Назад до огляду

Основні відомості

Струми перевантаження та короткого замикання часто виникають несподівано. Вони викликають несправності та переривання в роботі установки. Неприємними наслідками можуть стати зупинка виробництва та пов'язані з ремонтом витрати.

Зведіть до мінімуму шкоду, забезпечивши індивідуальний захист окремих пристроїв та груп пристроїв. Це дозволить оптимально захистити кінцеві пристрої від пошкоджень або руйнування. Ділянки установок, що не знаходяться в проблемних ланцюгах, продовжують працювати, якщо це дозволяють умови загального процесу.

Номінальні струми споживачів

Електричні споживачі  

Електричні споживачі з різними значеннями номінального струму

При різних значеннях номінального струму рекомендується забезпечити окремий захист схем. Для кожного значення номінального струму можна підібрати підходящий автоматичний вимикач пристрою.

Ось кілька прикладів:

 • Клапани: від 0,5 до 4 A
 • Двигуни: від 1 до 12 A
 • Реле: від 0,5 до 5 A
 • Системи керування: від 1 до 8 A
 • Датчики: від 0,5 до 2 A
Назад угору

Струми перевантаження

Двигун з індикацією струму перевантаження  

Вимкнення при виникненні струмів перевантаження за період часу від секунд до кількох хвилин

Струми перевантаження виникають, коли кінцевий пристрій несподівано приймає більший, ніж передбачений розрахунковий струм. Такі ситуації виникають, наприклад, в результаті блокування приводу. Навіть тимчасові пускові струми машин є струмами перевантаження. Хоча їх виникнення і передбачається, проте вони можуть змінюватись у залежності від навантаження машини в момент запуску.

При виборі підходящих запобіжників або автоматичних вимикачів для таких схем необхідно враховувати ці умови. Безпечне вимкнення повинно відбуватись за період від секунд до кількох хвилин.

Назад угору

Струми короткого замикання

Двигун з індикацією струму короткого замикання  

Вимкнення при виникненні струмів короткого замикання протягом мілісекунд

Короткі замикання можуть виникати при пошкодженні ізоляції між провідниками, якими подається робоча напруга. Типовими захисними пристроями для вимикання при виникненні струмів короткого замикання є плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі з різними механізмами вимкнення.

При виникненні струмів короткого замикання безпечне вимкнення повинне відбуватись протягом мілісекунд.

Назад угору

Струми витоку

Струми витоку виникають при пошкодженні ізоляції та при короткому замиканні між струмоведучими частинами та землею. Такі несправності можуть призвести до появи небезпечної напруги торкання для людей та тварин.

Пристрої диференційного захисту вимикають ділянки установок, на яких виникла така несправність протягом лічених мілісекунд. Такі захисні пристрої тут не розглядаються.

Назад угору

Вплив довжини проводів на характеристику вимкнення

Лінії передач великої довжини обмежують необхідний струм вимкнення у разі виникненні несправності. Через це вони можуть затримати або унеможливити вимкнення.

Максимальна використовувана довжина проводу між джерелом живлення та кінцевим пристроєм залежить від наступних критеріїв:

 • Максимальний струм електричного живлення
 • Внутрішній опір автоматичного вимикача
 • Опір провідника

Опір провідника залежить від його довжини та поперечного перерізу. З цієї причини під час монтажу необхідно завжди вибирати найкоротший можливий шлях прокладання провідника.

Електричне живлення та споживачі

Довжина та поперечний переріз визначають умови вимкнення для автоматичних вимикачів пристроїв

Опір провідника протидіє струму короткого замикання. В джерелах напруги низької потужності струм короткого замикання може відмежовуватись від опору провідника лінії таким чином, що захисний пристрій на кінці провідника більше не сприймає цей струм як струм короткого замикання. Наприклад, для лінійних захисних автоматів з характеристикою спрацьовування С верхня межа спрацьовування знаходиться значно вище номінального струму. Тому, особливо при застосуванні таких захисних пристроїв, може відбуватись затримка вимкнення при короткому замиканні.

Оптимізовані захисні пристрої з характеристикою SFB або активним обмеженням струму завчасно розпізнають перевищення номінального струму.

Назад угору

розрахунок провідника

Для розрахунку максимальної використовуваної довжини провідника необхідні наступні дані:

Rмакс.максимальний загальний опір
Uномінальна напруга
ICBрозрахунковий струм автоматичного вимикача пристрою
xIкоефіцієнт спрацьовування згідно з графічною характеристикою струму / кратне номінального струму
RLмакс.максимальний опір провідника
RCB1Aвнутрішній опір автоматичного вимикача пристрою 1A
Lмакс.максимальна довжина провідника
Aплоща перерізу провідника
ρпитомий опір провідника Rho, (Cu 0,01786)
Назад угору

Приклад

У наступному прикладі розрахунку за основу беруться ці значення:

U24 В пост. струму
xI15 (з характеристики M1)
ICB1 A
RCB1A1,1 (з таблиці номінальних струмів та внутрішніх опорів термомагнітних захисних вимикачів)
P0,01786 (мідь)
A1,5 мм2 (припускається)
Назад угору

Розрахунок

Розрахунок прикладу для довжини провідника  

Розрахунок прикладу для довжини провідника

Тут наводиться приклад розрахунку в три етапи:

 1. загальний опір схеми
 2. максимальний опір провідника
 3. максимальна довжина провідника
Назад угору

Головні та допоміжні контакти

Головні та допоміжні контакти автоматичних вимикачів пристроїв  

Положення допоміжних контактів у залежності від комутаційного стану допоміжного контакту

Багато автоматичних вимикачів пристроїв мають додаткові допоміжні контакти. Вони дозволяють виконувати дистанційне опитування комутаційних станів та подавати повідомлення про несправності.

Умовні позначення:

Power = Головний контакт
Signal = Допоміжні контакти
NO = Замикач (нормально розімкнений)
NC = Розмикач (нормально замкнений)
C = загальний нижній контакт реле з перемикальним контактом (загальний)

Назад угору

Позначення з’єднань

КонтактиПозначення
Головні контактиокремі: 1-2
 в групах: 1-2 / 3-4 / 5-6 / ...
Допоміжні контактиокремі нормально розімкнені контакти: 13-14
 нормально розімкнені контакти в групах: 1.13-1.14 / 2.13-2.14 / 3.13-3.14 / ...
 окремі нормально замкнені контакти: 11-12
 нормально замкнені контакти в групах: 1.11-1.12 / 2.11-2.12 / 3.11-3.12 / ...

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити