Film: All Electric Society jako wizja przyszłości Phoenix Contact
Czym jest All Electric Society MovingImage

All Electric Society

Wizja przyszłości All Electric Society opisuje świat, w którym energia ze źródeł odnawialnych jest dostępna w wystarczających ilościach i po przystępnych cenach. Oprócz konsekwentnego wytwarzania i wykorzystywania energii odnawialnej, kluczem do zrównoważonej przyszłości jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną poprzez działania zwiększające efektywność oraz tworzenie inteligentnych i połączonych w sieć systemów.
W celu wykorzystania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych zgodnie z zapotrzebowaniem, konieczne są rozwiązania i technologie w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji w celu realizacji łączenia sektorów energii.

Park All Electric Society

Park All Electric Society Zrównoważony świat jutra, technologie dnia dzisiejszego

Od 1 września 2023 r. w parku All Electric Society w Blombergu będzie można zobaczyć, jak społeczeństwo elektryczne staje się rzeczywistością. Prawdziwe zastosowania łączenia sektorów energii są tam wyjaśnione w sposób jasny i zapewniają zrównoważoną przyszłość.

Film: All Electric Society Alliance
All Electric Society Alliance MovingImage

Połączenie sił: z All Electric Society Alliance

Aby wizja All Electric Society stała się rzeczywistością, podmioty ze świata nauki, polityki, biznesu i przemysłu muszą ze sobą współpracować. Aby wykorzystać ogromne możliwości związane z oszczędzającą zasoby transformacją energetyczną w sektorach przemysłu, energetyki, infrastruktury i mobilności, Phoenix Contact aktywnie łączy siły z innymi graczami: Dzięki All Electric Society Alliance chcielibyśmy połączyć siły z Centrum Kompetencji All Electric Society uczelni Westsächsische Hochschule Zwickau i innymi innowatorami transformacji, aby zrealizować wizję przyszłości dzięki know-how, produktom i rozwiązaniom.

Głównymi celami sojuszu, który opiera się na partnerskiej współpracy, są:

  • Wspólna realizacja projektów z centrum kompetencyjnym All Electric Society
  • Zintegrowana, naukowa współpraca wszystkich partnerów
  • Interdyscyplinarny rozwój młodych profesjonalistów

Oprócz Westsächsische Hochschule Zwickau i Phoenix Contact, członkami założycielami All Electric Society Alliance są BRUNATA-METRONA GmbH, DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, enersis suisse AG, miasto Zwickau i Volkswagen Sachsen GmbH.

Film: Łączenie sektorów energii w ramach All Electric Society
Czym jest łączenie sektorów energii MovingImage

Łączenie sektorów energii

W łączeniu sektorów energii wytwarzanie, dystrybucja, magazynowanie i zużycie energii są traktowane jako całościowy system. W tym celu poszczególne sektory wymieniają między sobą energię, tak aby była ona dostępna w odpowiedniej postaci tam, gdzie jest potrzebna. Dzięki gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zużycia i wytwarzania energii można optymalnie sterować przepływem energii.

Oznacza to, że sektory muszą być połączone zarówno do celów technicznych, jak i komunikacji. Znormalizowane protokoły komunikacyjne w różnych sieciach umożliwiają niezbędną komunikację między systemami. Zasada łączenia sektorów energii działa zarówno w małej skali, np. w obrębie firmy, jak i między firmami. Phoenix Contact oferuje produkty, rozwiązania i usługi w zakresie elektryfikacji, sieci i automatyzacji w sektorach energii, przemysłu, infrastruktury i mobilności.

Zobacz łączenie sektorów energii
All Electric Society Online Experience
W naszym Sie mit unserer All Electric Society Online Experience zobaczysz, jak działa łączenie sektorów energii i jaką rolę odgrywa w nim elektryfikacja, sieci i automatyzacja.
Zrozumienie łączenia sektorów energii
Mężczyzna przy laptopie zafascynowany All Electric Society Online Experience

Kluczowe technologie dla elektryfikacji

Film: Elektryfikacja jako obszar działania dla All Electric Society
Czym jest elektryfikacja? MovingImage
Morska farma wiatrowa

Niezawodne rozwiązania do zasilania pozwalają uniknąć uszkodzenia i awarii sieci Gwarancja wysokiej dyspozycyjności systemu

W miarę wzrostu stopnia elektryfikacji i automatyzacji sektorów zwiększa się zależność od niezawodnych rozwiązań zasilania. Do bezpiecznego zasilania i połączenia sektorów energii oferujemy rozwiązania dla wszystkich aplikacji, obejmujące ochronę przed przepięciami, moduły UPS, moduły redundancyjne i odpowiednie wyłączniki.

Mężczyzna porównujący produkt z jego cyfrowym bliźniakiem

Efektywność produkcji szaf sterowniczych przyspiesza łączenie sektorów energii Elektryfikacja nie powiedzie się bez inteligentnych rozwiązań produkcyjnych

Masowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury do dystrybucji i magazynowania wytwarzanej lokalnie energii odnawialnej oraz elektryfikacja wszystkich sektorów prowadzi do gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na rozdzielnice. Trudno ją pokryć przy użyciu konwencjonalnych metod produkcji. Potrzebne są rozwiązania w dziedzinie Efficient Engineering and Smart Production. Przyczyniają się one w decydujący sposób do niezbędnego zwiększenia efektywności produkcji szaf sterowniczych, a tym samym do szybszej realizacji łączenia sektorów energii.

