Monitorowanie silników, maszyn i systemów

Monitorowanie silników, maszyn i systemów

Monitorowanie silników, maszyn i systemów to ważny element ciągłego monitorowania stanu (condition monitoring). Pozwala na kontrolowanie ważnych parametrów urządzeń, szybkie reagowanie na ostrzeżenia oraz wyłączanie konkretnych elementów systemu. Pomogą w tym nasze ekonomiczne produkty do monitorowania silników i monitorowania systemów.

Więcej informacji
Moduł zarządzania silnikami ze zrzutem ekranu IFS-CONF

Moduł zarządzania silnikiem Ochrona silników i systemów: wykrywaj wszystkie krytyczne stany obciążenia

Moduły zarządzania silnikiem z rodziny produktów CONTACTRON monitorują silniki i napędy pod kątem nadmiernego lub niedostatecznego obciążenia, działania, zabrudzenia i zużycia. Dzięki temu możesz wykryć szybko krytyczne obciążenie oraz chronić silnik i cenne elementy maszyny.

Moduł zarządzania maszynami z przekładnikiem prądowym

Moduł zarządzania maszynami Precyzyjny pomiar energii silników i maszyn.

Monitoruj swoje silniki i maszyny: elektroniczny moduł zarządzania silnikami i maszynami pozwala na precyzyjny pomiar energii oraz wyświetlanie i monitorowanie ważnych parametrów silników, maszyn i innych odbiorników 3-fazowych.

Przekaźniki nadzorcze dla wysokiej dyspozycyjności systemu

Przekaźniki nadzorcze i monitory prądu Wysoka dyspozycyjność systemu

Nasze przekaźniki nadzorcze i monitory prądu wykrywają błędy na wczesnym etapie. Pozwala to na zwiększenie dyspozycyjności systemu oraz uniknięcie kosztownych przestojów i napraw. Można wyłączyć odpowiednią część instalacji albo zgłosić do sterowania, jak tylko nastąpi przekroczenie albo zejście poniżej ustalonej wartości granicznej.

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych SOLARCHECK

Monitorowanie stringów fotowoltaicznych Efektywne wykorzystanie energii słonecznej.

Wykrywanie błędów i zwiększenie efektywności: systemy fotowoltaiczne mają osiągać maksymalny uzysk energii w jak najkrótszym czasie. Dzięki SOLARCHECK można bezpośrednio reagować na straty mocy poszczególnych łańcuchów ogniw spowodowane na przykład przez uszkodzone panele, wadliwe styki lub okablowanie.

Moduły funkcyjne

Moduły funkcyjne Ochrona i odsprzęganie

Bloki funkcyjne, np. moduły diodowe EMG zabezpieczają system przed zmianą polaryzacji i odsprzęgają komunikaty w systemach zgłaszania i alarmowania. Moduły funkcyjne w pyłoszczelnej obudowie do szafy sterowniczej umożliwiają profesjonalne zintegrowanie modułów diodowych z systemem. Moduły kontroli lampek EMG zapewniają odsprzęganie sygnałów sygnalizacji błędów. Można je stosować do niezależnego lub centralnego testowania lampek.

Przekaźniki klapkowe do sygnalizowania stanów zagrożenia i stanów roboczych

Przekaźniki klapkowe Sygnalizowanie stanów zagrożenia i stanów roboczych

Przekaźniki klapkowe/sygnalizacyjne są stosowane do sygnalizowania statusu w sterowniach, na pulpitach sterowniczych i tablicach dyspozytorskich. Zdefiniowanie przyporządkowanie styków umożliwia szybkie uruchomienie. Zarówno wersje półautomatyczne, jak i wersje automatyczne, wyróżniają się czytelnymi powierzchniami sygnalizacji. Solidna konstrukcja zapewnia niezawodne działanie również w trudnych warunkach otoczenia.

System zgłaszania i alarmowania infobox

Systemy zgłaszania i alarmowania Kompaktowe komunikaty zapewniające niezawodną pracę

Systemy zgłaszania i alarmowania umożliwiają bieżący nadzór nad aktualnym stanem systemu. Dostarczają informacji, które umożliwiają bezpieczne zarządzanie systemem we wszystkich stanach operacyjnych i awaryjnych.
Dzięki zwiększonej przejrzystości systemu zapewniona jest również optymalizacja prac w przypadku usuwania usterek na miejscu. Dane mogą być przesyłane opcjonalnie za pomocą popularnych protokołów komunikacyjnych do nadrzędnej centrali sterowniczej.