Genel bakisa dön

Ateşe dayanım

DIN EN 45545-2:2013-08'e göre ateşe dayanım

DIN CEN/TS 45545-2:2009-07 teknik şartnamesinden çıkan ve Mart 2013'ten beri tasdik edilmiş ve ulusal yasalara dönüştürülmüş DIN EN 45545-2:2013-08 “Malzeme ve komponentlerin ateşe olan tepkilerini” tanımlar.

Plastiklerin raylı taşıtların belirli işletme ve tasarım sınıflarına yönelik nitelendirilmesi için standart, farklı gereklilik setlerini (R) baz alan tehlike seviyelerini (HL) belirlemek için test yöntemleri tanımlar. Burada HL 3 en yüksek gerekliliktir.

Plastiklerin elektroteknik uygulamalar için nitelendirilmesi için aşağıdaki testler gerçekleştirilir:

 • DIN EN ISO 4589-2'ye göre oksijen indisi
 • EN ISO 5659-2'ye göre duman gazı oluşumu (25 kW/m²)
 • Duman gazının zehirliliği NF X70-100-2 (600°C)
 • IEC 60695‑2‑11'e göre akkor tel testi
 • EN 60695-11-10'a göre dikey küçük alev testi

Phoenix Contact'ın UL 94 V0 yanmazlık sınıflı klemenslerinde kullanılan takviyeli polyamid, R22, R23, R24, R25 ve R26 gereklilik setlerinde tanımlanmış testlere uygun olarak HL3 sınıfının en zor şartlarını karşılar.

Basa dön

DIN 5510-2'ye göre yangındaki tepki

5.2.2.4 bölümünde, DIN 5510-2 “Raylı taşıtlarda yangına karşı önleyici koruma – malzemelerin ve parçaların ateşe tepkisi ve yangındaki yan etkileri” enerjili kısımları yerinde sabitleyen ve sıkıca kalıplanmamış izolasyon malzemelerinin UL 94 ile kıyaslanabilen DIN EN 60695-11-10'a göre V0 gerekliliğini karşılamasını gerektirmektedir. Alternatif olarak DIN EN ISO 4589-2'ye göre OI ≥%30 oksijen indisi yolcuların erişemeyeceği bölgeler için gereklidir.

Her iki gerekliliği de Phoenix Contact'ın UL 94 V0 yanmazlık sınıflı klemenslerinde kullanılan takviyeli polyamid karşılar.

Basa dön

NF F 16‑101/NF F 16-102'ye göre ateşe tepki

NF F 16-101 iki indisle plastiklerin yanmasını tanımlar (I ve F). Aşağıdaki testler yapılır:

 • Akkor tel testi (NF EN 60695-2-10 ve NF EN 60695-2-11)
 • Oksijen indisi (NF EN ISO 4589-2)
 • Duman gazı zehirliliği (NF X 70-100)
 • Duman gazı opaklığı (NF X 10-702)

İndis I aşağıdaki tablo kullanılarak akkor tel testi
ve oksijen indisiyle belirlenir. Burada I0 en iyi, I4 en kötü
derecedir.

 • I0 - oksijen indisi %70 - 960°C akkor tel, alev oluşmaz
 • I1 - oksijen indisi %45 - 960°C akkor tel, alev oluşmaz
 • I2 - oksijen indisi %32 - 960°C akkor tel, alev oluşmaz
 • I3 - oksijen indisi %28 - 850°C akkor tel, alev oluşmaz
 • I4 - oksijen indisi %20 - akkor tel 850°C, alev hızlıca söner

 

F indisi duman gazı opaklığını ve duman gazı zehirliliğini baz alır. Duman gazı zehirliliğinde mg/m³ cinsinden aşağıdaki konsatrasyonlar kritik kabul edilir:

 • Karbon monoksit (CO) 1750
 • Karbondioksit (CO2) 90,000
 • Hidroklorik asit (HCl) 150
 • Hidrobromik asit (HBr) 170
 • Hidrosiyanik asit (HCN) 55
 • Hidroflorik asit (HF) 17
 • Sulfür dioksit (SO2) 260

Test sonuçlarını kullanarak, duman indisi belgelenir ve değere göre F 0 - F 5 derecelendirmeleri verilir. Burada F0 en iyi F5 en kötü derecedir. Phoenix Contact'ın modüler klemensleri I2/F2 derecelendirmesine sahiptir.

Basa dön

ASTME 162'ye (NFPA 130) göre yüzey yanmazlığı

Yüzey yanmazlık testi  

Yüzey yanmazlık testi

Plastiğin yüzey yanmazlığını değerlendirmek için verilen test şartları altında yangın oluşumu hakkında bilgi sağlamak amacıyla “yangın yayılma endeksi” kullanılır.

Bu amaçla bir numune (152 x 457 x maksimum 25.4 mm) ısı kaynağıyla (815°C) 30° de ısıtılır ve ucundan çıplak bir ateşle tutuşturulur. 15 dk test süresince alevin birbirlerinden 76 mm uzaktaki iki ölçüm noktasına ulaşma zamanı belirlenir. Bu alev çoğalmasının çarpanı ve hesaplanan ısı yayılması "alev yayılma endeksi" ni verir.

Amerikan demiryolu sektöründe maksimum sınır değer 35'dir. Bu testte plastiğin damlama karakteristiği de izlenir ve değerlendirilir. Phoenix Contact modüler klemenslerinin alev yayılma endeksi 5'tir, yanmadan damlar Federal Railroad Administration (FRA) tarafından izin verilen maksimum değerlerin çok altındadır.

Basa dön

ASTM E 662'ye (NFPA 130) göre duman gazı oluşumu

Duman oluşumu ASTM E 662  

ASTM E 662'ye göre duman oluşumu

ASTM E 662 standardı açık veya için için bir yangında spesifik optik yoğunluğunu (duman opaklığı) değerlendiren bir prosedür sağlar. Bu amaçla iletilen ışığın yanma odası hacmiyle oranı gözlenir.

NBS'de (National Bureau of Standards) belirtildiği gibi bir numune (76 x 76 x 25 mm) duman yoğunluk odasına yerleştirilir. Test numunesi 2.5 W/cm²'lik bir ışınla ısıtılır. Aşağıdaki prosesler 20 dakika simüle edilir:

 • Çıplak ateşle yanma
 • Yayılan yangın, çıplak ateşten kaçınma

1.5 ve 4 dakikadan sonra kaydedilen her iki prosesin optik duman yoğunluğu için özel sınır değerler vardır.

 • Spesifik optik duman yoğunluğu (Ds1.5) – sınır değer 100
 • Spesifik optik duman yoğunluğu (Ds4) – sınır değer 200
 • 20 dakika boyunca maksimum duman yoğunluğu (Dm)

Phoenix Contact modüler klemenslerinde kullanılan polyamidler Federal Railroad Administration (FRA) gereksinimlerini karşılamaktadır.

Basa dön

Duman gazı zehirliliği SMP 800 C

SMP 800 C plasitk yandığında zehirli gazların izin verilen maksimum değerlerini tanımlar. BSS 7239 (Boeing standardı) ile kıyasla bu standart bir test numunesi tamamen yandığında zehirli gazların niteliksel ve niceliksel belirlenmesi için daha hassas ölçüm yöntemleri sağlar. Bu amaçla ASTME 662 testinin 4. ve 19. dakikası arasında 6 litre duman gazı NBS odasından çıkarılır ve analize gönderilir.

ppm cinsinden zehirli gazların SMP 800 C sınır değerleri:

 • Karbon monoksit (CO) 3,500
 • Karbondioksit (CO2) 90,000
 • Nitrojen oksitler (NOX) 100
 • Sulfür dioksit (SO2) 100
 • Hidroklorik asit (HCl) 500
 • Hidrobromik asit (HBr) 100
 • Hidroflorik asit (HF) 100
 • Hidrosiyanik asit (HCN) 100

Phoenix Contact'ın kullandığı polyamidler çoğu kez kritik konsantrasyonların altındadır.

Basa dön

Halojensiz alev koruması

Florin, klorin, bromin ve iodin kimysasal elementleri "halojenler" olarak adlandırılır. Özellikle bromin içeren Halojen bileşimlerinin
özelliği plastikte kullanıldığında yanmazlık derecesinde düşüşe neden olmasıdır. Yangın durumunda başka ikincil hasarlara da neden olan zehirli gazlar oluşur.

Bu nedenle Phoenix Contact halojen veya diğer katkıları içeren hiç bir alev koruma sistemi kullanmaz. Polyamid, polikarbonat, polikarbonat/akrilonitril bütadien sitren (PC/ABS) ve polyolefinler halojen içermeyen alev koruma sistemlerini oluşturur.

CLIPLINE complete sistemindeki klemensler polyamid 6.6'dan (PA 6.6) imal edilir, yangın koruma sınıfı UL 94 V0'dır. Bu polyamidler halojen içermez ve ateşe dayanım sağlayan melamin siyanürat maddesi içerir.

Phoenix Contact klemenslerinin istisnasız tümü halojen içermemektedir.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300