Standartlar ve yönetmelikler

Standartlar ve yönetmelikler

Aşırı gerilim koruma düzenlemeleri

Modern teknoloji ve uygulamasını tanımlarlar. Bu koruma cihazlarının üretim ve kullanımı için geçerlidir.

Burada aşırı gerilimle ilgili önemli standart ve yönetmelikler hakkında genel bilgiler bulabilirsiniz.

Yıldırıma karşı koruma için genel standartlar, montaj şartnameleri ve aşırı gerilim koruma cihazlarının seçimi

Çok sayıda standart montaj ve güvenliğin yanında ürünlerin çeşitli uygulamalarda kullanımlarıyla ilgili zorunlulukları açıklamaktadır. Temel konu alanları aşağıda verilmiştir. Bağlantılara tıklayarak ilgili standartların adlarını görüntüleyin.

 


Yıldırıma karşı koruma – Bölüm 1: Genel prensipler
EN 62305-1
IEC 62305-1 ve VDE 0185-305-1


Yıldırıma karşı koruma – Bölüm 2: Risk yönetimi
EN 62305-2
IEC 62305-2 ve VDE 0185-305-2


Yıldırıma karşı koruma – Bölüm 3: Yapıların ve canlıların fiziksel zarar görmesi
EN 62305-3
IEC 62305-3 ve VDE 0185-305-3Yıldırıma karşı koruma – Bölüm 3: Yapıların ve canlıların fiziksel zarar görmesi –
Ek 5: Fotovoltaik besleme sistemleri için yıldırım ve aşırı gerilim koruma
DIN EN 62305 Ek 5 (VDE 0185-305-3 Ek 5)


Yıldırıma karşı koruma – Bölüm 4: Yapı içindeki elektrik ve elektronik sistemler
EN 62305-4
IEC 62305-4 ve VDE 0185-305-4


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 12: Alçak gerilim dağıtım sistemlerine bağlı aşırı gerilim koruma cihazları – Seçim ve uygulama prensipleri
CLC/TS 61643-12/IEC 61643-12
DIN CLC/TS 61643-12 (VDE V 0675-6-12) "Uyarlanmış IEC"


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 22: Telekomünikasyon ve sinyal ağlarına bağlı aşırı gerilim koruma cihazları – Seçim ve uygulama prensipleri
CLC/TS 61643-22/IEC 61643-22/DIN CLC/TS 61643-22 (VDE V 0845-3-2)


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları - d.c dahil spesifik uygulamalar için aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 12: Seçim ve uygulama prensipleri – fotovoltaik tesislere bağlı SPD'ler.
CLC/TS 50539-12


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları - d.c dahil spesifik uygulamalar için aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 22: Seçim ve uygulama prensipleri – Rüzgar türbini uygulamaları.
CLC/TS 50539-22


Demiryolu sistemleri için alçak gerilim d.c. aşırı gerilim koruma cihazları – Aşırı gerilim arestörleri için seçim ve uygulama kuralları.
CLC/TS 50544


Rüzgar türbinleri – Bölüm 24: Yıldırıma karşı koruma
EN 61400-24/IEC 61400-24/DIN EN 61400-24 (VDE 0127-24)

Bazı ülkelerde, özellikle ABD, Çin, Norveç ve Fransa'da ek ulusal şartnameler dikkate alınmalıdır. Fransa fotovoltaik alanında oldukça hızlı gelişmektedir.

1000 V nominal gerilime kadar güç sistemlerinin montajı
DIN VDE 0100/IEC 60364


Binalarda elektrik tesisatları – Bölüm 5-53: Elektrik ekipmanının seçimi ve montajı – İzolasyon, anahtarlama ve kontrol – Madde 534: Aşırı gerilimlere karşı koruma cihazları
DIN VDE 0100-534 (VDE 0100-534)/IEC 60364-5-53 Bölüm 534

Alçak gerilim elektrik tesisatları – Bölüm 4-44: Güvenlik için koruma – Gerilim ve elektromanyetik bozulmalara karşı koruma – Madde 443: Atmosferik veya anahtarlama kaynaklı aşırı gerilimlere karşı koruma
DIN VDE 0100-443/IEC 60364-4-44 Madde 443

Alçak gerilim elektrik tesisatları – Bölüm 5-54: Elektrik ekipmanının seçimi ve montajı – Topraklama düzenekleri, koruma iletkenleri ve koruma bağlantı iletkenleri
DIN VDE 0100-540/IEC 60364-5-54 Madde 540

Alçak gerilim elektrik tesisatları – Bölüm 4-41: Güvenlik için koruma – Elektrik çarpmalarına karşı koruma
DIN VDE 0100-410/IEC 60364-4-41 Madde 410


Alçak gerilim sistemlerindeki ekipmanlar için izolasyon koordinasyonu – Bölüm 1: Prensipler, zorunluluklar ve testler
EN 60664-1/IEC 60664-1/DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)


Binalarda elektrik tesisatları – Bölüm 7-712: Özel tesisatlar ve bölgeler için gereklilikler – Solar fotovoltaik (PV) enerji besleme sistemleri
DIN VDE 0100-712/IEC 60364-7-712


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 11: Alçak gerilim güç sistemlerine bağlı aşırı gerilim koruma cihazları – Zorunluluklar ve testler
EN 61643-11 + A11/IEC 61643-1*/DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) * Yeni: IEC 61643-11:2011


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 21: Telekomünikasyon ve sinyal ağlarına bağlı aşırı gerilim koruma cihazları – Performans gereklilikleri ve test yöntemleri
EN 61643-21/IEC 61643-21/DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Aşırı gerilim koruma cihazları
UL 1449 3. Baskı


Alçak gerilim aşırı gerilim koruma cihazları - d.c dahil spesifik uygulamalar için aşırı gerilim koruma cihazları – Bölüm 11: Fotovoltaik sistemlerde SPD'ler için gereksinimler ve testler.
prEN 50539-11

Aşırı gerilim koruma cihazlarının sınıflandırılması

Aşırı gerilim koruma cihazları, temel bileşenleri varistörler, bastırıcı diyotlar veya kıvılcım aralıkları olan ekipmanlardır. Arestörler elektrik ekipmanlarını ve elektriksel sistemleri kabul edilemez seviyede yüksek aşırı gerilimlere karşı korumak ve eşpotansiyel bağlantı oluşturmak için kullanılır.

Aşırı gerilim koruma cihazları uygulama ve koruma işlevlerine göre gruplandırılır:

 • Nominal gerilimi 1000 V'a kadar olan alçak gerilim sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazları. Ürün seçiminde ve montajda IEC 60364-5-53 Bölüm 534 ve VDE 0100 Bölüm 534 gibi ulusal standartlar dikkate alınmalıdır. Ürün standardı EN (IEC) 61643-11'dir. Bu standarda göre cihazlar 3 arestör grubuna ayrılır:

  Tip 1: direkt veya yakına düşen yıldırım etkilerine karşı, yıldırım koruma bölgesi LPZ 1 ile 2 (ana dağıtım ve tali dağıtım) arasındaki arayüzlerde tesisatı, ekipmanı ve nihai cihazları korumak için tasarlanmış aşırı gerilim arestörleri. Tip 1 arestörler binada harici yıldırım koruma sistemi varsa her zaman önerilir.

  Tip 2: uzak yıldırım darbeleri, endüktif veya kapasitif kuplaj ve anahtarlama aşırı gerilimlerinin neden olduğu etkilere karşı, yıldırım koruma bölgesi LPZ 0 ile 1 (giriş beslemesi) arasındaki arayüzlerde tesisatı ve ekipmanı korumak için tasarlanmış aşırı gerilim arestörleri.

  Tip 3: yıldırım koruma bölgesi 1 veya 2'deki hassas nihai cihazları korumak için, gerilim seviyesini bir kademe daha düşürmek amacıyla ilave aşırı gerilim arestörleri. Bunların içinde dağıtımdaki sabit montajlı cihazlar veya korunacak cihazın hemen öncesindeki prizde kullanılan taşınabilir koruma cihazları yer alır.

  Genel bilgiler IEC 61643-12 Uygulama Kılavuzunda bulunabilir. EN (IEC) 62305-…/VDE 0185-305-…'nin dört bölümü yıldırım korumasının temellerini, yıldırım koruma bölgesi konseptini ve risk analizini kapsar.
 • Nominal gerilimi 200 V'a kadar olan alçak gerilim sistemleri için aşırı gerilim koruma cihazları. Ürün standardı EN (IEC) 60099 Bölüm 1 - 5'tir. Bölüm 5 ürün seçim kurallarını tanımlar.
 • Yıldırım darbelerinin direkt ve endirekt etkilerine ve diğer transient aşırı gerilimlere karşı koruma için tasarlanmış, telekomünikasyon ve sinyal ağlarında kullanılan aşırı gerilim koruma cihazları. Bunların içinde nominal gerilimi 1000 V AC - 1500 V DC olan alçak gerilim data sistemleri, ölçme ve kontrol devreleri ve ses iletim ağları yer alır.

  Ürün standardı EN 61643-21 VDE 0845 Bölüm 3-1'dir. Bu standarda göre cihazlar, test koşullarını ve performans sınıflarını belirlemek için A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ve D1, D2 kategorilerine ayrılır. Bir koruma cihazı çeşitli kategori ve performans sınıflarına göre işaretlenebilir ve test edilebilir.

  Genel bilgiler IEC (TS) 61643-22 Uygulama Kılavuzunda bulunabilir. VDE 0800… ve VDE 0845… bölümleri ek bilgi sağlar. Ilave ulusal şartnameler de dikkate alınmalıdır.


Elektromanyetik parazit sönümlemesi için pasif filtreler – Bölüm 1: Genel şartname.
EN 60939-1/IEC 60939-1/DIN EN 60939-1 (VDE 0565-3)


Elektromanyetik parazit sönümlemesi için pasif filtreler – Bölüm 2: Bölümsel şartname: Güvenlik testlerinin uygun olduğu pasif filtreler – Test yöntemleri ve genel zorunluluklar
EN 60939-2/IEC 60939-2/DIN EN 60939-2 (VDE 0565-3-1)


Elektromanyetik parazit sönümlemesi için sabit endüktanslar – Bölüm 2: Bölümsel şartname
EN 60938-2/IEC 60938-2/DIN EN 60938-2 (VDE 0565-2-1)


Elektronik ekipmanlarda kullanılan sabit kapasitörler – Bölüm 14: Bölümsel şartname – Elektromanyetik parazit sönümlemesi için ve şebeke beslemesine bağlanan sabit kapasitörler
EN 60384-14/IEC 60384-14/DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1)

Elektromanyetik parazit filtreleri
UL 1283


Bilgi teknolojisi ekipmanı – Güvenlik – Bölüm 1: Genel zorunluluklar
EN 60950-1/IEC 60950-1/DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1); UL 60950-1


Alçak gerilim şalt ve kumanda panoları – Bölüm 7-1: Yardımcı ekipman – Bakır kablolar için klemensler
EN 60947-7-1/IEC 60947-7-1/DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1)


Bağlantı cihazları – Bakır elektrik kabloları; Vidalı ve vidasız tip bağlantı yuvaları için güvenlik gereksinimleri – Bölüm 1: 0,2 mm2 - 35 mm2 (dahil) kablolar için bağlantı yuvalarının genel ve özel gereksinimleri
EN 60999-1/IEC 60999-1/DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1)


Bağlantı cihazları – Bakır elektrik kabloları; Vidalı ve vidasız tip bağlantı yuvaları için güvenlik gereksinimleri – Bölüm 2: 35 mm2 - 300 mm2 (dahil) kablolar için bağlantı yuvalarının genel ve özel gereksinimleri EN 60999-2/IEC 60999-2/DIN EN 60999-2 (VDE 0609-101)


Ev ve benzeri yerlerde aşırı akım koruması olmayan kaçak akım kontrollü devre kesiciler (RCCB) – Bölüm 1: Genel kurallar.
EN 61008-1/IEC 61008-1/DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10)


Ev ve benzeri yerlerde aşırı akım korumalı kaçak akım kontrollü devre kesiciler (RCBO) – Bölüm 1: Genel kurallar.
EN 61009-1/IEC 61009-1/DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20)


Elektriksel aksesuarlar – Ev ve benzeri tesiatlarda aşırı akım korumalı devre kesiciler – Bölüm 1: AC ve DC devre kesiciler
EN 60898-1/IEC 60898-1/DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11)


Elektriksel aksesuarlar – Ev ve benzeri tesiatlarda aşırı akım korumalı devre kesiciler – Bölüm 2: AC ve DC devre kesiciler.
EN 60898-2/IEC 60898-2/DIN EN 60898-2 (VDE 0641-12)


Alçak gerilim şalt ve kumanda panoları – Bölüm 2: Devre kesiciler
EN 60947-2/IEC 60947-2/DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101)


Koruma sınıfı (IP kodu)
EN 60529/IEC 60529/DIN EN 60529 (VDE 0470-1)


Alçak gerilim şalt ve kumanda düzenekleri – Bölüm 1: Genel kurallar
EN 61439-1/IEC 61439-1/DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)


Alçak gerilim şalt ve kumanda düzenekleri – Bölüm 2: Güç ve kumanda panosu düzenekleri
EN 61439-2/IEC 61439-2/DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2)


Patlayıcı atmosfer – Bölüm 0: Ekipman – Genel zorunluluklar
EN 60079-0/IEC 60079-0/DIN EN 60079-0 (VDE 0170-1)


Patlayıcı atmosfer – Bölüm 1: Ateşe dayanıklı muhafazalar "d" ile ekipman koruması
EN 60079-1/IEC 60079-1/DIN EN 60079-1 (VDE 0170-5)


Patlayıcı atmosfer – Bölüm 7: Arttırılmış güvenlik "e" ile ekipman koruması
EN 60079-7/IEC 60079-7/DIN EN 60079-7 (VDE 0170-6)


Patlayıcı atmosfer – Bölüm 11: kendinden güvenlik "i" ile ekipman koruması
EN 60079-11/IEC 60079-11/DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7)


Elektriksel aksesuarlar – Ev ve benzeri kullanımlarda kaçak akım izleme cihazları (RCM)
EN 62020/IEC 62020/DIN EN 62020 (VDE 0663)


Enstrüman trafoları – Bölüm 1: Akım trafoları
EN 60044-1/IEC 60044-1/DIN EN 60044-1 (VDE 0414-44-1)


Kesintisiz güç kaynakları (UPS) – Bölüm 1: UPS için genel ve güvenlik gereksinimleri
EN 62040-1/IEC 62040-1


Kesintisiz güç sistemleri (UPS) – Bölüm 2: Elektromanyetik uyum (EMC) zorunlulukları
EN 62040-2/IEC 62040-2/DIN EN 62040-2 (VDE 0558-520)


Kesintisiz güç sistemleri (UPS) – Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini tanımlama yöntemi
EN 62040-3/IEC 62040-3/DIN EN 62040-3 (VDE 0558-530)

EMC yönetmelikleri

Parazit emisyonu ve parazite dayanım ana EMC değerlendirme parametreleridir. Burada konuyla ilgili önemli standartların listesini bulabilirsiniz.

Emisyon:
Konut bölgeleri: DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3
Endüstriyel bölgeler: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4Emisyon: Konut bölgeleri: DIN EN 61000-6-3, EN 61000-6-3, IEC 61000-6-3 Endüstriyel bölgeler: DIN EN 61000-6-4, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-4

Muafiyet:
Konut bölgeleri: DIN EN 61000-6-1, EN 61000-6-1, IEC 61000-6-1
Endüstriyel bölgeler: DIN EN 61000-6-2, EN 61000-6-2, IEC 61000-6-2


Harmonik akım emisyonları
DIN EN 61000-3-2, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2


Gerilim dalgalanmaları ve titreşimleri
DIN EN 61000-3-3, EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3


Elektrostatik deşarj dayanım testi (ESD)
DIN EN 61000-4-2, EN 61000-4-2, IEC 61000-4-2


Radyo frekansı, elektromanyetik alan dayanım testi
DIN EN 61000-4-3, EN 61000-4-3, IEC 61000-4-3


Darbe dayanım testi
DIN EN 61000-4-5, EN 61000-4-5, IEC 61000-4-5


Radyo frekans alanlarının endüklediği iletilen parazitlere dayanım
DIN EN 61000-4-6, EN 61000-4-6, IEC 61000-4-6


Güç frekansı manyetik alan dayanım testi
DIN EN 61000-4-8, EN 61000-4-8, IEC 61000-4-8


Gerilim çökmelerine, kısa kesintilere ve gerilim değişimlerine dayanım testleri
DIN EN 61000-4-11, EN 61000-4-11, IEC 61000-4-11

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat