Zrównoważony rozwój w zakupach

Zaopatrzenie w towary i usługi jest decydującym czynnikiem w łańcuchach wartości dodanej G Phoenix Contact. Dzięki zrównoważonemu zaopatrzeniu umożliwiamy wytwarzanie innowacyjnych produktów i tym samym przyczyniamy się do sukcesu naszych klientów. Istotną częścią naszej polityki zakupowej jest wniesienie pozytywnego wkładu w społeczeństwo i środowisko poprzez wspólne, zrównoważone działania razem z naszymi partnerami.

Dlatego od naszych partnerów biznesowych oczekujemy potwierdzenia przestrzegania naszych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, które są również określone między innymi w Kodeksie Postępowania Grupy Phoenix Contact. Na zasadach partnerskich chcemy promować takie wartości, jak uczciwe warunki pracy, zgodność z zasadami społecznymi i ochrona środowiska naturalnego oraz oparta na zaufaniu współpraca. Tylko dzięki przejrzystości w całym łańcuchu wartości dodanej możliwe jest realizowanie tej wspólnej misji.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu w Grupie Phoenix Contact można znaleźć tutaj: