalnie centra obliczeniowe – chmurę. Udostępnia ona na bieżąco w praktycznie nieograniczonych ilościach zasoby: moc obliczeniową i pojemność pamięci. Działa to tak szybko, że umożliwia zaspokojenie potrzeb również w okresie obciążeń szczytowych. Zadania związane z aktualizacją oprogramowania czy tworzeniem kopii zapasowych są realizowane przez administratora danej platformy w chmurze. Chmura otwiera firmom możliwość udziału w świecie danych – bez dużych kosztów i angażowania zasobów.

Schemat objaśniający technologię przetwarzania w chmurze

Taka kryje się za tym technologia?

W zakresie używanych technologii trzeba wspomnieć z pewnością o MQTT. MQTT to protokół używany głównie do komunikacji między maszynami. W naszym przypadku jest to komunikacja między urządzeniami obiektowymi a Proficloud.io realizowana za pośrednictwem MQTT. MQTT oferuje w tym zakresie szereg zalet, np. niskie zapotrzebowanie mocy obliczeniowej, niskie koszty oraz bezpieczna komunikacja dzięki szyfrowaniu TLS.

Ikona obrazująca cechy przetwarzania w chmurze z chmurą i tabletem

Cechy

Istnieją różne wersje systemów w chmurze, lecz poniższe punkty dotyczą większości z nich:

  • Dostępne wyposażenie sprzętowe jest dzielone między różnych użytkowników. Umożliwia to obniżenie kosztów przy jednoczesnym odrębnym przechowywaniu danych.
  • Istnieje możliwość krótkotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia wymaganych mocy. Umożliwia to szybkie reagowanie na zmiany.
  • Usługi w chmurze nie są kupowane, lecz wynajmowane. Ponieważ każdy system oparty na chmurze wymaga ciągłych nakładów ze strony administratora, jest to jedyny sposób na pokrycie ponoszonych kosztów. Zaletą dla klienta jest brak wysokich kosztów początkowych (CAPEX). Zamiast tego przewidywalne koszty rozkładają się na znacznie dłuższy okres (OPEX).
  • Ponieważ koszty obsługi i utrzymania chmury są ponoszone przez jej administratora, korzystanie z chmury przez klienta nie wymaga dużych nakładów. Klient może skupić się bezpośrednio na swojej głównej działalności.
Ikona obrazująca zagrożenia przetwarzania w chmurze

Zagrożenia

Przetwarzanie w chmurze na Proficloud.io:

  • Dane użytkowników są przechowywane w centrum obliczeniowym we Frankfurcie.
  • Zapewniamy zgodność z RODO.
  • Dane przesyłane między urządzeniami, klientami a Proficloud.io są szyfrowane za pomocą protokołu TLS.
  • Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim. Dane naszych klientów traktujemy jako ich własność.

Proficloud.io i usługi Smart Service

Na koniec pozostaje pytanie: w jaki sposób również Twoja firma może docenić korzyści chmury? Czyli jak można zacząć korzystać z Proficloud.io? Proficloud.io składa się z szeregu inteligentnych usług (smart service) do różnych zastosowań, czyli również dla różnych firm.
Tutaj znajdziesz przegląd tych usług: