Przykład zastosowania ochrony przed przepięciami

Przykłady zastosowania ochrony przed przepięciami

Na podstawie trzech przykładów zastosowania ochrony przed przepięciami dowiesz się, jak w prosty sposób obliczyć napięciowy poziom ochrony w systemie elektrycznym.

Obliczanie skutecznego napięciowego poziomu ochrony w systemie elektrycznym na podstawie trzech przykładów

Jak opisano powyżej, napięcia częściowe wszystkich elementów przyłączeniowych między przewodem fazowym w punkcie zaciskowym A a przewodem ochronnym w punkcie zaciskowym B muszą zostać dodane do napięciowego poziomu ochrony ogranicznika przepięć.

Obliczenie zostało wykonane na trzech poniższych przykładach.

Spadek napięcia w odpowiednich przewodach wzięto z tabeli „Spadek napięcia w zależności od geometrii”.

Montaż FLT-SEC-Hybrid nad wyłącznikiem

FLT-SEC-Hybrid nad wyłącznikiem

1. Sposób montażu: nad wyłącznikiem

Ogranicznik montuje się nad wyłącznikiem na uziemionej płycie montażowej, w dużej odległości od leżącej poniżej szyny PEN.
Uwaga:
Ułożyć bezpośrednie połączenie przewodowe od ogranicznika przepięć do szyny PEN, równolegle do połączenia przez płytę montażową. Takie połączenie nie zwiększa napięciowego poziomu ochrony kombinacji ograniczników przepięć, lecz jest wymagane zgodnie z normą DIN VDE 0100-534.

Skuteczny napięciowy poziom ochrony, przykład 1

Przy napięciowym poziomie ochrony 8,2 kV nie można zapewnić ochrony zgodnie z kategorią przepięciową IV dla rozdzielnic w sieciach 230/400 V.

Długość w cm

Prąd częściowy w kA

Spadek napięcia w kV

 
Połączenie PEN od ogranicznika przepięć do płyty montażowej 15 75 1,1
Połączenie PEN przez płytę montażową 115 75 3,5
Połączenie PEN od płyty montażowej do szyny PEN 15 75 1,1
Połączenie L1-L3 40 25 1,0
Ogranicznik przepięć (napięciowy poziom ochrony) - 25 1,5
Łączny napięciowy poziom ochrony 8,2
Montaż FLT-SEC-Hybrid pod wyłącznikiem w rozdzielni głównej

FLT-SEC-Hybrid w rozdzielni głównej

2. Sposób montażu: pod wyłącznikiem

Ogranicznik przepięć montuje się pod wyłącznikiem.

W przypadku tego sposobu montażu odstęp od przewodu ochronnego jest stosunkowo niewielki.

Skuteczny napięciowy poziom ochrony, przykład 2

Przy napięciowym poziomie ochrony 4 kV można zapewnić ochronę zgodnie z kategorią przepięciową III dla rozdzielnic w sieciach 230/400 V.

Długość w cm

Prąd częściowy w kA

Spadek napięcia w kV

 
Połączenie PEN od ogranicznika przepięć do szyny PEN 20 75 1,5
Połączenie L1-L3 40 25 1,0
Ogranicznik przepięć (napięciowy poziom ochrony) - 25 1,5
Łączny napięciowy poziom ochrony 4,0
Montaż FLT-SEC-Hybrid pod wyłącznikiem

Obliczenie napięciowego poziomu ochrony

3. Sposób montażu: pod wyłącznikiem

Ogranicznik przepięć montuje się pod wyłącznikiem ze zoptymalizowanym połączeniem PEN.

Przykłady 1 i 2 pokazują wyraźnie, że przy optymalizacji napięciowego poziomu ochrony należy skupić się na połączeniu między ogranicznikiem przepięć a szyną PEN. Im krótsze połączenie, tym lepszy napięciowy poziom ochrony. Wpływ połączenia PEN w przykładzie 1 i 2 jest trzy razy wyższy niż połączenia z przewodami czynnymi L1, L2 i L3.

Kolejną możliwością jest wykonanie połączenia z szyną PEN nie przy użyciu jednego przewodu, lecz trzech pojedynczych przewodów, po jednym na każdy biegun. Prąd częściowy płynący przez przewody wynosi w tym przypadku tylko 25 kA, a nie 75 kA. Również spadek napięcia zmniejsza się trzykrotnie.

Skuteczny napięciowy poziom ochrony, przykład 3

Przy napięciowym poziomie ochrony 2,5 kV można zapewnić ochronę zgodnie z kategorią przepięciową II dla rozdzielnic w sieciach 230/400 V.

Długość w cm

Prąd częściowy w kA

Spadek napięcia w kV

 
Połączenie PEN od ogranicznika przepięć do szyny PEN 10 25 0,25
Połączenie L1-L3 10 25 0,75
Ogranicznik przepięć (napięciowy poziom ochrony) - 25 1,5
Łączny napięciowy poziom ochrony 2,5