Złącza wtykowe przewodów - M23-09S1N128004
1340689

Złącza wtykowe przewodów, M23 PRO, prosta, ekranowany: tak, Śruby mocujące, M23, liczba biegunów: 8+1, Kierunek obrotu: standard, rodzaj styku: Gniazdo, Przyłącze lutowane, zakres średnicy kabli: 9 mm ... 15 mm, kodowanie:N


Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji Uwzględnić charakterystykę obciążalności prądowej.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE: Złączy nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie oraz niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała i/lub szkód materialnych.
• OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie produktów będących w nienagannym stanie. Należy regularnie sprawdzać produkty, czy nie są uszkodzone. Uszkodzone produkty należy natychmiast wycofać z eksploatacji. Uszkodzone produkty należy wymienić. Nie wolno ich naprawiać.
• OSTRZEŻENIE: Produkt może być instalowany i eksploatowany wyłącznie przez personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki zgodnie z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel musi znać podstawy elektrotechniki. Musi on być w stanie rozpoznawać zagrożenia oraz ich unikać. Odpowiedni symbol umieszczony na opakowaniu oznacza, że do instalacji i eksploatacji produktu wymagany jest personel wykwalifikowany w zakresie elektrotechniki.
• Produkty są przeznaczone do zastosowań w budowie instalacji, sterowników i wyposażenia elektrycznego.
• W przypadku używania złączy na zewnątrz budynków należy je zabezpieczyć odpowiednio przed czynnikami atmosferycznymi.
• Nie wolno dokonywać manipulacji ani otwierać nieprawidłowo produktów konfekcjonowanych.
• Używać wyłącznie wtyczek przeciwnych określonych w normach podanych w danych technicznych (np. wtyczki podane na stronie phoenixcontact.pl w dziale akcesoriów danego produktu).
• W przypadku bezpośredniego używania produktu w połączeniu z produktami innych producentów odpowiedzialność spoczywa na użytkowniku.
• Przy napięciu roboczym > 50 VAC przewodzące obudowy złączy muszą być uziemione
• Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie uziemienia ochronnego i funkcyjnego.
• W kwestii łączenia wielu obwodów w jednym kablu i/lub jednym złączu obowiązują przepisy VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 i DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
• Używać wyłącznie narzędzi zalecanych przez firmę Phoenix Contact
• Przestrzegać instrukcji montażu/dokumentacji projektowej dostępnych do pobrania na stronie phoenixcontact.pl przy odpowiednim produkcie.
• Podczas używania złącza musi być ono całkowicie wetknięte i zablokowane.
• Podczas układania przewodu zwrócić uwagę na to, aby obciążenie ciągnące działające na złącze nie przekraczało określonych w normach dozwolonych wartości granicznych.
• Przestrzegać minimalnego promienia gięcia przewodu. Ułożyć przewód bez skręcania.
• Złącze nagrzewa się podczas normalnej pracy. W zależności od warunków otoczenia powierzchnia złącza może się znacznie nagrzewać. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczenie odpowiednich ostrzeżeń (np. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Typ produktu Okrągłe złącza wtykowe (od strony kabla)

Temperatura otoczenia (praca) -40 °C ... 105 °C (patrz krzywa redukcyjna)
Temperatura długotrwała 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h)

Zastosowanie Sygnał
Liczba biegunów 9
wygląd wtyku 8+1
Kodowanie N
Liczba cykli wtykania 100
Kierunek obrotu standard
Średnica styków 2 mm

Numer artykułu 1340689
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży ABRBHA
Klucz produktu ABRBHA
GTIN 4063151648114
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 22,22 g
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Korzyści

Kompatybilne rozwiązania do blokad standardowych i szybkich do urządzeń różnych producentów
Nowoczesny jednolity wygląd zapewnia wysoki komfort obsługi
Możliwość wyposażenia wszystkich obudów w styki męskie lub żeńskie
Możliwość bezpiecznego zastosowania na obiektach dzięki wysokim stopniom ochrony