Pulpit obsługi Time Series Data Service

Time Series Data Service umożliwia łatwą i czytelną wizualizację danych szeregów czasowych

Przed interpretacją odbywa się wizualizacja danych. Najlepszym rozwiązaniem jest usługa Time Series Data Service na platformie Proficloud.io firmy Phoenix Contact. Za pomocą kilku prostych operacji firmy mogą wizualizować i udostępniać dane w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz wyciągać wnioski na potrzeby prognoz, utrzymania ruchu i zapewnienia jakości, nawet nie posiadając przeszkolonego personelu IT.

Więcej informacji
Pracownik przegląda aktualne dane sprzętu w Proficloud.io an

Wszystkie dane procesowe dostępne centralnie O dowolnej porze, z dowolnego miejsca

Usługa Time Series Data Service umożliwia dostęp, monitorowanie i śledzenie danych procesowych z dowolnego miejsca o dowolnej porze.

Łatwe w konfiguracji webowe pulpity wizualizują szybko i precyzyjnie wszystkie ważne parametry, np. prędkości obrotu wirnika, temperatury silnika, natężenie przepływu czy współczynniki odrzutów. Stanowią one podstawę do podejmowania decyzji w oparciu o dane oraz aplikacji big data.

Dzięki Proficloud.io możesz korzystać z usługi łatwo bez własnych lub limitowanych zasobów IT.

Korzyści

  • Brak czasochłonnej konfiguracji dzięki Plug & Play
  • Wszystkie dane procesowe dostępne centralnie – z dowolnego miejsca i o dowolnej porze
  • Konfigurowane pulpity do komfortowego monitorowania wszystkich istotnych danych procesowych

Szczegóły korzyści

Procesy produkcyjne na ekranach
Mężczyzna sprawdza na laptopie dane Time Series Data
Usługa Time Series Data Service wizualizowana na laptopie
Mężczyzna przegląda na tablecie dane Time Series Data
Procesy produkcyjne na ekranach

Optymalizacja i zwiększenie efektywności w łańcuchu wartości to podstawowe cele dla firm. Usługa Time Series Data Service umożliwia użytkownikom dostęp do danych procesowych z dowolnego miejsca na świecie.
Dane każdej podłączonej maszyny są poddawane digitalizacji i mogą być również analizowane za pomocą Smart Service. Użytkownicy mają również możliwość monitorowania danych i ustawiania niestandardowych ostrzeżeń.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Mężczyzna sprawdza na laptopie dane Time Series Data

Podczas przestoju firmy nie wytwarzają produktów ani nie tworzą wartości dodanej swojego biznesu. Każda firma produkcyjna stawia sobie za cel ograniczenie przestojów lub przynajmniej uczynienie ich możliwymi do zaplanowania. Dzięki usłudze Time Series Data Service wiadomo, kiedy należy spodziewać się przestoju i konieczności przeprowadzenia konserwacji.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Usługa Time Series Data Service wizualizowana na laptopie

O jakości produktu może decydować wiele czynników. Wiele z tych czynników może być wizualizowanych i analizowanych na podstawie danych z maszyn w Time Series Data Service.
Na wczesnym etapie można uzyskać informację o tym, że produkty nie spełniają ustalonych wymagań i zapewnić natychmiastowe wysortowanie towarów wadliwych. Dzięki temu można zmniejszyć liczbę reklamacji. Dodatkowo np. dzięki wczesnym ostrzeżeniom mogą być wychwytywane szczyty energetyczne.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Mężczyzna przegląda na tablecie dane Time Series Data

W każdej firmie są pracownicy, którzy znają produkcję i maszyny lepiej niż cała reszta, często dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu. Dostęp do tej wiedzy można uzyskać i dzielić się nią za pośrednictwem usługi Time Series Data Service. Dane są wizualizowane, a na ich podstawie można ustawić alarmy.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Proficloud.io: bilet wstępu do Industrial IoT
Dowiedz się więcej o usłudze Time Series Data Service
Usługa Time Series Data Service umożliwia dostęp, monitorowanie i śledzenie danych procesowych z dowolnego miejsca o dowolnej porze.
Zasięgnij informacji teraz i przetestuj bezpłatnie
Usługi Time Series Data Service na jednym ekranie

Usługa Smart w szczegółach

Dane szeregów czasowych
Wyciąg Time Series Data maszyny
Widżet „Lista alertów” usługi Time Series Data
Dane szeregów czasowych

Widżet „Graph” jest jednym z najprostszych sposobów wyświetlania danych serii czasowej w postaci wykresu. Dane mogą być wyświetlane w postaci krzywych, słupków lub punktów. Można również dostosować ich kolorystykę.
W tym widżecie można również ustawić komunikaty alarmowe.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Wyciąg Time Series Data maszyny

Za pomocą widżetu „Stat” można wyświetlić określoną wartość (np. aktualną, najwyższą, najniższą) przychodzącego strumienia danych. Wartości poniżej lub powyżej określonej wartości mogą zostać oznaczone kolorami (np. do 50 = zielony; powyżej 75 = żółty; powyżej 100 = czerwony).
Użytkownik ma do wyboru wyświetlanie w tle krzywej danych z przeszłości lub tylko wartości bieżącej.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Widżet „Lista alertów” usługi Time Series Data

Widżet „Lista alertów” wyświetla przegląd alertów pojawiających się w przypadku przekroczenia lub spadku poniżej ustalonej wartości. Lista alertów pokazuje naruszenia limitów w przeszłości.
Możliwe jest również określenie, czy alerty mają być wyświetlane tylko przez jeden pulpit, czy przez wszystkie pulpity utworzone na koncie.

Dowiedz się więcej o Time Series Data Service na stronie proficloud.io
Blade Intelligence Dashboards z usługą Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards z usługą Time Series Data Service

Blade Intelligence Dashboards w ramach usługi Time Series Data Service to kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie do monitorowania turbin wiatrowych. Za pomocą danych z serii czasowych można w dowolnej chwili monitorować online stan turbin wiatrowych i podjąć niezbędne działania pozwalające zapobiec uszkodzeniom. Monitoruj np. grubość lodu na łopatach wirnika w niskich temperaturach i otrzymuj bezpośrednie powiadomienia dzięki zintegrowanemu alertowaniu, jeśli warstwa lodu osiągnie poziom krytyczny.
Innym rodzajem monitorowania realizowanego za pośrednictwem pulpitów na Proficloud.io w ramach usługi Time Series Data Service jest monitorowanie uderzeń piorunów i wynikających z nich obciążeń szczytowych, a także momentów zginających poszczególnych łopat wirnika.
Krótko mówiąc, szczegółowe pulpity dają przegląd stanu turbin wiatrowych.

Więcej informacji na temat monitorowania łopat wirnika

Centralny punkt rezerwacji inteligentnych usług
Rezerwacja inteligentnych usług
Modelem sklepu z usługami Proficloud.io jest zwykły sklep internetowy, z którego wszyscy korzystamy na co dzień. Prosty w zrozumieniu i łatwy w obsłudze.
Zarezerwuj teraz
Inteligentne usługi na trzech ekranach