Genel bakisa dön

Standartlar ve yönetmelikler

EC Makine Yönetmeliği

Ürünleriniz 2006/42/EC Makine Yönetmeliği kapsamına giriyor mu? Sadece Avrupa pazarını mı hedefliyorsunuz? O halde Makine Yönetmeliği gerekliliklerine uyulmalıdır.

Bu gereklilikler ancak tam olarak karşılanırsa makineler CE işaretini taşıyabilir. Bu işaret makinenin pazara sürülebilmesi ve Avrupa Ekonomik Bölgesinde çalıştırılabilmesi için gereklidir.

Makine Yönetmeliğinin amacı kullanımdaki kazaları azaltmaktır. Bu yönetmelik emniyet unsurlarının tasarım ve üretim aşamasında öngörülmesini zorunlu kılmaktadır.

Üreticiler Makine Yönetmeliğinin gerektirdiği teknik dokümantasyonun oluşturulmasına da dikkat etmelidir. Teknik dokümantasyon makinenin yönetmeliğe uygun olup olmadığını değerlendirmeyi mümkün kılar.

Makine üreticisi veya onun yetkili temsilcisi teknik dokümantasyonu oluşturmak ve tüm kurallara uymakla yükümlüdür.

Makine Yönetmeliğinin önemli konuları:

 • Makine Yönetmeliği kapsamının tanımı
 • Diğer Avrupa yönetmeliklerine göre farklılıklar
 • Tamamlanmış ve tamamlanmamış makinelerin tanımı
 • Tamamlanmış ve tamamlanmamış makinelere yönelik gereklilikler
 • Makinelerin tanıtımı ve devreye alması için gereklilikler ve tedbirler
 • Uyumlu hale getirilmiş standartların anlamı
 • Makineler için uygunluk değerlendirme prosedürleri
 • Tamamlanmamış makineler için prosedürler
 • CE işareti
 • Makine tasarım ve üretiminde temel sağlık ve emniyet gereklilikleri
 • Makinelerin risk değerlendirme prosedürü
 • Gerekli teknik dokümantasyon
Basa dön

Makinelerin emniyeti için EN standartları

Makineler için emniyet standartları  

Makineler için emniyet standartları

Makine Yönetmeliği temel sağlık emniyet gereksinimlerini kapsar.
Makine Yönetmeliği için uyumlu hale getirilmiş standartlar ilgili Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bir makine, temel sağlık ve emniyet gerekliliklerini bu standartlara uygun üretilmişse karşılar.

EN standartları çeşitli tiplere ayrılır:

 • A tipi – temel emniyet standardı
 • B tipi – grup emniyet standardı
 • C tipi – ürün emniyet standardı

 

EN standartlarının ayrımı

A tipi

Tüm makine ve sistemler için geçerli olan, temel konseptler, tasarım prensipleri ve genel hususlarla (örneğin tasarım ve metodoloji) ilgili temel emniyet standartları.

B tipi

Birçok makine, cihaz ve sistemde kullanılabilen bir emniyet hususu veya bir tip emniyet ekipmanıyla ilgili grup emniyet standartları

 • B1 tipi – özel emniyet hususları, örneğin emniyet mesafeleri ve sınır sıcaklık değerleri
 • B2 tipi – emniyet ekipmanı, örneğin acil duruş veya çift el kumanda cihazları

C tipi

Belirli bir makine veya makine grubundaki tüm belirgin tehlikeler için ayrıntılı emniyet gerekliliklerini kapsayan makine emniyet standartları. C tipi standartları ürün standartları olarak da adlandırılır.

Basa dön

Fonksiyonel emniyet için uyumlu hale getirilmiş standartlar

PL ve SIL karşılaştırması  

PL ve SIL karşılaştırması

EN 62061 ve EN ISO 13849-1 makine sektörü için EN 61508'den türetilmiştir. Her iki standart makinelerdeki kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili bölümlerine yönelik gereklilikleri hedefler.

Her iki standart Makine Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilmiştir ve modern teknolojiyi temsil etmektedir. Önceki standart olan EN 954'ün aksine bu standartlar kompleks ve programlanabilir sistemler için de uygulanabilir. Ayrıca EN 61508'den türetilmiş fonksiyonel emniyetin tüm hususlarını kapsarlar. Dolayısıyla artık sadece deterministik hususların rol oynadığı bir durum yoktur. Dahası sistemlerin istatistiksel arıza olasılıkları, organizasyonel tedbirler, hata önleyici tedbirler ve hata algılama tedbirleri de önemlidir.

Emniyet derecesi her iki standartta emniyet bütünlük seviyesiyle ölçülür.

Emniyet bütünlüğü için EN 62061 SIL 1 - SIL 3 ve EN 13849 PL a - PL e seviyelerini kullanır.

Basa dön

EN 62061 ve EN ISO 13849-1'in kapsamı

Aynı olduğu varsayılan uygulama alanı için neden iki farklı standart vardır? Bu sorunun cevabını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

EN 62061EN ISO 13849-1
Röleler veya elektronik modüller gibi basit elektromekanik sistemler.Röleler veya elektronik modüller gibi basit elektromekanik sistemler.
Karmaşık elektronik sistemler ve tüm mimarilerde programlanabilir sistemler.Karmaşık elektronik sistemler ve planlanmış mimarilerde programlanabilir sistemler.
Gereklilikler elektriksel kontrol sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Yine de belirlenmiş taslak ve metodoloji diğer teknoloji formlarına uygulanabilir.Hidrolik ve pnömatik gibi elektrik mühendisliğinin dışındaki teknolojilere doğrudan uygulanabilir.
Basa dön

Emniyet standardı EN ISO 13849-1

Performans seviyesinin belirlenmesi  

Performans seviyesinin belirlenmesi

EN ISO 13849-1 kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili bölümlerini tanımlar. Emniyetle ilgili fonksiyonların güvenilirliği için önemli bir parametre performans seviyesidir (PL).

Gerekli PL'i belirlemek için çeşitli kriterler değerlendirilmelidir: hasarın kapsamı, sıklık ve süre, tehlikeyi önleme imkanları.

Aşağıdaki diyagram bu üç kriterle gerekli performans seviyesini (PLr) belirlemek için kullanılabilir.

 

Kontrol sistemi mimarisinin tasarlanması ve belirlenmesi

Bir kontrol sisteminin emniyetle ilgili bölümünün (SRP/CS) performans seviyesi (PL) (SRP/CS) aşağıdaki parametreler değerlendirilerek belirlenir:

 • Kategori – standartta belirli bir yapı olarak belirtilmiştir
 • Tehlikeli hataya kadar ortalama süre (MTTFd) – komponent üreticisi tarafından verilir
 • Diyagnostik kapsam (DC) – standartta bulunabilir
 • Yaygın bir nedene bağlı arıza (CCF) – çeşitli kriterlere göre nokta sistemi olarak belirlenir
 • Erişilen performans seviyesi (PL) – tablo kullanılarak belirlenir ve gerekli PLr'e eşit veya ondan büyük olmalıdır
Performans seviyesinin belirlenmesi
Basa dön

EN ISO 13849-1'in uygulanması

EN ISO 13849-1 kontrol sisteminin emniyetle ilgili bölümlerinin donanımsal özelliklerinin yanında yazılım özelliklerini de tanımlar.

Standart, emniyet fonksiyonları için tüm işletme ömrü boyunca gereken koşulları tanımlar ve yapılandırılabilir emniyet modülleriyle uygulama yöntemleri önerir.

Tanim Dil Güncelleme
EN ISO 13849-1'in uygulanması [PDF, 0.25 MB]
Burada EN ISO 13849-1'in doğru uygulanması için ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.
Almanca 01.11.2010
Basa dön

Emniyet standardı DIN EN 62061

Güvenlik bütünlük seviyesinin belirlenmesi  

Güvenlik bütünlük seviyesinin belirlenmesi

DIN EN 62061, emniyetle ilgili elektrik, elektronik ve programlanabilir kontrol sistemlerinin fonksiyonel emniyet hususlarını tanımlar.

Emniyetle ilgili fonksiyonların güvenilirliği için önemli bir parametre güvenlik bütünlük seviyesidir (SIL).

Gerekli SIL'i belirlemek için çeşitli kriterler değerlendirilir:

 • Sakatlık derecesi (S)
 • Tehlike sıklığı ve tehlikeye maruz kalma süresi (F)
 • Tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı (W)
 • Hasarı önleme veya sınırlama olasılığı (P)

 

Kontrol sistemi mimarisinin tasarlanması ve erişilen performans seviyesinin belirlenmesi

Alt sistemlerin emniyetle ilgili parametreleri aşağıdaki değerleri baz alır:

 • Donanım hata toleransı (HFT), uygulamaya özel
 • Güvenli hata kesiri (SFF), üretici bilgisi
 • Diyagnostik kapsam (DC), üretici bilgisi veya EN ISO 13849-1
 • Bir saatte tehlikeli arıza olasılığı (PFHd), diğer değerleri baz alır
 • Prova testi aralığı veya kullanım süresi, üretici bilgisi/üreticiye özel
 • Diyagnostik test aralığı, uygulamaya özel
 • Yaygın bir nedenden kaynaklanan arızalara duyarlılık, üretici bilgisi veya EN ISO 13849-1
Güvenlik bütünlük seviyesinin belirlenmesi
Basa dön

Emniyet fonksiyonunun mimarisi (SRTP/CS, SRECS)

 • SRP/CS (kontrol sisteminin emniyetle ilgili bölümü)
 • SRECS (emniyetle ilgili elektriksel kontrol sistemi)
Emniyet fonksiyonunun mimarisi
Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat