Назад до огляду

Перевірка якості електричних з’єднань

Механічна міцність — IEC 60947-7-1/-2

Механічна міцність точки з’єднання перевіряється в практичному випробуванні. Для цього точки з’єднання блоку клем багаторазово перемикаються без втрати якості з’єднання. Клема підключається та відключається за допомогою жорсткого провідника з розрахунковим поперечним перерізом п’ять разів з обертовим моментом відповідно до даних виробника. Перевірка виконується на середній клемі п’ятого блоку. До та після перевірки клема має пройти випробування на падіння напруги. Точка з’єднання має витримувати повторне підключення без помітних ушкоджень. До та після випробування падіння напруги не повинне перевищувати значення 3,2 мВ або значення, виміряне на початку перевірки, більше ніж у 1,5 рази. Блоки клем від компанії Phoenix Contact придатні до багаторазового підключення без помітної втрати якості. Діапазон можливих підключень та відключень сягає 5000 циклів залежно від технології з’єднання.

Назад угору

Випробування на згинання: Flexion Test — IEC 60947-7-1/-2

Випробувальна установка відповідно до стандартів  

Випробувальна установка відповідно до стандартів

Професійно змонтовані блоки клем повинні забезпечувати високу механічну надійність. Це стосується надійного клемного з’єднання провідників. З цією метою перевірка виконується жорсткими та гнучкими проводами з малим поперечним перерізом, розрахунковим поперечним перерізом та максимальним поперечним перерізом. Вертикально закріплені клеми підключаються за допомогою провідника. На кінці провідника підвішується контрольний вантаж, відповідної до поперечного перерізу ваги. Через отвір посередині обертового диска діаметром 37,5 мм проводиться провідник та обертається навколо своєї осі 135 разів. При цьому на провіднику не має виникнути жодних пошкоджень в зоні з’єднання. Після цього контакт має пройти перевірку виймання провідника. Блоки клем від Phoenix Contact розроблені так, що провідник у зоні з’єднання зберігає контакт. Таким чином провідник та місце контакту залишається неушкодженим та демонструє такі самі характеристики навіть після багаторазового підключення.

Назад угору

Поперечний переріз

[мм2]

Поперечний переріз

Середнє

Проміжок В

[мм]

Маса

[кг]

Зусилля розтягування

Н

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Поперечний переріз

[мм2]

Поперечний переріз

Середнє

Проміжок В

[мм]

Маса

[кг]

Зусилля розтягування

Н

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Перевірка виймання провідника — IEC 60947-7-1/-2

Сприйняття зусилля розтягування на пружинній клемі 10 мм2  

Реєстрація зусилля розтягування на пружинній клемі 10 мм2

Під час електромонтажу чи експлуатації на точки з’єднання діють зусилля розтягування. Тому професійно змонтовані блоки клем повинні забезпечувати високу механічну надійність. Під час перевірки стійкості до зусиль розтягування точка з’єднання повинна протягом 60 секунд витримати дію заданого зусилля розтягування, що залежить від поперечного перетину. Це випробування виконується після випробування на згинання. Безпосередня послідовність перевірок у цьому разі розглядається як посилення вимог. Зусилля розтягування діє на провідник у точці з’єднання. Провідник має триматися без ушкоджень у точці з’єднання. Результати випробувань для блоків клем від Phoenix Contact на 150% перевищують необхідні мінімальні значення.

Назад угору

Зусилля виймання провідників відповідно до DIN EN 60947-1 / VDE 0660-100 / EN 60947-1:2007 + A1:2011

Таблиця 5 — Дані випробувань на згинання та на виймання мідних провідників круглого поперечного перерізу.

Поперечний переріз провідника

[мм2]

Поперечний переріз провідника

Середнє / kcmil

Зусилля розтягування

[Н]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578

Поперечний переріз провідника

[мм2]

Поперечний переріз провідника

Середнє / kcmil

Зусилля розтягування

[Н]

0,2

0,34

24

22

10

15

0,5

0,75

20

18

20

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250 kcmil

427

427

150

185

300 kcmil

350 kcmil

427

503

-

240

400 kcmil

500 kcmil

503

578

300600 kcmil578
Назад угору

Міцна фіксація блоків клем — 60947-7-1/-2

Випробування міцності фіксації клем  

Випробування міцності фіксації клем

Поруч із надійним контактом, блоки клем також мають знімати зусилля самотужки, без від’єднання клеми від монтажної площадки. Крім того не має виникати жодних неприпустимих пошкоджень. Для випробування міцності фіксації блок клем встановлюється на передбачену стандартом DIN-рейку відповідно до даних виробника. Потім сталеві стрижні довжиною 150 мм вставляються в точки з’єднання. Через важелі 100 мм на точки з’єднання та фіксатор клеми діють зусилля розтягування та стискання, що залежать від поперечного перерізу. При цьому клема не повинна відділятися або відриватися від рейки. Конструкція клем від Phoenix Contact забезпечує надійне міцне кріплення на різних системах DIN-рейок.

Назад угору

Поперечний переріз

[мм2]

Поперечний переріз

Середнє

Сила

[Н]

Діаметр сталевого стрижня

[мм]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Поперечний переріз

[мм2]

Поперечний переріз

Середнє

Сила

[Н]

Діаметр сталевого стрижня

[мм]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Випробування ізоляції — IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Ці електричні випробування використовуються як докази достатньої довжини шляху витоку. Створення відповідної напруги тестування перевіряє достатній відрізок між потенціалами двох сусідніх клем, а також між клемою та монтажною рейкою. Розрахункова напруга на ізоляції (Ui) — це значення ефективної напруги або напруги постійного струму, яка може виникнути на найдовший проміжок часу під час використання за призначенням. Напруга тестування має застосовуватися протягом 60 секунд. Як основа використовується призначення відповідно до наведеної таблиці.

Розрахункова напруга на ізоляції
Ui

[В]

Напруга тестування

(ефективна)

[В]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Розрахункова напруга на ізоляції
Ui

[В]

Напруга тестування

(ефективна)

[В]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
При цьому під час випробувань не має виникати жодних пробоїв. Струм витоку не має перевищувати 100 мА.
UL 1059
Напруга тестування = 1000 В + 2 x розрахункова напруга на ізоляції Ui. Блоки клем від Phoenix Contact із
розрахунковою напругою на ізоляції 800 В проходять повне випробування ізоляції на 2000 В ~.

Назад угору

Випробування імпульсної напругою — IEC 60947-7-1/-2

Осцилограф показує часовий хід імпульсної напруги  

Часовий хід імпульсної напруги

Випробування імпульсною напругою надає докази достатньо великого повітряного проміжку між двома сусідніми потенціалами. Випробування імпульсною напругою проводиться п’ятикратно, з інтервалом не менше 1 с. Випробування виконується для кожної полярності залежно від розрахункової напруги на ізоляцію. Розглядається проміжок між сусідніми клемами або між клемою та шиною. Під час випробування не має виникати жодних непередбачених пробоїв. Розрахункова імпульсна напруга для клем компанії Phoenix Contact перебуває в діапазоні між 6 та 8 кВ. Таким чином ефективно підтверджуються задокументовані робочі напруги клем для безпечного застосування.

Назад угору

Випробування на падіння напруги — IEC 60947-7-1/-2

Випробування на падіння напруги на точках з’єднання  

Випробування на падіння напруги на точках з’єднання

У кожній точці з’єднання клеми, відповідно до технології з’єднання, контактує один або декілька провідників. На передачу струму суттєво впливає електричний опір між провідником та струмовою шиною. Високоякісні контакти створюють герметичне з’єднання. Тільки так можна гарантувати довготривале надійне з’єднання. Таким чином ці електричні випробування визначають падіння напруги на клемі (дві точки з’єднання). Таким чином робляться висновки стосовно перехідного опору та якості контакту. Клеми підключаються за розрахунковим поперечним перерізом. Для вимірювання клеми навантажуються випробувальним постійним струмом, який відповідає 0,1 частині допустимого навантаження по струму для розрахункового поперечного перерізу. Падіння напруги визначається на відстані ≤ 10 мм від середини точки з’єднання. При температурі у приміщенні ~ 20 °C падіння напруги між початком та завершенням перевірки не повинне перевищувати значення 3,2 мВ на клему або значення, виміряне на початку перевірки, більше ніж у 1,5 рази. Значення модульних клем Phoenix Contact на 60 % нижчі за граничні значення стандартів.

Назад угору

Розрахунковий поперечний переріз

[мм2]

Допустиме навантаження по струму

[A]

Розрахунковий поперечний переріз

Середнє

Допустиме навантаження по струму

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Розрахунковий поперечний переріз

[мм2]

Допустиме навантаження по струму

[A]

Розрахунковий поперечний переріз

Середнє

Допустиме навантаження по струму

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Випробування на нагрівання — IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Нагрівання клеми необхідно обмежувати настільки, наскільки це можливо. Для цього перехідний опір має бути щонайнижчим. У цьому випробуванні документується нагрівання при кімнатній температурі під навантаженням випробувальним струмом.

IEC 60947-7-1/-2

П’ять клем монтуються горизонтально на шині та підключаються в ряд за допомогою петлі проводу довжиною 1 м або 2 м із розрахунковим поперечним перерізом. Клеми отримують навантаження випробувальним струмом у межах допустимого навантаження по струму для розрахункового поперечного перерізу. Документується нагрівання на середній клемі. Виходячи з температури приміщення ~20 °C, допускається максимальне нагрівання в клемі до 45К. Крім того, після завершення необхідно провести на клемі випробування на падіння напруги.

UL 1059

Процес по суті відповідає випробуванню IEC, але відрізняється довжиною проводу. Три клеми встановлюються горизонтально одна біля одної. Измерение производится при температуре окружающей среды 25 °C, при этом допустимо максимальное нагревание в 30 K (измеряется как можно ближе к точке подключения). Завдяки використанню високоякісних контактних матеріалів у клемах від Phoenix Contact, всі технології з’єднання демонструють менші значення нагрівання, ніж вимагають зазначені стандарти.

Назад угору

Допустиме навантаження по струму

Норма IEC 60947-7-1/ EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 встановлює наведені в сусідній таблиці випробувальні струми для поперечних перерізів провідників. Відповідні струми наведені при даних підключення окремих клем. Вони є основою типових випробувань клем.

Випробувальний струм згідно з IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1

Таблиця 5           
Розрахунковий поперечний переріз[мм2]0,20,50,751,01,52,5461016
Випробувальний струм[A]46913,517,52432415776
Розрахунковий поперечний переріз[мм2]2535507095120150185240300
Випробувальний струм[A]101125150192232269309353415520
Таблиця 5           
Розрахунковий поперечний переріз[мм2]0,20,50,751,01,52,5461016
Випробувальний струм[A]46913,517,52432415776
Розрахунковий поперечний переріз[мм2]2535507095120150185240300
Випробувальний струм[A]101125150192232269309353415520
Назад угору

Базова крива та крива погіршення характеристик, схема випробування, температура навколишнього середовища

Крива погіршення характеристик для вставних клем  

Крива погіршення характеристик для вставних клем

Для визначення допустимого навантаження по струму вставних клем обираються схеми з різними полюсами, які підключаються в ряд за допомогою провідника такого ж поперечного перерізу. Для практичного визначення кривої погіршення характеристик допустиме навантаження по струму для вставних клем визначається відповідно до стандарту DIN EN 60512-5-1. При цьому вимірюються максимальні підвищення температури на тестовому об’єкті, які виникають при навантаженні різною силою струму (наприклад, 10 A, 17,5 A, 24 A та 32 A) та після встановлення температурного балансу. З урахуванням верхньої межі температури ізолюючого матеріалу (тут завжди 100 °C), з цих значень виникає «Базова крива» — крива погіршення характеристик, яка залежить від температури навколишнього середовища.

Згідно зі стандартом DIN EN 60512-5-2 створюється виправлена крива допустимих навантажень, «крива погіршення характеристик». Відповідно до цієї норми, допустимий струм навантаження становить при цьому 0,8 від відповідного базового струму. Фактор зниження враховує розбіг екземплярів у контактній системи з’єднувачів. Інші невизначеності при вимірюванні температури й у вимірювальній схемі. Для більшості продукції цієї частини каталогу крива погіршення характеристик надається для схеми на 2, 5, 10 та 15 полюсів.

Назад угору

SCCR — Short Circuit Current Rating (розряд струму короткого замикання)

З квітня 2006 року NEC (National Electrical Code) вимагає дані щодо стійкості до короткого замикання для промислових контролерів. Розрахунок цих значень SCCR може здійснюватися за допомогою UL 508A. У США розрахунок має бути повністю наведено на паспортній табличці кожної промислової комутаційної установки для всіх головних ланцюгів, а також для живлення подачі керуючої напруги. В стандарті UL 508A — таблиця SB 4.1 наведені стандартні значення для незазначених компонентів. Для клем тут наводиться значення в 10 кА. Phoenix Contact виробляє велику кількість продукції із суттєво вищими значеннями SCCR. Клеми системи CLIPLINE complete мають повну документацію зі значеннями SCCR в 100 кА. Значення SCCR клем від Phoenix Contact детально наведені у файлі UL під номером E60425. Так званий файл UL доступний у базі даних UL за наступним посиланням:

Назад угору

Стійкість до короткочасного струму — IEC 60947-7-1/-2

Найвища надійність контактів, продемонстрована на вставній пружинній клемі  

Найвища надійність контактів, навіть при надзвичайно високих навантаженнях

На практиці клеми повинні без пошкоджень витримувати навіть струми короткого замикання, допоки відповідний захисний пристрій не вимкне струм. Це може зайняти до кількох десятих секунди. Для випробування клеми встановлюються на монтажну площадку та підключаються за допомогою провідника з розрахунковим поперечним перерізом. Захисний провідник клеми отримує навантаження в три проходи протягом секунди з щільністю струму в 120 А/мм2 розрахункового поперечного перерізу. Випробування вважаються виконаними, якщо після перевірки не виникає жодних пошкоджень деталей та гарантується подальше використання. До та після перевірки клема має пройти випробування на падіння напруги. Падіння напруги між початком і завершенням перевірки не повинне перевищувати значення 3,2 мВ на клему або значення, виміряне на початку перевірки, більше ніж у 1,5 рази. Для сильнострумових клем 240 мм2 від Phoenix Contact через клему протягом секунди подається імпульсний струм 28800 А без втрати якості.

Назад угору

Випробування на корозійну стійкість — DIN 50018

Металеві частини після випробування на корозійну стійкість  

Металеві частини після випробування на корозійну стійкість

Ключову роль електричних з’єднань між металевими частинами особливо помітно в агресивних середовищах. Відсутність корозії на контактних ділянках — це важлива передумова для низького опору та, відповідно, високої потужності з’єднань. Ця методика випробувань описує випробування на корозійну стійкість в середовищі з високим рівнем водяного конденсату та вмістом діоксиду сірки. При цьому утворюються кислотні з’єднання < Ph 7, які роз’їдають металеву поверхню. У випробувальну камеру вводиться два літри дистильованої води та один літр газу SO2. При температурі випробування 40 °C в тестовому режимі утворюється сірчиста кислота. Після восьми годин випробування тестовий об’єкт висушується протягом 16 годин при відкритих дверцятах. Для того щоб точніше представити вплив корозійного випробування на місце контакту, після завершення випробування виконується не тільки візуальний огляд тестового об’єкта, але й вимірювання перехідного опору. Клеми від Phoenix Contact утворюють високоякісні непроникні для газів з’єднання. Навіть агресивні середовища не можуть завдати шкоди з’єднанню.

Назад угору

Випробування на старіння — IEC 60947-7-1/-2

Струм і температура залежно від часу  

Струм і температура залежно від часу

З точки зору довгого життєвого циклу клеми важливу роль відіграє процес старіння. Це випробування перевіряє якість контакту в умовах імітованого старіння. Для імітації багаторічного використання п’ять клем встановлюються горизонтально на шині та підключаються послідовно провідниками розрахункового поперечного перерізу. Падіння напруги вимірюється для кожної клеми. Ці клеми поєднуються провідником не менш ніж 300 мм завдовжки. Нижня температура у кліматичній шафі становить +20 °C, а верхня — +85 °C. Під час фази нагрівання та 10-хвилинної паузи з максимальною температурою тече розрахунковий струм. Таким чином досягається максимальна допустима температура використання тестового об’єкта (максимум 130 °C). Потім відбувається охолодження. Падіння напруги вимірюється після 24 циклів в охолодженому стані (близько 20 °C). Випробування складається загалом зі 192 циклів. Падіння напруги не повинне перевищувати значення 3,2 мВ на початку, та 4,8 мВ під час та після випробування, або значення, виміряне після 24 циклів, більше ніж у 1,5 рази. Клеми компанії Phoenix Contact розраховані на забезпечення надзвичайної довговічності навіть за найважчих температурних умов. Як пластмаси, так і метали мають достатній запас надійності.

Назад угору

Метод випробування на вплив зовнішнього середовища — IEC 60068-2-42/43

Механічний та електричний строк експлуатації клем безпосередньо залежить від металевих частин та ізоляційних матеріалів, що застосовуються. Для оцінки кліматичного впливу на електричне з’єднання клеми підлягають різноманітним випробуванням з моделюванням умов навколишнього середовища. У випробуванні беруть участь як контактні точки провідників, так і точки ножового роз’єднання та випробувальні контакти. Критеріями оцінки є прохідний опір, фіксоване положення провідника, а також оптичний контроль місця контакту після відповідного випробування.

  • Зберігання протягом 10 днів в агресивній промисловій атмосфері з SO2 при температурі 25 °C та вологості повітря 75 %
  • Зберігання протягом 4 днів в агресивній атмосфері H2S при температурі 25 °C та вологості повітря 75 %.

Після завершення випробування прохідний опір на має перевищувати початкове значення більш ніж у 1,5 рази. Функції клеми мають виконуватися без обмежень. Завдяки використанню стійких до корозії та високоякісних мідних сплавів клеми від Phoenix Contact досягають найвищих стандартів якості.

Назад угору

Сольовий туман — IEC 60068-2-11/-52

Випробування сольовим туманом для технології Push-in Technology  

Випробування сольовим туманом для технології Push-in Technology

Для суднобудування важливо, щоб технічні вузли могли постійно працювати в корозійній атмосфері. До використовуваних металевих деталей висуваються особливо жорсткі вимоги з огляду на вміст солі в повітрі у поєднанні з високою вологістю. На основі наведеного вище стандарту можна змоделювати навантаження, що завдає морський клімат.

Опір матеріалів випробується за допомогою сольового туману в корозійній атмосфері. Для цього тестовий об’єкт розміщується у випробувальній камері та при температурі +35 °C протягом 96 годин обприскується дрібними дозами п’ятипроцентного розчину хлориду натрію (NaCl; значення pH 6,5-7,2).

Для того щоб точніше представити вплив корозійного випробування на місце контакту, після завершення випробування виконується не тільки візуальний огляд тестового об’єкта, але й електричне випробування.

Клеми від Phoenix Contact зі всіма технологіями з’єднання утворюють непроникні для газів з’єднання. Це означає, що місце контакту буде захищене від корозії навіть за найскладніших кліматичних умов.

Назад угору

Випробування на стійкість до перепадів температури — DIN EN 60352 T4

Діаграма щодо випробування на падіння напруги на 200 тестових об’єктах після перевірки  

Випробування на падіння напруги на 200 тестових об’єктах після перевірки

В технології виробничих процесів часто виникає швидка зміна температури в безпосередній близькості від зумовлених процесом джерел нагрівання та охолодження. На основі цього випробування підтверджують незмінну високу якість контакту точок з’єднання навіть в умовах різкої зміни температури. Для випробування п’ять клем встановлюються на монтажну площадку та підключаються за допомогою провідника з розрахунковим поперечним перерізом. Конструкція проходить випробування на різку зміну температур за двокамерною методикою. Значення температури відповідають верхнім і нижнім граничним значенням температури клем. Як правило це діапазон температури від -60 °C до +100 °C. Тривалість перебування у кожній із кліматичних камер становить 45 хвилин, тоді як їх зміна виконується лише за декілька секунд. Така зміна виконується протягом 100 циклів. Випробування вважаються виконаними, якщо після перевірки не виникає жодних пошкоджень деталей та гарантується подальше використання.

Назад угору

Випробування на вібрацію — DIN EN 61373

Випробування на стійкість до вібрації  

Випробування на стійкість до вібрації

Широкосмугові випадкові вібрації (ступінь інтенсивності згідно з DIN EN 50155)

Модульні клеми, встановлені на транспортних засобах, завжди піддаються дії вібрацій і тряски. Такі вібрації виникають особливо часто поблизу двигунів, приводів що обертаються, та осей. Для максимально точного відтворення струсів, що мають місце на практиці, зразки, що випробуються, піддаються широкосмуговій випадковій вібрації. Під час цього на модульну клему та під’єднаний провідник діють такі самі прискорення, як і в реальних умовах експлуатації. Під час випробування категорії 1b частота вібрації змінюється від 5 до 150 Гц. Ефективне значення прискорення сягає 5,72 м/с2. Зразки випробовуються по 5 годин по кожній осі координат (x, y, z). Окрім власне стійкості до вібрацій під час випробування контролюється електричний контакт. На модульних клемах не має залишатися пошкоджень, які можуть ускладнити подальше використання. Окрім того, максимально допустима під час випробування тривалість переривання контакту становить 1 мкс. Модульні клеми Phoenix Contact із будь-якою технологією з’єднання відповідають цим суворим вимогам до вібростійкості.

Назад угору

Випробування на вібрацію — IEC 60068-2-6

Випробування на вібрацію  

Випробування на вібрацію

Це випробування підтверджує стійкість клемного з’єднання до впливу тривалих вібрацій. У ході нього на зразок, що випробовується, передаються гармонічні синусоїдальні вібрації, що моделюють дію обертальних, імпульсних або коливальних зусиль. Випробування здійснюється на всіх трьох осях координат (x, y, z). Перевірка проводиться у діапазоні частот від 5 Гц до 150 Гц. При цьому швидкість становить одну октаву на хвилину. Ефективне значення прискорення сягає 40 м/с2. Зразки випробовуються по 2 години за кожною віссю координат (x, y, z).

На модульних клемах не має залишатися пошкоджень, які можуть ускладнити подальше використання. Окрім того, максимально допустима під час випробування тривалість переривання контакту становить 1 мкс. Перехідний опір вимірюється до та після випробування.

Незалежно від технології з’єднання наші вироби проходять стандартне випробування без переривання електричного контакту. Тому вони чудово підходять зокрема й для експлуатації в складних умовах, де клемне з’єднання має зберігати надійність навіть під час тряски.

Назад угору

Випробування на удар — IEC 60068-2-27

Графік ударних навантажень при 3 мс/350 г  

Графік ударних навантажень при 3 мс/350 г

Це випробування застосовується для перевірки та документування стійкості клемного з’єднання до нерегулярних ударних навантажень різної інтенсивності. Відповідні ступені інтенсивності визначаються згідно зі стандартом DIN EN 50155 або DIN EN 61373 (європейський стандарт на залізничне обладнання) з метою моделювання навантажень, властивих для рухомого складу залізничного транспорту. Для визначення параметрів удару задаються прискорення та тривалість. Відповідно до стандарту IEC 60068-2-27 завдаються три удари в позитивному та негативному напрямку по кожній із трьох осей координат (X, Y, Z). Модельовані прискорення сягають 50 м/с2 за тривалості удару 30 мс. На клемних з’єднаннях не має залишатися пошкоджень, які можуть ускладнити подальше використання. Під час випробування здійснюється спостереження за станом контакту на зразку, що випробовується. У разі застосування залізничного стандарту, максимальна допустима тривалість переривання контакту становить 1 мкс. Клеми Phoenix Contact легко витримують ці ударні навантаження, а тому добре підходять для застосування в умовах сильної тряски.

Назад угору

Повітряні проміжки та довжина шляхів витоку довжина — IEC 60947-7-1 / UL 1059

Контроль для вимірів повітряних проміжків та шляхів витоку підтверджує достатні електроізоляційні властивості

  • Застосування
  • до очікуваного забруднення
  • Умови навколишнього середовища

Мінімальні відстані визначені у стандарті IEC 60947-1 або UL 1059. Доказ отримується між двома сусідніми клемами та монтажною площадкою шляхом спостереження найкоротшої відстані.

Для повітряних проміжків це означає: повітряний проміжок — це найкоротша відстань у повітрі між двома струмопровідними частинами. Розрахункова імпульсна напруга та категорія перенапруги клеми є визначальними для вимірювання мінімального повітряного проміжку.

Для довжини шляху витоку: Шлях витоку — це найменша відстань уздовж наявного ізоляційного корпусу між двома провідними частинами. Для визначення мінімальної довжини шляху витоку вирішальними є розрахункова напруга, ступінь забрудненості та група ізоляційних матеріалів клеми. Мінімальні значення можна взяти з таблиці значень відповідного стандарту.

IEC 60947-7-1
Клеми Phoenix Contact виконані з необхідними проміжками в категорії перенапруги III та зі ступенем забрудненості 3.

UL 1059
Клеми Phoenix Contact як правило розраховані на номінальну напругу 600 В для використання в групі С. Детальну інформацію можна знайти в інформаційних листах або в документації каталогу.

UL
Група
Визначення

Максимальна напруга

[В]

AОргани керування, консолі тощо

150

300

600

ШСтандартний пристрій, включно з офісним та електронним пристроями обміну даними та алогічними пристроями

150

300

600

CПромислові системи, без обмежень

150

300

600

DПромислові системи, обладнання з обмеженими робочими характеристиками (обмеженими номінальними значеннями)

300

600

UL
Група
Визначення

Максимальна напруга

[В]

AОргани керування, консолі тощо

150

300

600

ШСтандартний пристрій, включно з офісним та електронним пристроями обміну даними та алогічними пристроями

150

300

600

CПромислові системи, без обмежень

150

300

600

DПромислові системи, обладнання з обмеженими робочими характеристиками (обмеженими номінальними значеннями)

300

600

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити