Zewnętrzna ochrona odgromowa i systemy fotowoltaiczne

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Wszelkie informacje znajdziesz w broszurze „Ochrona odgromowa i ochrona przed przepięciami” dostępnej do pobrania.

Pobierz broszurę
System fotowoltaiczny na dachu

Zewnętrzna ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych

Gdy na jednym budynku zainstalowany jest system fotowoltaiczny i zewnętrzne urządzenie piorunochronne, często dochodzi do konfliktu: obie instalacje muszą podzielić się powierzchnią dachu. Nie ma problemu, jeśli system fotowoltaiczny i urządzenie piorunochronne są instalowane jednocześnie. Jeśli system fotowoltaiczny jest montowany w późniejszym czasie na dachu, na którym znajduje się już urządzenie piorunochronne, trzeba uwzględnić kilka aspektów. Ważne jest zapewnienie działania zewnętrznej ochrony odgromowej, jak również ochrony odgromowej systemu fotowoltaicznego.

Dystanse separacyjne

Kiedy przez przewód płynie prąd, następuje spadek napięcia wzdłuż przewodu. Wielkość spadku napięcia zależy od różnych czynników, np. przekroju, kształtu i materiału przewodu, sposobu ułożenia przewodu oraz amplitudy i kształtu prądu.

W przypadku uderzenia pioruna w urządzenie piorunochronne, prąd piorunowy jest kierowany przez odgromnik do ziemi. Wzdłuż odgromników następuje spadek napięcia. Istnieje kilka metod jego obliczenia. Dla ułatwienia przyjmijmy wartość 1000 V na metr. Na wysokości 10 m występuje zatem napięcie 10 000 V między odgromnikiem a innymi uziemionymi elementami, np. uziemioną ramą systemu fotowoltaicznego. Istnieje zatem ryzyko przeskoczenia pioruna z odgromnika na system fotowoltaicznego. Aby temu zapobiec, odgromnik i system fotowoltaiczny muszą być zamontowane w odpowiedniej odległości od siebie. Dystans separacyjny „s“ to minimalna odległość między odgromnikiem a systemem fotowoltaicznym, aby nie doszło do przeskoczenia pioruna.

Ze względu na wiele różnych czynników ustalenie prawidłowego dystansu separacyjnego nie jest proste. Można skorzystać przy tym z pomocy specjalisty ds. systemów ochrony odgromowej, którego należy zaangażować na etapie projektu.

Jeśli dystans separacyjny jest znany, wszystkie komponenty systemu fotowoltaicznego w każdym miejscu muszą zachowywać ten odstęp od urządzenia piorunochronnego. Jeśli nie ma możliwości zachowania wymaganego dystansu, konieczne jest połączenie całego systemu fotowoltaicznego z zewnętrznym systemem ochrony odgromowej.
W przypadku takiej instalacji prądy piorunowe nie są już odprowadzane obok budynku, lecz przez budynek. Budynek wymaga wtedy wyższej ochrony przed przepięciami przy użyciu ograniczników przepięć typu 1.

Dystans separacyjny „s“ w instalacji dachowej

Dystanse separacyjne dla systemów fotowoltaicznych

Widok zwisu dystansu separacyjnego

Widok zwisu

Zwis

Poza dystansem separacyjnym należy uwzględnić również zwis, zwłaszcza w przypadku systemów fotowoltaicznych montowanych w istniejących obiektach. Wyobraźmy sobie prostą linię między końcówkami zwodów pionowych.

Ochrony wymaga obszar poniżej tej linii. Jednak fizycznie piorun wniknąć również nieznacznie pod tą linią. Obszar ten to zwis.

Dla skutecznej ochrony przed uderzeniami pioruna moduły fotowoltaiczne muszą znajdować się zatem pod zwisem. Wielkość zwisu może wyznaczyć wykonawcza systemu ochrony odgromowej.

Widok zwisu przy instalacji dachowej

Widok zwisu przy instalacji dachowej

Jeśli moduły fotowoltaiczne znajdują się nad zwisem, istnieją dwie różne możliwości:

  1. Instalacja modułu fotowoltaicznego w taki sposób, aby miał mniejszą wysokość.
  2. Dopasowanie systemu ochrony odgromowej przez jego wykonawcę.

Zacienienie

Aby zapewnić skuteczność zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, na dachu muszą być zamontowane różne elementy, które mogą rzucać cień, np. zwody pionowe. Cień na panelach fotowoltaicznych jest nazywany zacienieniem.

Zacienienie ma negatywny wpływ na wydajność systemu fotowoltaicznego. W zależności od wielkości zacienionej powierzchni oraz liczby i połączenia danych paneli dochodzi do zmniejszenia wydajności w stringu lub w całym systemie. Oznacza to mniejszą produkcję prądu, niż bez zacienienia. W dłuższej perspektywie może to spowodować znacznie mniejsze zyski.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem, zwłaszcza w przypadku niewielkich zacienień np. przez zwody, są tzw. hot spoty. Powstają one na skutek większego nagrzewania zacienionej powierzchni w stosunku do sąsiednich elementów panelu, na które pada słońce. Ma to dwie przyczyny:

Zacieniona powierzchnia nie produkuje prądu. Powierzchnia ta zamiast źródłem energii staje się rezystorem, który jedynie przepuszcza prąd sąsiednich ogniw. Niezbędna do tego energia jest odprowadzana w większości w postaci ciepła.
Zwód działa na promienie słońca jak soczewka. Wskutek tego promienie słoneczne skupiają się na panelach na krawędzi cienia, co zwiększa intensywność promieniowania słonecznego właśnie w tym obszarze.
Przegrzanie to czynnik, który w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji modułów fotowoltaicznych. Ogniwa narażane często na przegrzanie ulegają zniszczeniu, co zmniejsza wydajność panelu fotowoltaicznego. Eksperci nadal zastanawiają się, jak silny jest wpływ tego zjawiska na sprawność modułów fotowoltaicznych oraz jak szybko ono występuje.

Celem jest eliminacja zacienienia systemu fotowoltaicznego przez elementy zewnętrznej ochrony odgromowej.

Prowadzenie przewodów

Moduły fotowoltaiczne są połączone z falownikiem szeregowo. Taki sposób instalacji tworzy pierścień biegnący od falownika do poszczególnych modułów i z powrotem do falownika. Każdy z takich pierścieni jest również anteną, przez co jest wrażliwy na sprzężenia. Przez pierścień ten do systemu fotowoltaicznego przedostaje się energia, która może być na tyle duża, aby uszkodzić falownik lub system fotowoltaiczny.

Dlatego przy układaniu przewodów należy uważać na to, aby sprzężenia energii do systemu fotowoltaicznego były jak najmniejsze. Wielkość sprzężenia energii zależy od powierzchni pierścienia przewodów: im większa powierzchnia, tym większe sprzężenie

Prowadzenie przewodów w systemie fotowoltaicznym

Ułożenie przewodów jest estetyczne, lecz zajmuje dużą powierzchnię. W przypadku uderzenia pioruna w budynek lub w jego pobliżu powstają duże zakłócenia w systemie fotowoltaicznym.

Układanie przewodów systemu fotowoltaicznego na małej powierzchni

Układanie przewodów systemu fotowoltaicznego na mniejszej powierzchni

Powierzchnia jest jak najmniejsza. Sprzężenie wskutek uderzenia pioruna jest znacznie mniejsze.

A w jaki sposób energia dostaje się do anten? Jest do tego potrzebny nadajnik. Bardzo mocnym nadajnikiem jest piorun. Upraszczając, piorun to prąd płynący przez przewodnik (w tym przypadku nie przez metal, lecz przez plazmę) z jednej chmury do drugiej lub do ziemi.

Jeśli wziąć pod uwagę przeciętne wyładowania atmosferyczne w Europie, są to prądy od 10 000 A do 30 000 A. Zdarzają się, choć nieczęsto, prądy rzędu kilkuset tysięcy A. Jeśli piorun uderzy w pobliżu systemu fotowoltaicznego lub w urządzenie piorunochronne, nadajnik znajduje się w bezpośrednim pobliżu. Dlatego aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia systemu fotowoltaicznego, powierzchnia ułożenia przewodów powinna być jak najmniejsza.

Pracownik Phoenix Contact z tabletem

Czy wiesz, że...

Możesz zabezpieczyć się przed niepotrzebnym ryzykiem z tytułu odpowiedzialności!

W przypadku późniejszego montażu na budynkach istniejącymi z urządzeniami piorunochronnymi instalacja musi mieścić się w strefie ochrony. Dotyczy do również anten i instalacji TV SAT.

W przypadku pytań dotyczących strefy ochrony i dystansów separacyjnych należy skonsultować się z wykonawcą systemu ochrony odgromowej. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że system ochrony odgromowej będzie działał nadaj skutecznie.

Ochrona przed przepięciami do systemów fotowoltaicznych

Poza względami ekologicznymi deklarowanym często powodem montażu systemu fotowoltaicznego jest chęć uniezależnienia się od dostawcy energii. Zamiast płacenia dostawcy energii comiesięcznych rachunków za prąd, inwestuje się jednorazowo we własny system fotowoltaiczny. Przyszłe podwyżki cen energii elektrycznej nie będą już miały wielkiego wpływu na budżet. Głównymi motywami przewodnimi są niezależność i samowystarczalność.

Inwestycja w system fotowoltaiczny jest obliczona na okres co najmniej 20 lat. To długi czas, w którym może się wiele zdarzyć. Jak wszystkie urządzenia elektryczne również systemy fotowoltaiczne są wrażliwe na przepięcia: falowniki, moduły fotowoltaiczne i przewody to wszystko elementy, które mogą ulec uszkodzeniu.

Skuteczna ochrona przed przepięciami zwiększa niezawodność eksploatacyjną systemu i zapewnia bezpieczeństwo jej właściciela. W poniższych rozdziałach pokażemy Ci, że ochrona ta nie jest skomplikowana ani wymagająca.