Industrie 4.0 — глосарій

Industrie 4.0 — глосарій

Світ проекту Industrie 4.0 складається з великої кількості технічних термінів. Тут ми пояснимо найголовніші.

Industrie 4.0 — просте пояснення термінів

Навколо теми Industrie 4.0 та Інтернет речей з’являються технічні терміни, визначення яких є важливим для розуміння складних аспектів. Далі коротко та просто пояснені терміни, які використовуються найчастіше.

Модель для поєднання віртуальних та реальних даних за допомогою комп’ютера. Користувач отримує додаткову інформацію, наприклад: дані планування, які він може порівняти з реальним виробом.

Поєднання елементів моделі на основі принципів та правил з метою розробки, подальшого розвитку та використання.

Компонент Industrie 4.0 — це учасник, здатний до обміну даними, який однозначно визначається по всьому світу і складається з оболонки керування та фізичного об’єкта (Asset).

Automation Markup Language — це формат обміну даними на основі XML. AutomationML™ пропонується як відкритий і безкоштовний стандарт. Він пропонує багато можливостей для того, щоб досягти універсальності під час програмування, використання та обміну даним цифрових інструментів.

Великий обсяг даних, наприклад, дані клієнта, дані машини, енергетичні дані тощо. Їх інтелектуальна оцінка обіцяє послуги, орієнтовані на користувача, наприклад, створення індивідуального профілю клієнта або постійна оптимізація продукції та профілактичне технічне обслуговування. На цій основі можуть виникати нові бізнес-моделі.

Система інтелектуальних інформаційних технологій (віртуальних), механічних та електронних (фізичних) компонентів, які обмінюються даними через інфраструктуру даних (наприклад, Інтернет). Тут поєднуються реальний та віртуальний світ.

Кіберфізична система, яка застосовується у виробництві.

Обмежена функціональність, яка пропонується об’єктом або організацією через інтерфейс.

Застосування цифрових технологій та технік призводить до великих змін у нашому повсякденному житті, економіці та всьому суспільстві. Термін часто виникає, коли фірми застосовують цифрові технології, організаційні та економічні умови змінюються або виникає нова продукція та послуги. При цьому розрізняють виробничу діяльність, виробничий асортимент та взаємодію з клієнтами.

Аналогові значення перетворюються у цифровий формат, обробляються та передаються в цифровому вигляді.

У разі раптової зміни цифрової трансформації часто використовується термін Disruption (розрив). В той час як інновації розвивають ринок далі, проривна інновація визначає повну реструктуризацію аж до завершення існуючої бізнес-моделі.

Міжгалузевий стандарт даних продукції для класифікації та однозначного опису продукції та послуг. Починаючи з версії 10.0 eCl@ss підходить також для застосування у керуванні даними обробки та проектуванні між підприємствами, через використання у забезпеченні, контролі та продажу.

Об’єкт, який однозначно ідентифікується та оцінюється через своє значення в інформаційному світі.

Застосування або безліч програмних забезпечень застосувань, які обмінюються даними між собою, наприклад, IT-система, що використовується для підтримки планування ресурсів всього підприємства.

Мережа речей (об’єктів, машин та установок) та людей у разі необхідності. У цій мережі кожен компонент знає своє місце, свою функцію, свої потреби. Під час комунікації з іншими компонентами він пропонує свої функції та вимагає задоволення своїх потреб. Метою є самостійне вирішення задач.

Інтернет речей стосовно промислового застосування.

Ідеї, алгоритми, модулі, а також сукупність зображень реальних об’єктів та людей у віртуальному середовищі.

Для розгляду життєвого циклу компоненту Industrie 4.0 розрізняють тип та окремий екземпляр.

На основі типу виробляється серійна продукція. Кожен готовий продукт представляє собою екземпляр даного типу та отримує однозначне призначення, наприклад, серійний номер. Для клієнтів продукція в першу чергу відноситься лише до типів. Вона перетворюється на екземпляр тоді, коли буде побудована конкретна установка.

Позначення для майбутніх проектів федерального уряду. Industrie 4.0 демонструє рішення, яке дозволяє оптимізувати складні виробничі процеси за допомогою нових технологій. Промислове виробництво та інформаційні технології разом демонструють все більше зростання.  Головною метою є забезпечення та розширення провідної позицій Німеччини на міжнародному рівні в галузі промислового виробництва.

Компонент Industrie 4.0 — це модель, яка точно описує властивості кіберфізичної системи. Компоненти апаратного та програмного забезпечення стають придатними для Industrie 4.0 тоді, коли вони відповідають цим властивостям. При цьому може йтися про систему виробництва, машини або компоненти розподільної шафи.

Компоненти Industrie 4.0 збирають всі актуальні дані всього життєвого циклу від розробки до утилізації у захищений електронний контейнер, оболонку керування. Всі ці дані надаються в процесі створення доданої вартості підприємствам учасникам.

Разом з RAMI 4.0 компоненти Industrie 4.0 виступають в якості основи для розвитку майбутньої продукції та бізнес-моделей в рамках Industrie 4.0.

Система з компонентів та модулів Industrie 4.0 з меншими можливостями обміну даними та ідентифікації, яка служить певній меті, має визначені властивості та підтримує стандартизовані служби та стани.

Система з можливістю навчання, яка підтримує не тільки задані алгоритми. Таким чином метод Deep Learning комп’ютерних систем полягає в тому, щоб навчити їх розпізнавати зразок в інформації. Обчислювач класифікує їх та самостійно вирішує яке значення ці дані мають у відповідному контексті.

Штучний інтелект дозволяє змістовно оцінити великі обсяги даних, наприклад, з Інтернету речей.

Переконливе, достатньо деталізоване абстрактне представлення аспектів у галузі застосування.

Випущена у 2008 році OPC Unified Architecture (UA) — це незалежна від платформи архітектура, орієнтована на сервіс, яка інтегрує всі функції окремої специфікації OPC Classic у структуру з можливістю розширення. OPC UA — це промисловий протокол обміну даними для передачі даних між машинами. Він пропонує можливість перенести дані машин в якості стандартної величини або виміряного значення та описати зрозуміло для машин.

Проект openAAS має створити міст між концептуальною роботою ZVEI над моделями архітектури (RAMI 4.0, компоненти Industrie 4.0) та практичним застосуванням Industrie 4.0 у конструкторських підрозділах підприємств.

RAMI 4.0 об’єднує всі основні елементи Industrie 4.0 в одній тривимірній багаторівневій моделі, в який можна розмістити всі продукти та системи. Це робить можливим поступовий перехід від сьогодення до світу Industrie 4.0.

За допомогою трьох осей Hierarchy Levels, Lifecycle & Value Stream і Layers створюється 3D-карта для рішень Industrie 4.0.

Разом з компонентами Industrie 4.0 RAMI 4.0 виступає в якості основи для розвитку майбутньої продукції та бізнес-моделей в рамках Industrie 4.0.

Модель для опису архітектури, яка широко використовується та визнана доцільною. При цьому елементи моделі комбінуються на основі принципів та правил.

Модель, яка широко використовується і визнана доцільною (в рекомендаційному характері) для виведення специфічних моделей.

Вони описують ефективне виробництво з можливістю пристосування, яке в кожен момент часу досягає оптимального формування вартості. Мережі формування вартості, які самостійно організуються, можна оптимізувати за різними критеріями, наприклад, відповідно до витрат, наявності або споживанням ресурсів.

Для розгляду життєвого циклу компоненту Industrie 4.0 розрізняють тип та окремий екземпляр.

З першою ідеєю продукції, машина або установки виникає тип. Після завершення всіх етапів розробки він надається безкоштовно для серійного виробництва.

Віртуальне цифрове та активне представництво компонентів Industrie 4.0 в системі Industrie 4.0. Всі актуальні дані компонентів апаратного та програмного забезпечення утворюють власний віртуальний образ, який зберігається у оболонці керування.

Постійна зміна світу виробництва проявилася в перших трьох промислових революціях: винахід парової машини, масове виробництво засноване на розділені праці та автоматизація завдяки технологіям керування. Зараз ми переживаємо четверту промислову революцію. Відбувається поєднання інформаційного та виробничого світу у мережу створення вартості.

Користувач повністю занурюється у віртуальний світ на 360°, як правило, за допомогою очок віртуальної реальності (VR). На відміну від AR( Augmented Reality — доповнена реальність, користувач не сприймає більше реальний світ.

Джерела

 • «Платформа Industrie 4.0»,
  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Service/Glossar/glossar.html, 17.Juli 2017
 • «<AutomationML/>», https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17 липня 2017
 • «Терміни», http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17 липня 2017"
 • «ecl@ss» https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.de, 17 липня 2017
 • «Модель еталонної архітектури RAMI 4.0 та компоненти Industrie 4.0»,
  https://www.zvei.org/themen/industrie-40/das-referenzarchitekturmodell-rami-40-und-die-industrie-40-komponente/, 17. липня 2017
 • «Уніфікована архітектура», https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17 липня 2017
 • «openAAS»,
  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26.9.2016
 • «Лексикон», https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17 липня 2017

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити