Bezpieczne wyłączanie obwodu DC

Czy wystarczy jeden rozłącznik DC w falowniku?

Wszelkie informacje znajdziesz w broszurze „Ochrona przed przepięciami do dachowych instalacji fotowoltaicznych” dostępnej do pobrania.

Pobierz broszurę
Skrzynka przyłączeniowa
Pracownik Phoenix Contact z tabletem

Czy wiesz, że...

Rozłącznik DC musi mieć odpowiednią zdolność odłączania. W przeciwieństwie do napięcia przemiennego w przypadku napięcia stałego nie ma przejścia przez zero.

W przypadku nieprawidłowego wyłączenia istnieje duże ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego. Dotyczy to również odłączania wtyków DC pod obciążeniem, co grozi pożarem i śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Bezpieczne wyłączanie obwodu DC

Czy wystarczy jeden rozłącznik DC w falowniku?
Zgodnie z normą rozłącznik ten jest wystarczający. Co jednak z przewodami do modułów fotowoltaicznych? Pozostają one pod napięciem mimo odłączenia falownika od źródła napięcia stałego za pomocą wbudowanego rozłącznika DC. Jeśli falownik nie jest zamontowany w pobliżu modułów fotowoltaicznych, przewody są często długie. I w wielu przypadkach przewody są układane przez budynek. Nie ma możliwości odłączenia tych przewodów w razie przeglądu, naprawy lub rozbudowy.

Rozwiązanie jest proste. Wystarczy zainstalować dodatkowy rozłącznik DC w pobliżu modułów fotowoltaicznych. Najlepiej razem z ochroną przed przepięciami w skrzynce przyłączeniowej. Instalacja jest łatwa. Skrzynka przyłączeniowa jest gotowa do podłączenia i sprawdzona. A ułożenie przewodów do falownika jest również prostsze. Nie wszystkie stringi muszą być ułożone do falownika. Wystarczy jedna para przewodów na każdy moduł śledzenia punktu MPP.

Co jednak w przypadku, jeśli na przykład w razie pożaru nie będzie dostępu do rozłącznika DC w skrzynce przyłączeniowej? Choć mitem jest, że straż pożarna nie gasi pożarów domów z zainstalowanym systemem fotowoltaicznym, musi istnieć możliwość odłączenia przewodów DC. Szczególnie wtedy, gdy są one układane przez budynek.

Bezpieczne wyłączenie przewodów PV umożliwi przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zainstalowany najlepiej bezpośrednio przy rozdzielni głównej. W przypadku naciśnięcia przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyzwalacz podnapięciowy wyłącza rozłącznik DC w skrzynce przyłączeniowej. Działa to skutecznie również w razie zaniku napięcia w wyłączniku przeciwpożarowym lub w całym budynku.

Istnieje ryzyko niezamierzonego zdalnego wyłączenia systemu fotowoltaicznego. Dzieje się tak w razie krótkich wahań napięcia przez wyzwalacz podnapięciowy. Warto zatem zainstalować wyłączniki przeciwpożarowe z automatycznym ponownym włączeniem przy nieświadomym uruchomieniu. Jeśli napięcie zostanie wyłączone przez wyłącznik przeciwpożarowy, konieczne jest oczywiście ręczne ponowne włączenie.

Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1 000 V DC

Skrzynka przyłączeniowa

Skrzynka przyłączeniowa do systemów fotowoltaicznych do 1000 V DC

Do podłączenia 2x2 stringów. Z ochroną przed przepięciami (typ 1/2), wyłącznikiem przeciwpożarowym DC ze zdalnym dostępem i przyłączem Push-in po stronie wejściowej i wyjściowej.