System sygnalizowania naruszeń w naszej firmie

System sygnalizowania naruszeń w firmie Phoenix Contact Platforma zaufania i otwartości – we wszystkich działaniach postępować uczciwie i zgodnie z przepisami prawnymi i wewnętrznymi.