Elektroniczne przetwarzanie faktur

Proces dla faktur PDF

Rejestracja do usługi e-faktur

Przesyłanie faktur w formacie PDF zapewnia nie tylko oszczędność kosztów, lecz również szybszy transfer danych. Ponadto ułatwia nam to przetwarzanie faktur.

Jakość Twojej faktury jest podstawą naszego procesu przetwarzania faktur, w szczególności w celu zapewnienia zgodnej z umową zapłaty kwoty faktury.

Wymagania dotyczące e-faktur

 • Obowiązek archiwizacji przesłanych nam faktur w swojej siedzibie (przepisy prawa).
 • Stosowanie wyłącznie dozwolonego formatu faktury.
  • Dokument PDF jako załącznik do wiadomości e-mail.
  • Dokument PDF może zawierać tylko jedną fakturę.
 • Podanie osoby kontaktowej do wystawiania e-faktur w firmie.
 • Wskazanie jednego lub kilku, najlepiej centralnych i nieosobistych adresów e-mail, z których będą wysyłane do nas faktury (faktury wysłane za pośrednictwem innych adresów e-mail nie mogą być dalej przetwarzane).
 • Na fakturze musi być podany prawidłowy numer zamówienia Phoenix Contact.
 • Nie akceptujemy e-faktur, na których naliczony jest ogólny podatek od sprzedaży i inne podatki związane z transakcją, inne niż niemiecki podatek VAT.
 • Zgodność z krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi wysyłania faktur elektronicznych.

Wymagania dot. wysyłania PDF

Poza ogólnymi standardami jakości istnieją następujące wymagania dotyczące tworzenia i wysyłania plików PDF.

Tworzenie dokumentów

Nie należy przesyłać dokumentów zeskanowanych. Plik PDF należy tworzyć bezpośrednio z programu źródłowego (ERP, Excel, Word) za pomocą funkcji wydruku.

Wymagania dotyczące plików

 • Typ pliku: akceptowane i przetwarzane są wyłącznie niezaszyfrowane dokumenty o rozszerzeniu .pdf.
 • Nazwa pliku: bez znaków specjalnych (\ / : * ? „ < > |)
 • Rozmiar pliku: maks. 50 MB na plik PDF

Wymagania dotyczące wiadomości e-mail do wysyłki faktur

 • Jeśli faktury / korekty faktur nie zostaną wysłane na odpowiedni adres odbiorcy faktury (patrz załącznik poniżej), faktura zostanie oznaczona jako nieotrzymana i nie będzie przetwarzana.
 • Faktury / korekty faktur należy przesyłać wyłącznie na podane w tym celu adresy odbiorców faktur Phoenix Contact.
 • Tylko spółki wymienione w pliku odbiorców faktur Phoenix Contact mogą otrzymywać faktury drogą elektroniczną.
 • W jednej wiadomości e-mail można wysłać maksymalnie 50 dokumentów PDF o różnych nazwach.

Poniżej podane są adresy odbiorców faktur w firmie Phoenix Contact oraz pismo ze zgodą na wysyłanie PDF.

Następne kroki

 1. Wyślij do nas e-mail na adres purchase@phoenixcontact.com z następującymi informacjami:
  • Osoba kontaktowa w sprawie E-Building oraz odpowiedni dział
  • Nazwa i adres firmy
  • Numer dostawcy (jeśli został nadany)
  • Podanie jednego lub więcej adresów e-mail (w miarę możliwości adresów ogólnych, a nie osobistych), z którego będą wysyłane do nas faktury (adresy nadawcy faktur)
  • Temat wiadomości e-mail: „e-faktura – nazwa/numer dostawcy“
 2. Pobierz i archiwizuj adresy odbiorców faktur Phoenix Contact
 3. Pobierz i archiwizuj pismo ze zgodą Phoenix Contact
 4. Faktury PDF możesz przesłać do nas 24 h po wysłaniu do nas wiadomości e-mail na adresy odbiorców faktur Phoenix Contact (patrz dokumenty do pobrania).

Ważne: Po aktywacji nie otrzymasz osobnej wiadomości e-mail. Możesz od razu zaczynać!

Tak, chcę uczestniczyć w procedurze e-billingu