Endüstri 4.0 - Terimler Sözlüğü

Endüstri 4.0 Terimler Sözlüğü

Endüstri 4.0 dünyasında kullanılan birçok teknik terim. Temel terimler burada açıklanmıştır.

Endüstri 4.0 terimleri basitçe anlatılmıştır.

Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti tartışılırken çeşitli teknik terimler kullanılır ve bu karmaşık konularla uğraşırken ne anlama geldiklerini bilmek önemlidir. Sık kullanılan terimlerin kısa ve basit açıklamaları aşağıda verilmiştir.

Sanal ve gerçek verilerin bilgisayar destekli bağlantı modeli. Kullanıcıya, gerçek ürünle karşılaştırılabilecek, planlama verileri gibi ek bilgiler verilir.

Bir modelin unsurlarının, yapım, geliştirme ve kullanım amacının ilke ve kurallarına dayalı olarak kombinasyonu.

Endüstri 4.0 ürünü, dünya genelinde benzersiz olarak tanımlanabilen ve bir yönetim iskeleti ile fiziksel öğeden (varlık) oluşan, iletişim yeteneğine sahip bir aygıttır.

Otomasyon İşaretleme Dili, veri değişimi için XML tabanlı bir biçimdir. AutomationML™, ücretsiz olarak edinilebilen açık bir standarttır. Dijital araçların programlanması, çalıştırılması ve veri alışverişi açısından tutarlılığın sağlanması için pek çok seçenek sunar.

Müşteri verileri, makine verileri, enerji verileri vb. gibi büyük miktarda veri. Bu verilerin akıllıca değerlendirilmesi için, bireysel müşteri profillerinin oluşturulması veya üretim süreçlerinin kalıcı optimizasyonu ve tahmini bakım gibi kullanıcı odaklı hizmetler gereklidir. Bu temelde yeni iş modelleri oluşturulabilir.

Sistem, bir veri altyapısı (ör. İnternet) aracılığıyla iletişim kuran akıllı bilgi teknolojisi (sanal) ürünleri ve mekanik ve elektronik (fiziksel) ürünlerden oluşur. Gerçek ve sanal dünyalar burada bir araya getirilir.

Üretimde kullanılan siber fiziksel sistem.

Bir varlık veya kuruluş tarafından arabirimler aracılığıyla sunulan sınırlandırılmış işlevsellik kapsamı.

Dijital teknolojilerin ve tekniklerin kullanımı, bir bütün olarak günlük hayatta, ekonomide ve toplumda büyük değişiklikler meydana getiriyor. Bu terim genellikle, şirketler dijital teknolojileri kucakladığında ve örgütsel ve ekonomik koşullar değiştiğinde ya da yenilikçi ürünler ve hizmetler ortaya çıktığında kullanılır. Performans, sunulan hizmet aralığı ve müşteri etkileşimi arasında bir ayrım yapılır.

Analog değerler dijital formatlara dönüştürülür ve dijital olarak iletilip işlenir.

Bu terim genellikle, dijital dönüşümle ilişkili değişiklikler aniden ortaya çıktığı zaman kullanılır. Bir yenilik, pazarın daha da geliştirilmesine katkıda bulunurken, yıkıcı bir yenilik, mevcut iş modellerinin tamamen yeniden yapılandırılması hatta feshi anlamına gelir

Ürün ve hizmetlerin sınıflandırılması ve benzersiz tanımlanması için endüstri çapında ürün verileri standardı. Sürüm 10.0'dan itibaren, eCl@ss sadece tedarik, kontrol ve satış uygulamaları için uygun olmakla kalmayıp, şirket çapında süreç veri yönetimi ve mühendisliği için de kullanılabilir.

Bilgi dünyasındaki önemi nedeniyle yönetilen, benzersiz tanımlanabilir öğe.

Tüm şirket genelinde kaynak planlamayı desteklemek için kullanılan uygulama, iletişim uygulaması yazılım sistemleri veya IT sistemleri grubu.

Nesneler ağı (nesneler, makineler ve sistemler) ve varsa insanlar. Bu ağda her bileşen yerini, işlevini ve ihtiyaçlarını bilir. Diğer bileşenlerle haberleşirken kendi işlevini ortaya koyar ve ihtiyacı olanı alır (veya tam tersi). Amaç görevleri bağımsız olarak gerçekleştirmektir.

Endüstriyel uygulamalara ilişkin olarak Nesnelerin İnterneti

Fikirler, algoritmalar, modeller ve gerçek nesnelerin ve sanal ortamdaki insanların temsillerinin toplamı.

Endüstri 4.0 ürününün yaşam döngüsü göz önüne alındığında, tip ve örnek arasında bir ayrım yapılır.

Seri ürünler tipe göre üretilir. Üretilen her ürün daha sonra bu tipte bir örneği temsil eder ve ör. seri numarası gibi benzersiz bir nitelik atanır. Müşteri için, ürünler başlangıçta yalnızca tiplerdir. Gerçek bir sisteme entegre edildiklerinde örnek olurlar.

Alman Federal Hükümeti'nin gelecek projesinin adı. Edüstri 4.0, karmaşık üretim süreçlerini yeni teknolojilerle optimize etmek için çözümler sunar. Endüstriyel üretim ve IT her zamankinden daha fazla büyüyor. Kapsamlı amaç, Almanya'nın imalat sanayiindeki üst düzey konumunu uluslararası düzeyde güvence altına almak ve güçlendirmektir.

Endüstri 4.0 ürünü, siber fiziksel sistemlerin özelliklerini daha ayrıntılı olarak anlatan bir modeldir. Üretimdeki donanım ve yazılım bileşenleri, bu gereksinimleri karşıladıklarında Endüstri 4.0'a uyumlu olacaktır. Üretim sistemleri, makineler veya kontrol panosu bileşenleri olabilirler.

Endüstri 4.0 bileşenleri, geliştirmeden elden çıkarma aşamasına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca, tüm ilgili verileri elektronik, korumalı bir muhafaza olan yönetim iskeletinde toplar. Bu veri, katma değerli süreçte yer alan tüm şirketlere açıktır.

RAMI 4.0 ile birlikte Endüstri 4.0 ürünü, Endüstri 4.0'ın bir parçası olarak, gelecekte ürünlerin ve iş modellerinin geliştirilmesi için temel oluşturur.

Belirli bir amaca hizmet eden, daha düşük iletişim ve tanımlama yeteneğine sahip Endüstri 4.0 ürünleri ve modülleri içeren sistem, tanımlanmış özelliklere sahiptir ve standartlaştırılmış servisleri ve durumları destekler.

Sadece önceden belirlenmiş algoritmaları gerçekleştirmeyen öğrenme sistemleri. Bilgisayar sistemlerinde kullanılan derin öğrenme metodu, onlara bilgide bulunan desenleri tanımayı öğretmeyi amaçlar. Bilgisayar bunları sınıflandırır ve bu verilerin ilgili bağlamda ne kadar önem taşıdığına bağımsız olarak karar verir.

Yapay zeka sayesinde, örn. Nesnelerin İnternet'inden gelen büyük miktarda veri anlamlı bir şekilde değerlendirilebilir.

Bir uygulama alanındaki hususların kesin ve yeterince detaylı olarak ayrılması.

2008'de yayınlanan OPC Birleştirilmiş Mimari (UA), bağımsız OPC Classic özelliklerinin tüm işlevlerini genişletilebilir bir çerçeveye entegre eden, platformdan bağımsız, hizmet odaklı bir mimaridir. OPC UA, makineler arasında veri iletimi gerçekleştiren endüstriyel bir iletişim protokolüdür. Kontrollü değişkenler veya ölçülen değerler gibi makine verilerinin nakledilmesini ve makine tarafından okunabilir bir biçimde tanımlanmasını sağlar.

OpenAAS projesi, ZVEI'nin mimari modeller (RAMI 4.0, Endüstri 4.0 ürünü) üzerindeki kavramsal çalışması ile şirketlerin geliştirme departmanlarında Endüstri 4.0'ın pratik uygulaması arasındaki boşluğu kapatmaya yöneliktir.

RAMI 4.0, Endüstri 4.0'ın tüm temel unsurlarını, ürünlerin veya sistemlerin sınıflandırılabileceği üç boyutlu bir katman modelinde birleştirir. Günümüzden Endüstri 4.0 dünyasına adım adım geçiş yapmanızı sağlar.

"Hiyerarşi Düzeyleri", "Yaşam Döngüsü ve Değer Akışı" ve "Katmanlar" olarak üç eksen kullanılarak, Endüstri 4.0 çözümleri için bir 3B harita oluşturuldu.

Endüstri 4.0 ürünleri ile birlikte RAMI 4.0, Endüstri 4.0'ın bir parçası olarak geleceğin ürünlerinin ve iş modellerinin geliştirilmesi için temel oluşturur.

Genel olarak kullanılan ve uygun kabul edilen mimarinin tanımlanması için model. Bir modelin unsurları ilke ve kurallara göre birleştirilir.

Genel olarak kullanılan ve belirli modelleri türetmek için uygun (öneri niteliğiyle) kabul edilen model.

Bu, her aşamada optimum değer yaratmayı başaran, verimli ve uyarlanabilir bir üretim sistemini tanımlar. Kendi kendini organize eden katma değerli sistemler, maliyet, kullanılabilirlik veya kaynakların kullanımı gibi çeşitli ölçütlere göre optimize edilebilir.

Endüstri 4.0 ürününün yaşam döngüsü göz önüne alındığında, tip ve örnek arasında bir ayrım yapılır.

Bir ürün, makine veya sistem konusunda ilk önce tip konusunda fikir sahibi olunur. Bu, tüm geliştirme adımları tamamlandıktan sonra, seri üretim için onaylanır.

Endüstri 4.0 sisteminde, bir Endüstri 4.0 ürününün sanal dijital ve aktif gösterimi. Bir donanım veya yazılım bileşeni ile ilgili tüm veriler, yönetim iskeletinde saklanan sanal bir görüntü oluşturur.

Üretim dünyasındaki sürekli değişim yeni bir şey değildir; sonuçta, ilk üç sanayi devrimi bize buhar motoru, emek dağılımı temelli seri üretim ve kontrol teknolojisi yoluyla otomasyon kazandırdı. Şimdi tanık olduğumuz şey dördüncü sanayi devrimi. IT ve üretim dünyaları katma değerli sistemler yaratmak için birleşiyor.

Kullanıcı, genellikle VR gözlükleri yardımıyla 360° sanal bir dünyaya tamamen dalmış durumda. AR'den (genişletilmiş gerçeklik) farklı olarak, kullanıcı artık gerçek yaşam ortamını algılamıyor.

Referanslar

  • “Endüstri 4.0 Platformu”,  http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/EN/Service/Glossary/glossary.html, 17 Temmuz 2017
  • “<AutomationML/>”, https://www.automationml.org/o.red.c/organisation.html, 17 Temmuz 2017
  • “Begriffe”, http://i40.iosb.fraunhofer.de/FA7.21%20Begriffe, 17 Temmuz 2017
  • eCl@ss”, https://www.eclass.eu/eclasscontent/standard/overview.html.en, 17 Temmuz 2017
  • “Referans Mimari Model RAMI 4.0 ve Endüstri 4.0 Ürünü”,  https://www.zvei.org/en/subjects/industry-4-0/the-reference-architectural-model-rami-40-and-the-industrie-40-component/, 17 Temmuz 2017
  • “Birleştirilmiş Mimari”, https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/, 17 Temmuz 2017
  • “openAAS”,  http://www.openautomation.de/detailseite/openaas-erster-meilenstein-gesetzt.html, 26 Eylül 2016
  • “Lexikon”, https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe, 17 Temmuz 2017

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat