Digital Factory

Obszary działania Digital Factory Tworzenie wartości dodanych od koncepcji po utrzymanie ruchu

Koncepcja Digital Factory firmy Phoenix Contact obejmuje w pełni wszystkie obszary systemów produkcyjnych. Oferujemy różne skalowalne, dostępne od ręki rozwiązania wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego.

Poznaj cztery obszary działania i już dziś wykorzystaj potencjał tkwiący w cyfryzacji.

Ikona Data Collection, Storage, and Evaluation

Data Collection, Storage and Evaluation Efektywne zbieranie i elastyczne przechowywanie danych oraz wyciąganie z nich określonych korzyści

Klasyczny podział na poziom OT i IT należy już do przeszłości. Od czasu nastania Internetu Rzeczy, wszystkie urządzenia są połączone w sieć i komunikują się ze sobą. Niesie to ze sobą wiele korzyści, umożliwiając na przykład analizę danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (KI) i w efekcie wzrost wydajności. Trzeba jednak liczyć się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest włączenie istniejących maszyn do sieci i gromadzenie ich danych bez utraty zgodności z CE. Ponadto konieczne jest stworzenie interfejsów dla nowoczesnych protokołów komunikacyjnych, aby połączyć stary świat z nowym i zapewnić sprawną wymianę danych między maszynami a MES. W zależności od aplikacji dane są zapisywane następnie lokalnie lub w chmurze.

Ikona Data Transportation

Data Transportation Wydajne sieci jako szkielet cyfrowej fabryki

Dane powstają na wszystkich poziomach cyfrowej fabryki – od czujnika do chmury. Rosnąca liczba urządzeń wysyłających lub odbierających dane podłączonych do sieci Ethernet powoduje, że sieci są coraz bardziej złożone. Podstawowym warunkiem niezakłóconej produkcji w cyfrowej fabryce jest sprawny przepływ danych. Ponadto późniejsze włączanie do sieci kolejnych inteligentnych urządzeń prowadzi do ciągłej rozbudowy i nieustających zmian. Do stworzenia przyszłościowej infrastruktury jest niezbędna odpowiednio elastyczna struktura oraz możliwość diagnostyki sieci.

Ikona Data Security

Data Security Pełna ochrona przed atakami hakerskimi – bezpieczeństwo OT

Połączenie wszystkich urządzeń w sieci z Internetem niesie za sobą szereg korzyści dla produkcji, na przykład łatwy dostęp do maszyn z dowolnego miejsca, zarówno do kontroli, jak i w celach serwisowych. Wiąże się to jednak również z ryzykiem nieuprawnionego dostępu i dlatego wymaga pełnego zabezpieczenia produkcji. Firma Phoenix Contact posiada certyfikat wg IEC 62443 i oferuje odpowiednie kompleksowe koncepcje skutecznych zabezpieczeń.
Integracja przestarzałych systemów może być trudna ze względu na brak aktualizacji i w związku z tym brak ochrony przed trojanami i wirusami. Rozwiązaniem jest monitorowanie CIFS, które umożliwia bezpieczną integrację również w takiej sytuacji.

Ikona Data Usage

Data Usage Inteligentne wykorzystanie danych

Na drodze do Smart Factory – samoorganizującej się fabryki – niezbędne jest odpowiednie wykorzystanie i połączenie danych. Pozwala to na elastyczne sterowanie przepływem materiałów w produkcji oraz szybkie reagowanie na potrzeby zmieniającego się dynamicznie rynku. Krótsze cykle życia produkcji wymagają poziomej i pionowej integracji systemów z cyfrową fabryką. Kluczem jest połączenie systemu ERP, MES oraz produkcji. Ponadto na podstawie posiadanych danych produkcyjnych generowane są nowe informacje służące do optymalizacji w celu zwiększenia wydajności. Oprócz danych przy integracji globalnych koncepcji bezpieczeństwa, komunikacji i zabezpieczeń trzeba uwzględnić również różne wyzwania. Są w tym pomocne między innymi Industry 4.0 oraz standardy automatyki przemysłowej.