Kluczowe technologie dla sieci

Film: Sieć jako obszar działania dla All Electric Society
Czym jest sieć? MovingImage
Spawalnia w zakładzie produkcji samochodów

Ethernet jednoparowy umożliwia komunikację IIot z poziomem obiektu Szybkie przesyłanie danych z mniejszym wykorzystaniem zasobów

Automatyzacja to klucz do zwiększenia efektywności energetycznej sektorów. Wiąże się to z włączaniem wszystkich maszyn, urządzeń, czujników i elementów wykonawczych do sieci przemysłowego internetu rzeczy. Ethernet jednoparowy (SPE) zapewnia kompleksową komunikację Ethernet. Ethernet jednoparowy umożliwia równoległe, efektywne przesyłanie danych i zasilanie. Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu tylko jednej pary przewodów od czujnika do chmury.

Stacja bazowa 5G w mieście

Niezawodna komunikacja dzięki 5G Sieć w obrębie oraz między wszystkimi sektorami

Niezawodna sieć to podstawa łączenia sektorów energii.
Technologia szerokopasmowa 5G umożliwia komunikację bezprzewodową w obrębie oraz między wszystkimi sektorami: o wysokiej przepustowości, dużej liczbie urządzeń i ekstremalnie krótkich czasach opóźnienia. Inteligentna komunikacja 5G między maszynami a aplikacjami zabezpiecza bardziej autonomiczne i efektywniejsze procesy, od produkcji po logistykę.

Kluczowe technologie dla automatyzacji

Film: Automatyzacja jako obszar działania dla All Electric Society
Czym jest automatyzacja? MovingImage
Maszyna na produkcji

Przyszłościowe rozwiązania automatyzacyjne dzięki otwartej technice sterowania Korzystanie z kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT

Aby umożliwić kompleksową automatyzację sektorów, technika sterowania musi rozwijać się poza granice poszczególnych obszarów zastosowania. Umożliwia to otwarta technika sterowania PLCnext Technology, niezależnie od sprzętu i języków programowania. Ponadto umożliwia wykorzystanie kolektywnej inteligencji specjalistów IT i OT, co pozwala na szybszą realizację i ciągły rozwój inteligentnych rozwiązań.

Rozwiązania dla sektora energetycznego

Panele solarne na farmie fotowoltaicznej z lotu ptaka

Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci obniżają przeszkody dla transformacji energetycznej Szybsze podłączanie systemów fotowoltaicznych do sieci

Rozproszone systemy fotowoltaiczne przyczyniają się w All Electric Society do zapewnienia niezawodności zasilania. Certyfikowane regulatory dostarczania energii do sieci firmy Phoenix Contact umożliwiają szybkie podłączenie do sieci nowych systemów bez zbędnej biurokracji i długiego oczekiwania na certyfikat zgodności z siecią. Dzięki nim droga w kierunku transformacji energetycznej jest nie tylko łatwiejsza, ale i krótsza.

Rozwiązania dla sektora przemysłowego

Osoby podczas planowania produkcji

Centralny dostęp do danych ułatwia zarządzanie cyfrową fabryką Bezpieczne rozwiązania w chmurze do zwiększenia efektywności niezależnie od lokalizacji

Kompleksowe gromadzenie i analizowanie danych jest podstawą łączenia sektorów energii i produkcji gospodarczej. Wyniki można wykorzystać do zwiększenia efektywności produkcji we wszystkich obszarach, od czasu wykorzystania maszyn po zarządzanie energią. Dzięki centralnej rejestracji za pośrednictwem bezpiecznych rozwiązań chmurowych wytwarzanie, magazynowanie i zużycie energii można optymalnie zbilansować nie tylko dla pojedynczej fabryki, ale dla całych sieci przemysłowych. Większa wydajność produkcji.

Rozwiązania dla sektora infrastruktury

Miasto o zmierzchu z oświetlonymi budynkami i ulicami

Właściwe dane jako początek efektywnej infrastruktury Zmniejszone zużycie energii przez inteligentne budynki i trasy komunikacyjne

System fotowoltaiczny na dachu, agregat kogeneracyjny w piwnicy, stacja ładowania przed drzwiami: w nowoczesnych budynkach łączenie sektorów energii staje się już rzeczywistością. Ponadto latarnie dopasowują intensywność światła do aktualnych warunków atmosferycznych, słonecznych oraz ruchu na drodze. Aby móc korzystać z systemów w sposób zautomatyzowany i efektywny energetycznie, trzeba mieć dostęp do różnych danych z systemów i czujników.

Rozwiązania dla sektora mobilności

Parking ze stacją ładowania

Dzięki Vehicle-to-Grid (V2G) floty samochodów stają się rentownymi zasobnikami energii Wykorzystanie akumulatorów samochodów elektrycznych jako buforu prądu

Sterowniki ładowania CHARX control modular dla elektromobilności umożliwiają inteligentne ładowanie akumulatorów samochodów elektrycznych. Dodatkowo mogą również oddawać prąd do sieci, gdy jest to konieczne. Technologia ta nazywa się Vehicle-to-Grid (V2G). W normie ISO 15118 określono odpowiednie wymagania techniczne i warunki. Sterownik CHARX control modular jest zgodny z tą normą i przygotowany do V2G.