MINI POWER 產品清單

篩選條件

5 個結果

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

认证

  • 更多選項
    關閉

    认证facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OUTPUT_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_POWER_STR, helpText=, helpImageUrl=]

DC/DC转换器 - MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 - 2866284

用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/1 A

价格:

DC/DC转换器 - MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1 - 2866271

用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:1相,输出:24 V DC/1 A

价格:

DC/DC转换器 - MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2 - 2320018

用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:1相,输出:5 - 15 V DC/2 A

价格:

DC/DC转换器 - MINI-PS- 12- 24DC/48DC/0.7 - 2320021

用于DIN导轨安装的MINI DC/DC转换器,初级开关模式,输入:1相,输出:48 V DC/0.7 A

价格:

电源模块 - MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3 - 2320199

AC馈电模块为MINI DC/DC变换器供应经整流和滤波的供电电压。

价格:
5 結果
 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155