Стандарти та директиви

Стандарти та директиви

Правила захисту від перенапруг

Правила описують поточний рівень розвитку технології та її використання, як при виготовленні, так і при застосуванні пристроїв захисту.

У цьому розділі представлено важливі стандарти та положення у сфері захисту від перенапруг.

Загальні стандарти у сферах блискавкозахисту, положення щодо встановлення та вибору продукції у сфері пристроїв захисту від перенапруг

У різних стандартах докладно описані вимоги до монтажу та безпеки, а також до використання виробів у різних системах. Нижче перераховано окремі основні ділянки. За наведеними посиланнями можна знайти конкретні найменування відповідних міжнародних стандартів.

 

Блискавкозахист. Частина 1. Загальні принципи
Protection against lightning Part 1: General principles
EN 62305-1
IEC 62305-1 і VDE 0185-305-1

Блискавкозахист. Частина 2. Оцінка ризику
Protection against lightning Part 2: Risk management
EN 62305-2
IEC 62305-2 і VDE 0185-305-2

Блискавкозахист. Частина 3. Захист від пошкодження споруд і травмування людей
Protection against lightning Part 3: Physical damage to structure and life hazard
EN 62305-3
IEC 62305-3 і VDE 0185-305-3

Блискавкозахист. Частина 3. Захист від пошкодження споруд і травмування людей —
Додаток 5. Захист від блискавок і перенапруг для фотогальванічних систем електропостачання

Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard –
Supplement 5: Lightning and overvoltage protection for photovoltaic power supply
systems, DIN EN 62305, додаток 5 (VDE 0185-305-3 додаток 5)

Блискавкозахист. Частина 4. Електричні та електронні системи всередині конструкцій
Protection against lightning Part 4: Electrical and electronic systems within structure
EN 62305-4
IEC 62305-4 і VDE 0185-305-4

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Частина 12. Пристрої захисту від імпульсних перенапруг у низьковольтних силових розподільних системах — принципи вибору та застосування
Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low voltage power systems – Selection and application principles
CLC/TS 61643-12/IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) «IEC зі змінами»

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Частина 22. Пристрої захисту від перенапруг для застосування в телекомунікаційних і сигнальних мережах — принципи вибору та застосування
Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and application principles
CLC/TS 61643-22/IEC 61643-22/DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Пристрої захисту від перенапруг для спеціального застосування, включаючи постійний струм — Частина 12. Принципи вибору і застосування — Пристрої захисту від перенапруг для використання у фотогальванічних установках
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to photovoltaic installations.
CLC/TS 50539-12

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Пристрої захисту від перенапруг для спеціального застосування, включаючи постійний струм — Частина 22. Принципи вибору і застосування — Застосування у вітросилових установках
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 22: Selection and application principles – Wind turbine application.
CLC/TS 50539-22

Пристрої захисту від перенапруг для низьковольтних систем постійного струму в залізничному транспорті — Правила вибору та застосування розрядників для захисту від перенапруг
Low-voltage d.c. surge protective device for traction systems – Selection and application rules for surege arresters.
CLC/TS 50544

Вітросилові установки — Частина 24. Блискавкозахист
Wind turbines –Part 24: Lightning protection
EN 61400-24/IEC 61400-24/DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

У деяких країнах, зокрема в США, Китаї, Норвегії та Франції, необхідно враховувати додаткові положення місцевого законодавства. Наразі Франція є одним із лідерів технологій у сфері фотогальванічних установок.

Положення щодо встановлення силових установок номінальною напругою до 1000 В
DIN VDE 0100/IEC 60364

Електроустановки будівель, частина 5-53. Вибір і монтаж електричного обладнання — Ізоляція, комутація та керування — Розділ 534. Пристрої захисту від перенапруги
Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Isolation switching and control – clause 534: Devices for protection against overvoltages
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534)/IEC 60364-5-53 part 534

Встановлення низьковольтних установок . Частина 4. Вимоги щодо забезпечення безпеки. Глава 44. Захист від перенапруг. Головний розділ 443. Захист від перенапруг унаслідок атмосферних явищ або операцій комутації
DIN VDE 0100-443/IEC 60364-4-44 part 443

Встановлення силових установок номінальною напругою до 1000 В. Частина 540. Вибір і монтаж електричного обладнання, заземлення, захисних провідників і проводів вирівнювання потенціалів
DIN VDE 0100-540/IEC 60364-5-54 part 540

Встановлення силових установок номінальною напругою до 1000 В. Частина 4. Заходи щодо забезпечення безпеки. Глава 41. Захист від удару електричним струмом
DIN VDE 0100-410/IEC 60364-4-41 part 410

Координація ізоляції для електрообладнання низьковольтних систем — Частина 1. Принципи, вимоги та випробування
Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests
EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Електроустановки будівель. — Частина 7-712. Вимоги до спеціальних установок і особливих приміщень — Системи живлення з використанням фотоелектричних батарей
Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems
DIN VDE 0100-712/IEC 60364-7-712

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Частина 11. Пристрої захисту від перенапруг, під’єднані до низьковольтних систем розподілу — Вимоги та методи випробувань
Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and tests
EN 61643-11 + A11/IEC 61643-1*/DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11)* Новий: IEC 61643-11:2011

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Частина 21. Пристрої захисту від перенапруг, під’єднані до сигнальних і телекомунікаційних мереж — Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробувань
Low-voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods
EN 61643-21/IEC 61643-21/DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Пристрої захисту від перенапруг
UL 1449, 3-є видання

Пристрої захисту від перенапруг, низьковольтні — Пристрої захисту від перенапруг для спеціального застосування, включаючи постійний струм — Частина 11. Вимоги та методи випробувань — Пристрої захисту від перенапруг, під’єднані до фотогальванічних установок
Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for specific application including d.c. – Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic installations.
prEN 50539-11

Класифікація розрядників для захисту від перенапруг

Пристрої захисту від перенапруг — це обладнання, основними компонентами якого є варистори, діоди-супресори та іскрові проміжки. Пристрої захисту від перенапруг служать для захисту від впливу неприпустимо високої перенапруги на електричні установки та для вирівнювання потенціалів.

Пристрої захисту від перенапруги класифікуються відповідно від мети використання та захисних функцій:

 • Пристрої захисту від перенапруги для використання в низьковольтних установках з номінальною напругою до 1000 В. При виборі та монтажі продукції необхідно дотримуватись внутрішньодержавних положень щодо встановлення продукції у низьковольтні установки, такі як IEC 60634-5-53, Частина 534 або VDE 0100, Частина 534. Стандарт продукції EN(IEC) 61643-11. Згідно з ним ці пристрої поділяються на 3 категорії випробовувань пристроїв захисту:

  Тип 1: Блискавкозахисні розрядники для захисту електропроводки та обладнання від впливу прямих або близьких ударів блискавки на межі між зонами блискавкозахисту LPZ 0 та 1 (живлення споруди). Пристрої захисту типу 1 рекомендовані у будь-якому випадку, коли споруда оснащена зовнішньою системою блискавкозахисту.

  Typ 2: Розрядники для захисту від перенапруг для захисту електропроводки, обладнання та кінцевих пристроїв від впливу дальніх ударів блискавки від дальніх ударів блискавки, індуктивних чи ємнісних зв'язків, а також комутаційних перенапруг для обладнання та кінцевих пристроїв на межі між зонами блискавкозахисту LPZ 1 та 2 (головні та вторинні розподільчі пристрої).

  Typ 3: Додатковий розрядник для захисту від перенапруг для особливо чутливих кінцевих пристроїв для зони блискавкозахисту 1 або 2, призначені для подальшого зниження рівня напруги. Це можуть бути пристрої для стандартного монтажу в розподільчих системах або переносні захисні пристрої біля розетки, безпосередньо перед кінцевим пристроєм, що підлягає захисту.

  Загальні відомості містяться у посібнику з використання IEC 61643-12. Основні принципи блискавкозахисту, концепія блискавкозахисту та аналіз ризиків описуються в чотирьох частинах EN(IEC) 62305-… / VDE 0185-305-… .
 • Пристрої захисту від перенапруги для використання в мережах змінної напруги з номінальною напругою до 200 кВ. Стандарт продукції EN (IEC) 60099, включаючи частини 1—5. Застосування в основному в системах середньої та високої напруги. Частина 5 описує загальні правила вибору продукції.
 • Пристрої захисту від перенапруг, під’єднані до телекомунікаційних та сигнальних мереж проти непрямого та безпосереднього впливу ударів блискавки та інших перехідних напруг. До них відносяться також низьковольтні системи обробки даних, вимірювальні контури, контури керування та регулювання і мережі передачі мови з номінальною напругою до 1000 В для змінного струму та 1500 В для постійного струму.

  Стандарт продукції EN 61643-21 VDE 0845, Частина 3-1. Згідно з ним пристрої діляться на категорії A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 та D1, D2 для визначення вимог до випробування та класи продуктивності. Захисний пристрій може мати маркування і пройти випробування для різних категорій та класів продуктивності.

  Загальні відомості містяться у посібнику з використання IEC (TS) 61643-22. Додаткова інформація наведена в частинах VDE 0800… та VDE 0845… . Необхідно враховувати додаткові положення національного законодавства.

Пасивні фільтри для придушення електромагнітних перешкод — Частина 1. Загальні технічні умови
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 1: Generic specification.
EN 60939-1/IEC 60939-1/DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)

Пасивні фільтри для придушення електромагнітних перешкод — Частина 2. Загальні технічні умови: фільтри, для яких потрібні випробування на безпеку — Методи випробування та основні вимоги
Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification: Passive filterunits for which safety tests are appropriate – Test methods and general requirements
EN 60939-2/IEC 60939-2/DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)

Котушки постійної індуктивності для придушення електромагнітних перешкод — Частина 2. Загальні технічні умови
Fixed inductors for electromagnetic interference suppression – Part 2: Sectional specification
EN 60938-2/IEC 60938-2/DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)

Конденсатори постійної ємності для електронної апаратури — Частина 14. Загальні технічні умови — Конденсатори постійної ємності для придушення перешкод і підключення до магістралі живлення
Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification – Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connected to the supply mains
EN 60384-14/IEC 60384-14/DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Фільтри електромагнітних перешкод
UL 1283

Устаткування інформаційних технологій — Безпека — Частина 1. Загальні вимоги
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements
EN 60950-1/IEC 60950-1/DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1); UL 60950-1

Апаратура комутаційна і механізми керування низьковольтні — Частина 7-1. Допоміжна апаратура — Клемні колодки для мідних провідників
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors
EN 60947-7-1/IEC 60947-7-1/DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)

З’єднувальні пристрої  — Мідні електропроводи; вимоги безпеки до гвинтових і безгвинтових затискачів — Частина 1. Загальні і окремі вимоги до затискачів для проводів поперечним перерізом від 0,2 мм2 до 35 мм2 (включно)
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 0,2 mm2 up to 35 mm2 (included)
EN 60999-1/IEC 60999-1/DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)

З’єднувальні пристрої — Мідні електропроводи; вимоги безпеки до гвинтових і безгвинтових затискачів — Частина 2. Загальні і окремі вимоги до затискачів для проводів поперечним перерізом від 35 мм2 до 300 мм2 (включно)
Connecting devices – Electrical copper conductors; Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 2: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors 35 mm2 up to 300 mm2 (included)
EN 60999-2/IEC 60999-2/DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)

Вимикачі автоматичні, що спрацьовують від залишкового струму, без вбудованого захисту від струму перевантаження, побутові та аналогічного призначення (RCCBs) — Частина 1. Загальні вимоги
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules.
EN 61008-1/IEC 61008-1/DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)

Вимикачі автоматичні, що спрацьовують від залишкового струму, із вбудованим захистом від струму перевантаження, побутові та аналогічного призначення (RCBOs) — Частина 1. Загальні вимоги
Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules.
EN 61009-1/IEC 61009-1/DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)

Вимикачі для максимального струмового захисту установок побутового та аналогічного призначення — Частина 1. Вимикачі для роботи на змінному струмі
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breaker for a.c. operation
EN 60898-1/IEC 60898-1/DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)

Вимикачі для максимального струмового захисту установок побутового та аналогічного призначення — Частина 2. Автоматичні вимикачі для роботи на змінному та постійному струмі
Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breaker for a.c. and d.c. operation.
EN 60898-2/IEC 60898-2/DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)

Апаратура комутаційна і механізми керування низьковольтні — Частина 2: Автоматичні вимикачі
Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit breakers
EN 60947-2/IEC 60947-2/DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)

Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (код IP)
Degrees of protection provided by enclosures (IP-code)
EN 60529/IEC 60529/DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Апаратура комутаційна і механізми керування низьковольтні комплектні — Частина 1. Загальні правила
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 1: General rules
EN 61439-1/IEC 61439-1/DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)

Апаратура комутаційна і механізми керування низьковольтні комплектні — Частина 2. Комплектна силова комутаційна апаратура та механізми керування
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 2: Power switchgear and controlgear assemblies
EN 61439-2/IEC 61439-2/DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)

Вибухонебезпечні середовища — Частина 0. Обладнання — Загальні вимоги
Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirement
EN 60079-0/IEC 60079-0/DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)

Вибухонебезпечні середовища — Частина 1. Захист устаткування за допомогою вогнестійких оболонок «d»
Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure „d“
EN 60079-1/IEC 60079-1/DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)

Вибухонебезпечні середовища — Частина 7. Устаткування підвищеного захисту типу «e»
Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety „e“
EN 60079-7/IEC 60079-7/DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)

Вибухонебезпечні середовища — Частина 11. Захист устаткування категорією власної вибухобезпеки «i»
Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety „i“
EN 60079-11/IEC 60079-11/DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)

Електрообладнання допоміжне — Прилади контрольно-вимірювальні для визначення залишкового струму (RCM) побутового та аналогічного призначення
Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs)
EN 62020/IEC 62020/DIN EN 62020 (VDE 0663)

Вимірювальні  трансформатори — Частина 1. Трансформатори струму
Instrument transformers – Part 1: Current transformers
EN 60044-1/IEC 60044-1/DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)

Система безперебійного енергопостачання (ДБЖ) — Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 1: General and safety requirements for UPS
EN 62040-1/IEC 62040-1

Система безперебійного енергопостачання (ДБЖ) — Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС)
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
EN 62040-2/IEC 62040-2/DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)

Система безперебійного енергопостачання (ДБЖ) — Частина 3. Метод визначення вимог до експлуатації та випробувань
Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Methods of specifying the performance and test requirements
EN 62040-3/IEC 62040-3/DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

Положення щодо ЕМС

Емісія перешкод і стійкість до перешкод є важливими параметрами оцінки ЕМС. Тут ви знайдете перелік основних стандартів у цій сфері.

Емісія перешкод для ... / Emission for…:
Житлового району …/ residentials… : DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Промислового району…/ industrial…: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Стійкість до перешкод для … / Immunity for …:
Житлового району…/ residentials…: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Промислового району…/ industrial…: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2

Гармонійні струми
Harmonic current emissions
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2

Коливання і різкий перепад напруги
Voltage fluctuations and flicker
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3

Випробування на нечутливість до електростатичного розряду
Electrostatic discharge immunity test (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2

Випробування на стійкість до високочастотних електромагнітних полів
Radio frequency, electromagnetic field immunity test (EM)
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3

Випробування на нечутливість до викиду напруги
Surge immunity test
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5

Захищеність від перешкод по колу живлення, наведених високочастотними полями
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (HF)
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6

Випробування на стійкість до перешкод в умовах магнітного поля промислової частини
Power frequency magnetic field immunity test
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8

Випробування на стійкість до перешкод в умовах провалів напруги, короткострокових порушень і коливань подачі напруги
Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити