Назад до огляду

Протипожежний захист

Вогнестійкість відповідно до стандарту DIN EN 45545-2:2013-08

Розроблений на основі технічної специфікації DIN CEN/TS 45545-2:2009-07, стандарт DIN EN 45545-2:2013-08, який у березні 2013 року був ратифікований та перенесений у національне законодавство, визначає вимоги до займистості матеріалів і компонентів.

Для віднесення пластмас до того чи іншого експлуатаційного й конструкційного класу рельсових транспортних засобів у стандарті на основі різноманітних наборів вимог (Requirement Sets, R) визначаються методи випробувань для визначення ступенів небезпеки (Hazard Levels, HL). За цією класифікацію ступінь HL 3 відповідає найсуворішим вимогам.
 
Для визначення класів пластмас, що використовуються для виготовлення електротехнічного обладнання, проводяться такі випробування:

 • визначення кисневого індексу за стандартом DIN EN ISO 4589-2
 • визначення інтенсивності виділення димових газів за стандартом EN ISO 5659-2 (25 кВт/м²)
 • визначення токсичності димових газів за стандартом NF X70-100-2 (600°C)
 • випробування розпеченим дротом за стандартом EN 60695-2-11;
 • випробування вертикального зразка полум’ям малого пальника за стандартом EN 60695-11-10

Неармовані поліаміди класу вогнестійкості UL 94 V0, що використовуються для виготовлення модульних клем Phoenix Contact, відповідають суворим вимогам класу HL3 і проходять випробування, описані в наборах вимог R22, R23, R24, R25 і R26.

Назад угору

Займистість за стандартом DIN 5510-2

У розділі 5.2.2.4 стандарту DIN 5510-2 «Протипожежна профілактика у рельсових транспортних засобах — займистість і побічні явища під час горіння матеріалів і деталей», вимагається, щоб ізоляційні матеріали, які фіксують струмопровідні деталі в певному положенні та не поміщені в герметичні оболонки, відповідали вимогам класу V0 за стандартом DIN EN 60695-11-10, який можна порівняти з класом UL 94. Альтернативна вимога до зон, недоступних для пасажирів — кисневий індекс OI ≥ 30 % відповідно до стандарту DIN EN ISO 4589-2.

Обом вимогам відповідають неармовані поліаміди класу вогнестійкості UL 94 V0, що використовуються для виготовлення модульних клем Phoenix Contact.

Назад угору

Займистість за стандартами NF F 16-101/NF F 16-102

Стандарт NF F 16-101 за допомогою двох індексів (I та F) описує займистість пластмас. Для їхнього визначення проводяться такі випробування:

 • випробування розпеченим дротом (стандарт NF EN 60695-2-10 та NF EN 60695-2-11)
 • визначення кисневого індексу (стандарт NF EN ISO 4589-2)
 • визначення токсичності димових газів (стандарт NF X 70-100)
 • визначення непрозорості димових газів (NF X 10-702)

Індекс I визначається за таблицею на основі результатів випробування розпеченим дротом
і відомого кисневого індексу. I0 відповідає найвищому класу, I4 —
найнижчому.

 • I0 — кисневий індекс 70 %, розпечений дріт температурою 960°C, без утворення полум’я
 • I1 — кисневий індекс 45 %, розпечений дріт температурою 960°C, без утворення полум’я
 • I2 — кисневий індекс 32 %, розпечений дріт температурою 960 °C, без утворення полум’я
 • I3 — кисневий індекс 28 %, розпечений дріт температурою 850 °C, без утворення полум’я
 • I4 — кисневий індекс 20 %, розпечений дріт температурою 850 °C, полум’я швидко гасне

 

Індекс F визначається за результатами вимірювання непрозорості та токсичності димових газів. Критичними з точки зору токсичності вважаються такі концентрації речовин (мг/м³):

 • монооксид вуглецю (CO) — 1750
 • діоксид вуглецю (CO2) — 90,000
 • соляна кислота (HCl) — 150
 • бромідна кислота (HBr) — 170
 • синильна кислота (HCN) — 55
 • плавикова кислота (HF) — 17
 • діоксид сірки (SO2) — 260

За результатами випробувань документується димовий індекс, залежно від значення якого матеріал відноситься до класів F0–F5. F0 відповідає найвищому класу, F5 — найнижчому. Модульні клеми Phoenix Contact належать до класів I2/F2.

Назад угору

Випробування на займистість поверхні за стандартом ASTM E 162 (NFPA 130)

Випробування на займистість поверхні  

Випробування на займистість поверхні

Для визначення займистості поверхні пластмас згідно зі стандартом ASTM E 162 визначається індекс поширення полум’я (Flame Spread Index), який характеризує поширення вогню за визначених умов випробування.
 
Для цього зразок (152 x 457 x 25,4 мм) опромінюється під кутом 30° джерелом тепла (815 °C), а з верхнього краю підпалюється відкритим полум’ям. Упродовж 15-хвилинного випробування визначається час, протягом якого фронт полум’я досягає двох контрольних точок, розташованих на відстані 76 мм між собою. Помноження цього часу поширення полум’я на розрахований коефіцієнт теплоутворення дає індекс поширення полум’я.

За американськими залізничними стандартами максимально допустиме значення становить 35. Окрім того, під час випробування перевіряється характеристика краплепадіння пластмаси. Модульні клеми Phoenix Contact мають індекс поширення полум’я до 5, не схильні до падіння крапель, що горять, а також мають істотно кращі показники, ніж максимально допустимі значення, визначенні Федеральним управлінням залізниць (FRA) департаменту транспорту США.

Назад угору

Виділення димових газів за стандартом ASTM E 662 (NFPA 130)

Виділення димових газів ASTM E 662  

Виділення димових газів ASTM E 662

У стандарті ASTM E 662 описано процедуру оцінювання специфічної оптичної щільності диму під час відкритого горіння або жевріння. Для цього враховується процентне значення прозорості відносно об’єму камери згорання.

З метою випробування зразок (76 x 76 x 25 мм) вводиться в камеру для вимірювання щільності диму, параметри якої визначені Національним бюро стандартів США (NBS). Зразок опромінюється теплом з розрахунку 2,5 Вт/см². Після цього впродовж 20 хвилин моделюються такі процеси:

 • згорання у відкритому полум’ї
 • жевріння без відкритого полум’я

Існують спеціальні граничні значення оптичної щільності газу для обох процесів, які реєструються після 1,5 та 4 хвилин:

 • специфічна оптична щільність диму (Ds1,5), граничне значення — 100
 • специфічна оптична щільність диму (Ds4), граничне значення — 200
 • максимальна щільність диму (Dm) упродовж 20 хвилин

Поліаміди, з яких виготовляються модульні клеми Phoenix Contact, відповідають стандарту ASTM E 662 і всім вимогам Федерального управління залізниць (FRA) департаменту транспорту США.

Назад угору

Токсичність димових газів за стандартом SMP 800 C

У стандарті SMP 800 C описані максимально допустимі значення концентрації речовин в токсичних димових газах, що виділяються під час згорання пластмаси. На відміну від стандарту BSS 7239 (Boeing Standard), цей стандарт точніше визначає метод вимірювання для визначення якісних і кількісних параметрів токсичних димових газів, які виділяються під час повного згорання заготовки, що випробовується. Для цього з камери NBS під час випробовування ASTM E 662 між 4-ю та 19-ю хвилинами відбирається на аналіз 6 л димового газу.

Граничні значення концентрації речовин у токсичних димових газах за стандартом SMP 800 C (ppm):

 • монооксид вуглецю (CO) — 3,500
 • діоксид вуглецю (CO2) — 90,000
 • оксид азоту (NOX) — 100
 • діоксид сірки (SO2) — 100
 • соляна кислота (HCl) — 500
 • бромідна кислота (HBr) — 100
 • плавикова кислота (HF) — 100
 • синильна кислота (HCN) — 100

Поліаміди, що використовуються для виготовлення продукції Phoenix Contact, мають концентрацію шкідливих речовин у багато разів нижче критичної.

Назад угору

Безгалогенний вогнезахист

До галогенів належать, зокрема, такі хімічні елементи, як фтор, хлор, бром і йод.
Особливістю галогенних з’єднань, в першу чергу таких, що містять бром, є здатність зменшувати займистість пластмас. Однак у разі пожежі з них виділяються токсичні корозійні димові гази, які можуть завдавати й опосередкованої шкоди.

У зв’язку з цим компанія Phoenix Contact відмовляється від вогнезахисних добавок, що містять галогени. У поліамід, полікарбонат, полікарбонат-акрилонітрил-бутадієн-стирол (PC/ABS) і поліолефіни також додаються вогнезахисні системи без галогенів.

Модульні клеми системи CLIPLINE complete виготовляються з поліаміду 6.6 (PA 6.6), що належить до класу вогнестійкості UL 94 V0. Для захисту цього поліаміду від займання використовується найсучасніше з технічної точки зору безгалогенове рішення — цианурат меламіну.

Завдяки такому підходу всі без виключення модульні клеми Phoenix Contact не містять галогенів.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити