Genel bakisa dön

Küçük bir alanda çok sayıda güç santrali : K+S piyasaya bir güç istasyonu markalama sistemi tanıtıyor.

Genel bakış

K+Snin Sigmundshall lokasyonundaki güç istasyonu markalama sistemi  

K+S, Sigmundshall lokasyonunda bir güç istasyonu markalama sistemi uygulamaya koymuştur.

  • K+S AG, Hanover yakınındaki Wunstorf 'ta bulunan bir kurum-içi güç santraliyle Sigmundshall potas fabrikasını işletmektedir.
  • Sistemin parçaları, üniteleri ve ekipmanı onlarca yıl boyunca tamamen farklı şekillerde işaretlenmiş ve belgelendirilmiştir.
  • K+S, GAbo IDM'nin sistem uzmanlığını ve Phoenix Contact'ın markalama etiketlerini kullanarak KKS markalama sistemini sunmuştur.
  • Bu durum sadece genel olarak sistemi büyük ölçüde geliştirmekle kalmamış, aynı zamanda proses güvenliğini de artırmıştır.

Müşteri profili

Sigmunshall potas fabrikası  

Sigmundshall potas tesisi Almanya'daki potas üreten en eski aktif maden ocağıdır.

K+S bir ulusalararası hammadde şirketi olup tarım ekonomisi, gıda, yol güvenliği ve endüstride kullanım için mineral kaynakları çıkarmakta ve işlemektedir.

Şirket, Wunstorf'taki Sigmundshall potas fabrikasını işletmektedir. Ürün gamı potasyum, magnezyum ve potasyum klorür içeren gübreleri kapsamaktadır.

Uygulama

K+Snin Sigmundshall tesisindeki Güç İstasyonu Ekip Şefi Christian Berghausen (solda) ve GAbO IDMnin Genel Müdürü Hans Karl Preuss  

K+S'den Christian Berghausen (solda) ve Gabo IDM'den Hans Karl Preuss

Maden çıkarma işlemi ve ham tuz işleme yoğun enerji kullanımı gerektirdiğinden, Sigmundshall lokasyonu 116 MW'lık termal ateşleme kapasitesine sahip kombine çevrimli bir güç santrali işletmektedir. KKS uygulamaya konmadan önce çok çeşitli işaretler ve dokümantasyon vardı. "Değişken sistem kurucuları nedeniyle on yıllar boyunca karmaşık bir hibrid sistem yaratıldı," diyor, Güç Santrali Operasyon Şefi Christian Berghausen ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Tesis tanımlama ve dokümantasyon bir tek kaynağa bağlı değildi."

Standartlaştırılmış güç istasyonu markalama sistemine (KKS) dayalı tüm sistem parçaları ve ekipmanı için kapsamlı ve standarda uygun bir markalama ve dokümantasyon sistemi uygulamak için pek çok neden vardı. Ana amaç, işletim güvenliğini ve iş güvenliğini artırmaktı. "Bir üniteyi veya kabloyu kazara karıştırmak bir yaralanmaya veya sistem hasarına yol açabilir" diyor, Berhausen. İlave olarak, bakım ve servis kolaylaşacak ve güç istasyonu işletimi için daha fazla güvenlik sağlayacaktı.

Çözüm

Sigmundshall K+S güç santralinde etiketlerin montajı  

Sigmundshall'deki K+S güç santralinde 4800'den fazla etiket monte edildi.

KKS'yi uygulamadan önce, ihale edilecek gerekli tüm hizmetler tanımlanmıştır. Sözleşme Gabo IDM GmbH'ye verilmiştir. Bu şirket, enerji üretiminde tesis yönetiminin teknik dokümantasyonunda uzmanlaşmıştır. "Ana işimiz, Endüstri 4.0 için bir temel olan veri ve doküman yönetimidir," diyor Gabo IDM'nin Genel Müdürü Hans Karl Preuss ve ekliyor: "İlave olarak, yasaya uygun şekilde işletim proseslerini organize etmek için gerekli bilgileri - çoğunlukla otomatik olarak - yaratıyoruz.."

Hazırlık için, Gabo IDM mevcut tüm sistem dokümantasyonu ve veri kaynaklarının kurum-içi olarak geliştirilen AVIS yönetim sistemine aktarılmasını koordine etmiştir. "Mevcut teknik sistem dokümantasyonunun gerçek durum analizini kullanarak, halihazırda hangi standart ve yönetmeliklere uyulduğunu kontrol ettik," diyen Preuss devamla şunları söylüyor: "İstenen genel uygunluğu dikkate alarak gerekli direktifleri geliştirdik." Tüm proses adımları Berghausen ve ekibiyle tartışıldı ve birbiri ardısıra uygulandı.

Yoğun hazırlık çalışmasını takiben, tüm envanter planları dijitalleştirildi. Eski işaretler, KKS'ye uygun olarak yeni markalma sistemine aktarıldı. Eski sistemden yeni sisteme dönüşümün şeffaflığından emin olmak için başka bir veri tabanı oluşturuldu. Bütünüyle, Phoenix Contact'tan 4.800'den fazla sistem markalama etiketi üretildi. Bunun için, iyi okunurluk ve yüksek direnç sağlamak amacıyla özel bir lazer işlemi kullanan TOPMARK LASER işaretleme sistemi kullanıldı.

Markalama etiketleri Blomberg, Almanya'da Phoenix Contact'ta üretildi, gerekli ortam renkleriyle desteklendi ve Sigmundshall tesisinde tespit taşıyıcıları kullanılarak monte edildi. Su ve gaz için boru hatları durumunda, madde ve akış yönü ayrıntılı olarak tanımlandı.

Özet

QR kodunu kullanarak sistem dokümantasyonunun çağrılması  

Uygun dokümantasyon, QR kodu kullanılarak hızlıca bulunabilir.

Sistem dokümantasyonunun dijitalleştirilmesi, kullanılabilirliğini artırdı. KKS'yi uygulamadan önce dokümanları dosyalarda aramak gerekiyordu. Şimdi, QR kodu kullanılarak tüm dokümantasyona derhal ulaşılabilmektedir.

"KKS projemiz sayesinde, sistem genel görünümünü büyük ölçüde iyileştirebildik ve proses güvenliğini dikkate değer şekilde artırabildik," diyor, Berghausen. Bir başka olumlu etki, 2B şemalar dahil kusursuz sınıflandırma sisteminin uygulanmaya başlamasından bu yana yeni çalışanların eğitiminin kolaylaşmasıdır. "Hem teknik açıdan hem zamanlama bakımından beklentilerimiz tamamen karşılandı," diye özetliyor Berghausen.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Daha Fazla Bilgi

Referrer:

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat