SFB teknolojisi

Seçici koruma

Seçici koruma

SFB teknolojili güç kaynakları sistemleriniz için seçici ve uygun maliyetli koruma sağlar.

Maksimum sistem sürekliliği için standart devre kesiciler manyetik olarak açmalıdır, çünkü arızalı akım yollarının seçici olarak kesilmesi ve önemli sistem bölümlerinin kesintisiz çalışmaya devam etmesinin tek yolu budur. SFB teknolojisiyle güç kaynağı ve DC/DC dönüştürücü kısa süreyle nominal akımın birkaç katını vermeye devam ederek gerekli güç rezervini sağlar

Amacınız: maksimum sistem sürekliliği

Üretimde arızaların tümünü önlemek mümkün değildir. Örneğin kablaj kısa devreleri veya yük hataları oluşabilir. Ancak etkilenmeyen bölgelerdeki makinelerin veya sistemlerin genel proses izin verdiği ölçüde kesintisiz çalışmaya devam etmesi gerekir.

Çözüm her cihaz için ayrı bir koruma sağlamak veya küçük fonksiyon grupları oluşturmaktır. Böylece arıza durumunda etkilenmeyen sistem bölümlerinin istenmeyen kesintisi önlenmiş olur.

SFB teknolojili güç kaynakları ve DC/DC dönüştürücüler üretiminizi korur. SFB seçici sigorta açtırma demektir. Arıza durumunda cihazlar, etkilenen devrenin kesilmesini sağlamak için nominal akımın 12 katını vermeye devam eder.

Basa dön

Devre kesicilerle uygun maliyetli koruma

Önemli sistem bölümleri çalışmaya devam eder  

SFB teknolojisi

Sensörler ve aktüatörler gibi ek yükler güç kaynağına kontrlörle paralel olarak bağlanır. Kesintileri önlemek için bu akım yollarının her biri korunmalıdır.

Dolayısıyla eğer bir kısa devre oluşursa güç kaynağının yalnız hatalı akım yolu ayrılacaktır ve diğer yükler kesintisiz çalışmaya devam edecektir.

Günümüzde standart devre kesiciler bir devrenin korunması için en uygun maliyetli çözümdür. Elektromanyetik olarak veya bimetal üzerinden tetiklenebilirler.

Birkaç milisaniyede açmalarını sağlamak için entegre solenoid akımı devre kesicinin nominal akımından belirgin şekilde büyük olmalıdır.

Basa dön

Devre kesici açma eğrileri

6 A nominal akımlı devre kesici  

30 A'den itibaren manyetik açma

Elektromanyetik açma için gerekli kısa devre akımları üreticiler tarafından genellikle alternatif akım (AC) olarak belirtilir. Kullanıcılar DC akımların 1.2 kat yüksek olduğunu bilmelidir.

Çeşitli açma eğrilerinde devre kesiciler mevcuttur; endüstriyel uygulamalarda çoğunlukla B veya C açma eğrili devre kesiciler kullanılır.

B eğrili devre kesicinin açması için aşağıdaki akımlar gereklidir:

  • AC uygulamalar: nominal akımın üç ila beş katı
  • DC uygulamalar: nominal akımın üç ila altı katı

Dolayısıyla en olumsuz koşullar altında B eğrili bir devre kesicinin birkaç milisaniyede açması için 150 A gerekir.

C eğrili devre kesicinin açması için aşağıdaki akımlar gereklidir:

  • AC uygulamalar: nominal akımın beş ila on katı
  • DC uygulamalar: nominal akımın beş ila oniki katı
Basa dön

SFB teknolojisi gerilim çökmelerini önler

3 - 5 ms içinde manyetik açma  

Dinamik güç rezervi

Arıza durumunda uzun kablolar gerekli açma akımını sınırlar. Bu devre kesicinin açmasını geciktirebilir ve hatta önleyebilir.

Güç kaynaklarında yeterli güç rezervi yoksa termik açma birkaç saniye veya dakika alabilir.

Bu durumda sorunun tespiti çok kolaydır çünkü hangi devre kesicinin açtığını görebilirsiniz. Ancak bu süre zarfında 24 V DC besleme zaten kesilmiştir ve kontrolör hata vermiştir.

En kötü senaryoda güç kaynağının sağladığı akım çok düşük olduğu veya az bir güç rezervini birkaç saniye sağlayabildiği için sigorta açmaz. Sonuç olarak sorunun tespiti son derece zaman alıcı ve maliyetli olur.

SFB teknolojisiyle QUINT serisi cihazlar nominal akımın altı katını sağlayabilir. Devre kesiciler bu darbeyle manyetik olarak açar.

Basa dön

Kablo uzunluğu ve kablo kesiti

Devre kesicinin açması için I mesafesi çok önemlidir  

Maksimum kablo uzunluklarını dikkate alın

Bir devre kesicinin yeteri kadar hızlı açıp açmaması yüke bağlı kablonun uzunluğu ve kesitine de bağlıdır.

Burada sadece güç kaynağının sağlayabileceği akımın büyüklüğü önemli değildir. Ancak arızalı akım yolundaki empedans yeteri kadar küçük olursa kısa devrede büyük bir akım akar ve devre kesiciyi manyetik olarak açtırır.

Kablo uzunluğuna ve kesitine bağlı olarak uygulamanız için hangi güç kaynağının uygun olduğunu belirlemek için lütfen konfigürasyon matrisimize bakın.

Basa dön

Kullanım örneği

Bir yükteki kısa devrede kontrolörün kesintisiz çalışması  

Bir yükteki kısa devrede kontrolörün kesintisiz çalışması

Örnek senaryo:

  • Güç kaynağı (24 V/20 A) bir kontrolörü ve üç yükü beslemektedir.
  • Her akım kanalı bir devre kesiciyle korunur (6 A/B eğrisi).
  • Akım kanalları 25 m uzunluğunda bakır kablolardan oluşur (2.5 mm² kesit).

Bu örnekte bir kısa devre olduğunda 20 A'lik güç kaynağı SFB teknolojisiyle kısa bir süre boyunca nominal akımın altı katını sağlar (maksimum 120 A). Devre kesici manyetik eğrisine uygun olarak nominal akımın on katında her zaman birkaç milisaniyede açar.

Diğer yükler çalışmaya devam eder, kontrolör 24 V DC ile beslenmeye devam eder ve kısa devreye rağmen kesintisiz çalışır.

Basa dön

Pratikte

Bu videoda gösterilen test SFB teknolojisinin sunduğu avantajları göstermektedir.

Basa dön

Phoenix Contact devre kesicileri

SFB açma eğrili termik manyetik devre kesici  

Termik-manyetik devre kesici

Phoenix Contact'ın termik manyetik devre kesicileri SFB açma eğrisini ilk kullanan cihazlardır.

Bu açma eğrisi SFB teknolojisiyle çalışan güç kaynakları için özel olarak geliştirilmiştir. Bu iki cihazın birlikte kullanılması, güç kaynağıyla nihai cihaz arasında uzun kabloların olması halinde bile arızalarda güvenli açma sağlar.

SFB açma eğrisi C eğrisini baz alır ancak toleranslar büyük ölçüde daraltılmıştır. Dolayısıyla devre kesici açma akımına daha hızlı ulaşır ve daha erken açar. Böylece kısa devre akımı sınırlanır, kablo ve cihazlar üzerindeki yük azalır.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Hizmet


Cihaz devre kesicileri

Cihaz devre kesicilerinin nasıl çalıştığını anlatan eğitim modülü.