Prosta konfiguracja układu logicznego bezpieczeństwa z użyciem SAFECONF