Analiza danych energii i wydajności

Analiza danych energii i wydajności

Inteligentna usługa EMMA o prostym i intuicyjnym interfejsie w połączeniu z miernikami parametrów sieci EMpro oferuje elastyczne spektrum funkcji w dziedzinie wizualizacji danych energii elektrycznej i wydajności do monitorowania, analizy i oceny parametrów elektrycznych. EMMA to skrót od Energy, Monitoring, Management i Analytics – usługa ta zapewnia pomoc w kroku sprawdzenia tzw. cyklu PDCA zgodnie z międzynarodową normą ISO 50 001 dotyczącą systemów zarządzania energią.

Więcej informacji

Inteligentny miernik parametrów sieci EMpro z cyfrowymi usługami w chmurze to prekursor cyfrowej transformacji i nowoczesnego zarządzania energią: bezpośrednie połączenie z chmurą umożliwia interakcję z urządzeniami z dowolnego miejsca o dowolnej porze. Dane pomiarowe i dane urządzenia są zapisywane w chmurze i przetwarzane oraz wizualizowane w ramach analizy danych energii i wydajności.

Korzyści

  • Elastyczny dostęp do danych energii i informacji o komponentach z dowolnego miejsca o dowolnej porze dzięki inteligentnym usługom Proficloud
  • Bezpośrednie połączenie miernika parametrów sieci z Proficloud bez dodatkowej bramy IoT
  • Bezpieczna komunikacja między miernikiem parametrów sieci obsługującym IoT i Proficloud dzięki szyfrowaniu TLS
  • Możliwość łatwej rozbudowy i skalowalność dzięki dynamicznym zasobom IT, które można szybko dostosować do indywidualnych wymogów na rynku
  • Inteligentna usługa EMMA to kompletny pakiet do cyfrowej analizy danych energii i wydajności
  • Inteligentne mierniki parametrów sieci EMpro i inteligentna usługa EMMA są częścią systemu COMPLETE line
Miernik parametrów sieci EMpro

Z EMpro bezpośrednio do chmury, bez bramy

Dostęp do danych pomiarowych i danych urządzeń jest możliwy z dowolnego miejsca bez dodatkowej bramy IoT. Nie jest potrzebna brama IoT do agregowania danych, do tłumaczenia między lokalnymi protokołami sieciowymi i protokołami IoT ani do szyfrowania. Miernik EMpro obsługujący IoT jest w stanie bezpośrednio i bezpiecznie przesyłać dane do chmury za pośrednictwem routera.

Inteligentne usługi do analizy danych energii i wydajności

Współczesny przemysł w coraz większym stopniu opiera się na cyfryzacji wszystkich produktów i procesów. Ty również możesz skorzystać z inteligentnych usług do zdobywania informacji poprzez zaawansowane analizy danych.

Ekran z miernikiem parametrów sieci

Inteligentna usługa EMMA

Energy Monitoring, Management, Analytics: inteligentna usługa EMMA i mierniki parametrów sieci z obsługą IoT wyznaczają drogę dla nowoczesnego zarządzania energią. EMpro umożliwia bezpośrednie przejście do IoT, zdobywanie danych w oparciu o chmurę oraz korzystanie z intuicyjnych, elastycznych funkcji do czytelnej wizualizacji.

Kompleksowa koncepcja EMpro EMMA

Wysoki komfort obsługi

Wysoki komfort obsługi dzięki systemowej, kompletnej koncepcji z intuicyjnym menu i automatycznym przesyłaniem danych do Proficloud.

Mężczyzna i kobieta przy komputerze

Szczegółowy podgląd

Dostęp do danych energii i wydajności jest możliwy z dowolnego miejsca o dowolnej porze dnia. Ukierunkowane wizualizacje zapewniają szczegółowy podgląd.

Mężczyzna trzymający w rękach świecącą się pętlę

Ciągły rozwój

Ciągle rosnąca oferta do analizy danych energetycznych z ciągłym, zorientowanym na użytkownika rozwojem.

Device Management Service

Ekran główny EMpro2Cloud

Device Management Service umożliwia zarządzanie i monitorowanie mierników parametrów sieci obsługujących technologię IoT oraz innych inteligentnych urządzeń firmy Phoenix Contact. Umożliwia bezpośredni wgląd do informacji o urządzeniu w postaci cyfrowej tabliczki znamionowej zawierającej typ urządzenia, numer seryjny oraz wersję oprogramowania i sprzętu. Ponadto można na bieżąco obserwować status sprawności i połączenia.

Time Series Data Service

Monitorowanie pomiar energii

Time Series Data Service w chmurze Phoenix Contact Proficloud umożliwia stały dostęp do danych, np. parametrów sieci i przepływu energii.

Do celów wizualizacji i analizy danych energetycznych można stworzyć swój własny pulpit z różnymi formami wizualizacji danych lub skorzystać z gotowego szablonu.

Przykładowe zastosowanie: bezpieczna akwizycja danych energetycznych przez Ethernet do Proficloud

Przykładowe zastosowanie Ethernet do Proficloud

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) to popularny protokół stosowany powszechnie w dziedzinie Internetu przedmiotów (IoT).

Jest to otwarty protokół wiadomości do komunikacji maszyna-maszyna (M2M), który umożliwia przesyłanie danych telemetrycznych w postaci wiadomości między urządzeniami, pomimo dużych opóźnień lub ograniczeń sieci.

Dzięki Transport Layer Security (TLS) zaszyfrowane dane można przesyłać przez Internet lub inne sieci. Jest to hybrydowy protokół szyfrowania (połączenie szyfrowania asymetrycznego i symetrycznego). Umożliwia on bezpieczne uwierzytelnianie urządzeń biorących udział w komunikacji, tzn. sprawdzanie tożsamości odbiornika lub nadajnika. Dodatkowo przesyłane dane są chronione poprzez szyfrowanie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, przed manipulacją i fałszowaniem.