Oświadczenie Phoenix Contact Sp. z o.o. w sprawie wojny w Ukrainie

pomoc ukrainie

Oświadczenie na bazie stanowiska Group Execituve Board Phoenix Contact:

 1. Phoenix Contact w tym momencie nie dostarcza materiałów, produktów ani półproduktów do Rosji. Jako firma z centralą w Niemczech, jesteśmy zobligowani do respektowania sankcji, którym podlegają Niemcy, Polska i pozostałe kraje Unii Europejskiej. Działając w sposób ostrożny w tej skomplikowanej sytuacji zawieszone zostały wszystkie dostawy, co w konsekwencji spowodowało praktyczne zawieszenie działalności biznesowej w Rosji.

 2. Centrala utrzymuje stały, codzienny kontakt z pracownikami naszego oddziału w Ukrainie. Większość z nich jest już zlokalizowana w zachodniej części kraju i jest bezpieczna. Naszym priorytetem jest ich bezpieczeństwo. Zapłaciliśmy z wyprzedzeniem wynagrodzenia naszym pracownikom, są oni finansowo zabezpieczeni. Pomagamy w znalezieniu zakwaterowania rodzinom naszych pracowników, którym udało się opuścić kraj.

 3. Na poziomie Centrali została zorganizowana dotacja na rzecz organizacji „Aktion Deutschland hilft”, działająca w obszarze wsparcia humanitarnego. Środki przekazane tej organizacji są przesyłane bezpośrednio do Ukrainy. Wartość dotacji wyraża się liczbą sześciocyfrową w EUR, z intencją pozyskania dodatkowych środków poprzez dobrowolne datki pracowników i podwojenia kwoty dotacji.

 4. Z poziomu Phoenix Contact Sp. z o.o. we Wrocławiu, zrealizowaliśmy dwie dotacje lokalne na rzecz organizacji wskazanej przez samorząd Wrocławia.
  Pozostajemy w kontakcie z władzami miasta, będziemy starali się reagować w razie powstania potrzeb, na miarę naszych możliwości.

  Maciej Merek
  Prezes Zarządu
  Phoenix Contact Sp. z o.o., Wrocław