Genel bakisa dön

SIL – Fonksiyonel güvenlik

Güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) terimi proses teknolojisinde gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) arıza olasılığını belirlemek amacıyla bir cihaz veya sistemin gerçekleştirmesi beklenen gereksinimleri tanımlar.

Ex bölgelerde SIL – standartlar

SIL'in amacı maksimum operasyonel güvenliği elde etmektir. Bir cihaz veya sistem arızalandığında tanımlanmış bir koşula ulaşılır. İstatistiksel olasılığa dayalı standart bazında bir kontrol gerçekleştirilir. IEC 61508 ve IEC 61511 standartları bunun temeli olarak kullanılır.

SIL standardı proses endüstrisinde, kimya endüstrisinde, rafinerilerde, kağıt üretiminde ve konvansiyonel enerji üretiminde kullanılır.

Fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine ek olarak patlama riskli bölgelerdeki sistemler de EN 60079-0 ff Ex standartlarına tabidirler.

IEC 61508: üretici

IEC 61508 üreticinin cihaz ve sistem üretiminde uyması gereken zorunlulukları tanımlamaktadır.

Başlık: “Elektrikli/elektronik/programlanabilir emniyetle ilgili elektronik sistemlerde fonksiyonel emniyet”

IEC 61511: sistemlerin montajı ve çalıştırılması

EN 61511 fonksiyonel güvenliğe sahip sistemlerin montajı ve çalıştırılması için gerekenleri tanımlar.

Başlık: “Fonksiyonel güvenlik – Proses endüstrisi sektörü için emniyet tabanlı sistemler”

Bu standarda uygunluk operatörler, kullanıcılar ve planlayıcılar tarafından güvenlik planlaması ve ulusal yönetmelikler bazında belirlenir. Ayrıca standart bir cihazın uygulamada, kanıtlanmış etkinliği bazında kullanımına yönelik gereksinimleri tanımlar.

SIL denetimi

SIL denetimi sırasında komple sinyal kanalı dikkate alınmalıdır. Tipik bir emniyet uygulamasında güvenlik bütünlük seviyesi her bir cihazın ortalama arıza olasılıkları kullanılarak hesaplanır.

Açıklama: IEC 61508-1'in 2 no'lu tablosu ortalama arıza olasılığı ile erişilebilir SIL arasındaki ilişkiyi tanımlar. Gerekli seviye, tüm PFD (talep edildiğinde arıza olasılığı) değerlerinin toplamı için genel bütçeyi belirler.

Düşük yükteki tek kanallı yapıya sahip sistem örnek olarak kulanılır. Bu durumda SIL 2 için ortalama PFD değeri is 10-3 ile 10-2 arasındadır.

Lütfen tablodaki arıza sınır değerlerini dikkate alın.

SILDüşük yükte işletim modu
(belirtilen fonksiyonun talep edildiğinde ortalama arıza olasılığı)
4≥ 10-5 ila < 10-4
3≥ 10-4 ila < 10-3
2≥ 10-3 ila < 10-2
1≥ 10-2 ila < 10-1

Uygulama örneği

PFD değerlerinin olası dağılımı  

Kapalı çevrim kontrol devresinde PFD değerlerinin olası dağılımı

Sensör ve aktüatörler sahada monte edilir ve kimyasal ve fiziksel yüklere maruz kalır (proses ortamı, basınç, sıcaklık, titreşim, v.s.). Dolayısıyla bu komponentlerin arıza riski yüksektir. Sensör toplam PFD'nin %25'ini ve aktüatör %40'ını temsil eder.

%15 faisafe kontrolör için ve %10 her bir arayüzü modülü için kalır. Bunların ikisi de proses ortamıyla temas etmez ve genellikle korumalı bir kumanda panosunda bulunur.

Hesaplama tipik değerleri baz alır.

EN 61508 ve EN 61511 terminolojisi

KısaltmaTerim/tanım
SILGüvenlik bütünlük seviyesi
E/E/PE sistemlerinde emniyet fonksiyonlarının güvenilirliğini değerlendirmek için dört ayrı seviyeden biri. E/E/PE Elektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistemler anlamına gelir. SIL 4 en yüksek SIL 1 en düşük güvenlik bütünlük seviyesidir.
EUCKontrol altındaki ekipman
Üretim, malzeme prosesleri ve taşımada kullanılan ekipmanlar, makineler, cihazlar veya sistemler.
MTBFArızalar Arasındaki Ortalama Süre
Arızalar arası beklenen ortalama süre.
PFDTalep edildiğinde arıza olasılığı
. Emniyet bazlı sistemin gerektiğinde işlevini yerine getirememe olasılığını tanımlar.
PFDavgTalep edildiğinde ortalama arıza olasılığı
Talep edildiğinde fonksiyonun ortalama çalışmama olasılığı
E/E/PESElektrikli/elektronik/programlanabilir elektronik sistem
Bir emniyet fonksiyonunu gerçekleştirmede kullanılan tüm elektrikli cihaz ve sistemler. Basit elektrikli cihazları ve her tip programlanabilir lojik kontrolörü (PLC) içerir.
PFHSaatte tehlikeli arıza olasılığı
Saatte bir tehlikeli arıza olasılığını tanımlar.
SFFGüvenli arıza kesiri
Güvenli arıza kesiri, güvenli arıza oranı artı teşhis veya tespit edilmiş arıza oranının sistemin toplam arıza oranına oranıdır.
SIFGüvenlik bazlı fonksiyon
SISEmniyet bazlı sistem
Emniyet bazlı sistem bir veya daha fazla emniyet fonksiyonundan oluşur. Bu emniyet fonksiyonlarının her birine SIL şartları uygulanır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat