System sygnalizowania naruszeń w naszej firmie

System sygnalizowania naruszeń w firmie Phoenix Contact Platforma zaufania i otwartości – we wszystkich działaniach postępować uczciwie i zgodnie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi.

Dlaczego mam sygnalizować naruszenia?

Posiadasz wiedzę na temat szkodliwych zachowań bądź zagrożeń ekonomicznych i prawnych? W takim przypadku możesz skorzystać z systemu sygnalizowania naruszeń BKMS®. Jest to platforma elektroniczna stworzona z myślą o umożliwieniu zgłaszania informacji o potencjalnych naruszeniach przepisów prawnych i wewnętrznych. Chodzi o podejrzenia następujących naruszeń:

  • Korupcja
  • Nadużycia finansowe, malwersacje, defraudacja
  • Naruszenie prawa ochrony konkurencji
  • Pranie brudnych pieniędzy
  • Naruszenie zasad ochrony danych osobowych
  • Kradzież
  • Naruszenie przepisów o ochronie środowiska i pracy
  • Naruszenie norm społecznych i praw człowieka

Phoenix Contact wyznaje zasady otwartej komunikacji. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości pierwszą osobą kontaktową jest z reguły przełożony. Jeśli błędy lub nieprawidłowości wykryją osoby trzecie, powinny skontaktować się ze swoją osobą kontaktową w firmie Phoenix Contact.

System sygnalizowania naruszeń BKMS® to certyfikowany system wyposażony w funkcję zachowania anonimowości. Na życzenie informacje można przekazywać bez ujawniania tożsamości. Zgłoszenia są przyjmowane w systemie BKMS® i przeglądane w międzynarodowej kancelarii prawniczej. Jeżeli konieczna jest dalsza komunikacja między kancelarią a sygnalistą, odbywa się to z zachowaniem ścisłej poufności, w razie potrzeby anonimowo.

Regulamin systemu składania skarg w Phoenix Contact

System sygnalizowania naruszeń firmy Phoenix Contact służy również do składania skarg zgodnie z §§ 8 i 9 ust. 1 ustawy o obowiązku należytej staranności w łańcuchu dostaw. Szczegóły można znaleźć w odpowiednim regulaminie na dole tej strony do pobrania.