Polityka zakupowa

Centralne, podstawowe zasady polityki zakupowej

Osią naszej współpracy pozostaje regularna wymiana informacji z dostawcami, przy czym szczególną wagę przywiązujemy do kreatywności, niezawodności i innowacyjności.

Stawiamy na maksymalnie zmotywowanych dostawców i usługodawców, wyróżniających się świadomością, jeśli chodzi o jakość i koszty.

W ramach wziętej na nasze barki odpowiedzialności biznesu zobowiązujemy się do tego, że przy wytwarzaniu naszych produktów oraz przy świadczeniu usług przez naszych dostawców szanowane będą prawa człowieka i dotrzymywane będą wymogi z zakresu prawa pracy.

My i nasi dostawcy oświadczamy, że nie będziemy tolerować przejawów dyskryminacji ani pracy przymusowej i pracy dzieci.

Nasi dostawcy oświadczają, że nie będą tolerować jakiejkolwiek formy korupcji i przekupstwa, oraz że sami nie będą posuwać się do takich działań.

Ochrona środowiska i wydajność energetyczna to dla nas kluczowe czynniki przy doborze dostawców.

Zdecentralizowana struktura zakupów

Przedsiębiorstwa z grupy Phoenix Contact mają samodzielne działy ds. zakupów.

Ta zdecentralizowana struktura zakupów umożliwia bardzo ścisłą współpracę z obszarami technicznymi, zwłaszcza w fazie projektowania nowych produktów.

Zakrojone na szerszą skalę aktywności zakupowe są realizowane przez organizację Lead Buyer w ramach sieci zakupowej działającej na całym świecie.

Koncepcja Lead Buyer

Poprzez wdrożony w całej grupie system zarządzania grupami towarów w ramach grupy Phoenix Contact udaje się połączenie produktów tego samego rodzaju i ich dostawców.

W tym zakresie Lead Buyer przejmuje nadrzędne zadania w ramach grup towarów objętych jego nadzorem:

 • Badania rynku
 • Sporządzanie umów
 • Łączenie zapotrzebowania
 • Wykorzystanie synergii dostawców i grup towarów
 • Określenie strategii i celów
 • Uzgadnianie koncepcji logistycznych

Wymogi stawiane naszym dostawcom

Z myślą o dobrej współpracy i satysfakcji klientów od naszych dostawców oczekujemy:

 • Niezawodności i zorientowania na wyniki
 • Otwartości na innowacje i kreatywności
 • Cen na światowym poziomie
 • Dbałości o jakość
 • Terminowości i elastyczności
 • Etycznego postępowania
 • Wsparcia przy opracowywaniu rozwiązań technicznych
 • Technologicznie zaawansowanych, konkurencyjnych i wydajnych energetycznie procesów produkcyjnych i produktów
 • Zainteresowania długotrwałą relacją biznesową
 • Umiejętności zastosowania specjalnych koncepcji logistycznych
 • Niezależności