RAMI 4.0: üç boyutlu referans mimari model

Genel bakış

Endüstri 4.0 için referans mimari model (RAMI 4.0)  

Endüstri 4.0 için referans mimari model (RAMI 4.0)

  • Geleceğe yönelik Endüstri 4.0 projesinin referans mimari modeli (RAMI 4.0) Hannover Messe 2015 fuarında tanıtılmıştır.
  • Karmaşıklığı ve alışılmışın üç boyutlu gösterimi nedeniyle RAMI 4.0'ın kullanımı önemli bir zorluk teşkil edebilir.

Uygulama

RAMI 4.0 otomasyon piramidi  

RAMI 4.0 için genişletilen otomasyon piramidi

VDI/VDE-GMA 7.21 Endüstri 4.0 teknik komitesinin terimler listesine göre bir referans model belirli modeller türetmek üzere kullanılabilen uygulanabilen ve kullanlabilen modeller olarak tanımlanır.

Teknoloji alanında bunun birçok uygulama örneği vardır. En iyi bilinen ağ protokollerinde kullanılan yedi katmanlı ISO/OSI modelidir. Böyle modellerin kullanılma avantajı her katmanın sağladığı işlevin paylaşılan anlamı ve katmanlar arası tanımlanmış arabirimlerdir.

RAMI 4.0'ın gelişimi birincil uygulama alanı olarak endüstriyel üretime odaklıdır. Spektrum parçalı üretimden proses teknolojisine kadar uzanır. Endüstriyel üretime odaklanmak geleceğe dönük Endüstri 4.0 projesini daha kapsamlı Endüstriyel Internet Konsorsiyumunun (IIC) IoT (Internet of Things) yaklaşımından ayırır.

Çözüm

RAMI 4.0'da rol bazlı gösterim  

RAMI 4.0'da rol bazlı gösterim

Mimari model üç boyutlu gösterim gerektirir. RAMI 4.0'ın üç ekseni internet üzerinden ağa entegre edilmiş bir üretim sisteminin hiyerarşik kademelerini, sistem ve ürünlerin yaşam döngüsünü ve Endüstri 4.0 bileşeninin IT yapısını tanımlar. Hiyerarşik kademeler otomasyon piramidinin katmanlarıyla temelde aynıdır.

İlgili katma değer zincirleriyle sistemlerin ve ürünlerin yaşam döngüsünün tanımı tip ve örnek arasında bir ayrım ortaya koyan IEC 62890 taslağını baz alır. Bir ürünün tipi geliştirme sürecinin birçok aşamasında ortaya çıkar. Özel ürün versiyonunun çıkmasıyla sonlanır. Seri üretim için çıkan tipi baz alarak sistem bu tipin örneği olan ürünler üretir. Komponent sonlanmaları veya geliştirmeler ürünlerde değişiklik gerektirebilir. Bu değişiklikler tipe uygulanır ve değişiklik sonlanıp yayınlandığında üretim sürecine yeni ürün versiyonu olarak tanıtılır.

Proses zincirlerinde üretilen veri dijital formda zaten büyük ölçüde mevcuttur. Daha sonra PLM ve ERP sistemlerinde işlenir. Özel ürünler üretmek için müşterilerin üreticilere sağladığı verilerin elektronik olarak IT sistemlerde saklanması mümkün olmalıdır. Bu veriler örneğin tüm yaşam döngüsü boyunca mevcut olmalı ve ilgili tiple ilişkilendirilmelidir.

Bir Endüstri 4.0 bileşeninin IT yapısı dikey eksende altı katman şeklinde biri diğerinin üzerinde gösterilir. Katmanlar iş süreçlerini, fonksiyonel tanımları, veri haritalarını, Hizmetin Kalitesini (QoS) içeren haberleşme özelliğini ve entegrasyon katmanı üzerinden varlıkların bağlantısını görüntülemeye yardımcı olur. Komponentler, makineler, sistemler veya kablolar gibi fiziksel hususlara ek olarak varlık katmanı geliştirme sürecinin veri formunu da içerir.

Üretimde ve bazı durumlarda özel bir örnek için müşteriye özgü verilerden üretilen veri de bir varlık olarak dikkate alınır. Tüm Endüstri 4.0 bileşenlerinin açık tanımlanması sayesinde tüm varlıkların sınıflandırması varlık yönetimi için daha fazla kapsam sağlar. Bu senaryo, IT güvenliği nedeniyle gerekli olan üretim sistemine yönelik bir tehdit analizini de kolaylaştırır.

Özet

Endüstri 4.0'da birçok kullanıcı yerleşik endüstriyel haberleşme sistemlerinin nerede yer alacağı ve rollerinin gelecekte nasıl değişeceğini merak eder.

Varlıklarda olduğu gibi (ör: saha cihazları) protokoller entegrasyon ve haberleşme katmanınını kapsamına alır (ör: PROFINET). Endüstri 4.0 bileşenlerinin ve ilgili yönetimsel kabuğun daha da geliştirilmesiyle Endüstri 4.0-uyumlu haberleşme ve bilgi gösterimi 2016'da uygulanmaya başlayacak ve test uygulamalarında test edilecektir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat