Uygulama alanları

Uygulama alanları

Kablosuz her yerdedir

Farklı ihtiyaçlar: dinamik uygulamalar, uzak mesafeler ve ekstrem ortam koşulları.

Endüstriyel Kablosuz ile fabrika otomasyonu

Proses optimizasyonunu, esnekliği arttırmak, makine ve sistem performansını yükseltmek amacıyla dönen veya mobil makine sistemlerinin otomatikleşme trendi artmaktadır.

Aynı zamanda makine ve sistemlerin mekaniği kompakt ve karmaşık hale gelmekte ve haberleşme ihtiyacı artmaktadır. Artık bu zorlukları kablosuz haberleşme çözümü kullanmadan çözmek pratik ve ekonomik değildir.

Aşağıda üretim otomasyonu alanında birkaç örnek verilmektedir.

Endüstriyel Kablosuz ile fabrika otomasyonu

Uzaktan yönetilmesi gereken dağıtılmış kontrol sistemleri, akıllı sürücü kontrol sistemleri ve sensör sistemleri dönen ve mobil makine sistemlerinde gittikçe daha fazla kullanılmaktadır. Bunun ön şartı yüksek performans ve herşeyin üstünde şeffaf Ethernet haberleşmesidir.

Ethernet haberleşmesi normalde bu amaçla kullanılan toplayıcı kablolarla pratikte uygulanamaz. Dolayısıyla bu uygulamalarda Wireless LAN veya Bluetooth üzerinden Ethernet haberleşmesi daha sık kullanılmaktadır.

Otomobil üretimi, malzeme akışı veya depo lojistiğinin otomasyonu, kılavuzlu, mobil askılar sıklıkla gerekli parçaları iş istasyonları arasında veya depo alanında taşır. Merkezi kontrolör ve hareketli askılar arasında toplayıcı kablolar üzerinden yapılan veri iletimi saniyede birkaç kilobitlik düşük veri aktarım hızı nedeniyle artık limitine ulaşmıştır.

Bu uygulamalardaki haberleşme aşınmasız ve hızlı kablosuz LAN ile yapılmaya başlanmıştır. Tüm güzergaha leaky wave kablo anteni döşenerek kararlı ve güvenilir haberleşme sağlanır.

Bağımsız taşıma sistemleri, depo taşıtları ve taşıma sistemleri esnekliği ve verimliliği arttırır. Burada temel avantaj modern üretim sisteminin sürekli değişen durum ve koşullarına kolayca adapte olmaktır. Bu bağımsız sistemlerle haberleşme ancak kablosuz sistemlerle yapılabilir.

Uygulamaya bağlı olarak geniş bir alanı kapsayan 100'ün üzerinde taşıma sisteminin ağa entegre edilmesi gerekir. Bu tip uygulamalar ancak yüksek performanslı WLAN ağıyla gerçekleştirilebilir. Ağdaki WLAN erişim noktaları arasındaki hızlı ve güvenilir roaming kesintisiz operasyon için ön şarttır. Phoenix Contact'ın kablosuz LAN modülleri hızlı roaming için optimize edilmiştir.

Çok sayıda raf olan depolarda optik iletim sistemlerinin teknik veya ekonomik alternatifi olarak kablosuz haberleşme zaten kullanılmaktadır. Çok sayıda stok alanı olan ve ray üzerinde hareketli taşıma makinelerinin olduğu daha karmaşık uygulamalarda kablosuz çözüm çoğunlukla tek alternatiftir.

Sorunların nedenlerini analiz etmek için depolara video kameralar da yerleştirilir. Bu tip uygulamalarda yüksek veri hızı esastır. Bluetooth çözümü salt kontrolör haberleşmesi için yeterli olsa da yüksek veri hızı gereken uygulamalar Kablosuz LAN ile kurulmalıdır.

Günümüzde vinç sistemleri üretime veya depo yönetim sistemlerine entegre edilmiştir ve tam otomatik kontrol edilmektedir. Sinyallerin güvenli iletimi bunun ön şartıdır.

Fonksiyonel güvenli vinç uygulamaları (tandem vinçler, anti-kolizyon uygulamaları, v.s.) Bluetooth üzerinden PROFIsafe veya SafetyBridge çözümü kapsamında kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirilebilir. WLAN sistemleri vinç filoları gibi daha karmaşık uygulamalarda kullanılır.

Yüksek hızda dönen makine parçalarındaki otomasyon komponentlerinin entegrasyonu, özellikle PROFINET veya EtherNet/IP™ ile oldukça zordur. Palet sarma makinesinin döner halkası paletin etrafında dakikada 60 kez döner tabakadaki paleti sarar.

Kablo sarma makinelerinde dönme hızı 200 rpm'i aşabilir. Bununla birlikte bu yüksek hızlı hareketler hangi kablosuz teknolojisinin kullanılmasından bağımsız olarak kablosuz iletimin güvenilirliğe etki etmez. Merkezi kumanda panosundaki kontrolör ile döner halkadaki sürücüler ve I/O istasyonları arasındaki kablosuz haberleşme uzun süreli güvenli çalışma sağlar.

Özel domain'de tabletler veya akıllı telefonlar gibi cihazlar günümüzün normudur. Endüstriyel kullanıcıların operasyon ve grafik tasarım konularındaki beklentilerine gittikçe artan bir etkiye sahiptirler. Sonuç olarak makine ve sistemlerle haberleşmede tablet ve akıllı telefonların kullanımı artmaktadır. Veri toplama, diyagnostik, bakım, devreye alma ve hatta programlama ve operasyon yapılabilmektedir.

Burada güvenlik önemli bir rol oynamaktadır. Endüstriyel kablosuz sistemin özel bazı gereksinimleri karşılaması gerekir. Phoenix Contact'ın WLAN 5100 endüstriyel Kablosuz LAN erişim noktası makine ve ağların koruması için çeşitli özellikler sunmaktadır.

Altyapı

Altyapı sistemleri çok sayıda dağıtılmış uzak sistem parçalarından oluşan karmaşık yapılardır. Haberleşme yapısı genellikle homojen değildir ve birçok durumda son gereksinimleri karşılamaz.

Dolum seviyeleri, pompa çıkışı veya debi gibi ölçüm değerleri ve çalışma bildirimleri uzak sistem kısımlarında kaydedilmelidir ve kontrol odasına aktarılmalıdır. Endüstriyel kablosuz sistemlerin kullanımı bu zorlukların çoğunu kolay ve etkin şekilde çözer.

Altyapı

Su ve Atıksu Arıtma sistemleri çoğunlukla merkezden kiometrelerce uzakta bulunan pompa ve basınç yükseltme istasyonları veya yükseltilmiş tanklar içerir. Sıcaklık veya dolum seviyesi gibi sensör bilgileri sahada kaydedilmeli ve merkezi kontrol odasına aktarılmalıdır. Lokal olarak kaydedilen bilgiler uzak mesafeleri katetmek veya ulaşılamaz alanlara erişmek amacıyla kontrol odasına ancak kablosuz bir çözümle aktarılabilir.

Kablosuz LAN veya Bluetooth gibi standart kablosuz teknolojiler ise bu uzaklıkları katedemez. Trusted Wireless 2.0 kablosuz teknolojisi bu tip uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. Verilerin ve ölçüm değerlerinin birkaç kilometre uzağa iletilmesini sağlar ve ayarlanabilir veri hızı sayesinde spesifik bir uygulamaya esnek şekilde uyarlanabilir. Kablosuz sistem repeater istasyonu olarak kullanılarak menzil daha da arttırılabilir.

Boru hattı şebekelerini en az aşınmayla işletebilmek için debi miktarı ve basınç farkı optimum ayarlanmalıdır. Böylece proses verileri boru hattı boyunca düzenli aralıklarla kaydedilir ve sonra uzak kontrol sistemine aktarılır.

Ölçüm verilerinin kontrol odasına iletimi için kablosuz bir çözüm gerekir. Hat yapısına repeater istasyonları kurarak uzun boru hatları Trusted Wireless 2.0 ile kolayca izlenebilir.

Atıksu tesislerinde artan miktarda ölçüm verisinin kaydedilme ve izlenme ihtiyacı vardır. Buna bir örnek sedimantasyon tanklarındaki çamur seviyesidir. Bir proses probu döner kazıyıcı köprüye doğrudan monte edilerek çamur seviyesi ölçülür. Toplayıcı kablo üzerinden ölçüm değerlerinin iletimi fazla bakım gerektirdiği ve hatalara açık olduğu için birçok atıksu tesisinde iletim zaten kablosuz haberleşme üzerinden yapılmaktadır. Gereksinimlere ve katedilecek mesafeye bağlı olarak Bluetooth veya Trusted Wireless 2.0'ı baz alan bir kablosuz çözüm faydalı olabilir.

Güç istasyonlarının operatörleri soğuk su girişi ve drenajdaki seviye ve sıcaklık değerlerini kaydetmek zorundadır. Bu amaçla dağıtılmış ölçüm noktaları tüm saha boyunca yerleştirilir. Ölçüm değerleri proses ve arşivleme için merkezi kontrol sistemine aktarılmalıdır.

Veri kontrol merkezine yönlendirilmeden önce dağıtılmış binalardaki toplama istasyonlarına gönderilir. Kablosuz iletimi ön şartları birkaç kilometre mesafe, genişleme kolaylığı ve hata güvenlikli örgüsel ağlardır. Bu tip uygulamalar Trusted Wireless 2.0 ile kolayca gerçekleştirilebilir.

Enerji yönetiminin önemi artmaktadır ve özellikle yoğun enerji tüketim olan çelik ve kimya endüstrisinde önemli bir maliyet faktörü olmaktadır. Enerji yönetim sistemi kullanılarak enerji maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir. Enerji tüketimini hedeflenmiş şekilde kontrol etmek için çok sayıda değişkenin merkezi olarak ve makine ve sistemlerin ağ özellikli enerji sayaçlarıyla sahada kaydedilmesi gerekir.

Mevcut sistemlerde çoğunlukla doğru altyapı yoktur ve güncellenmesi gerekir. Veri toplama noktaları uzak veya erişimi zor bölgelerdeyse kablosuz bir ağ kullanılmalıdır. Haberleşme gereksinimlerine bağlı olarak Kablosuz LAN veya RS-485 haberleşmeli büyük sistemlerde Trusted Wireless 2.0 idealdir.

Yüksek performanslı Ethernet ağı endüstriyel sistemin haberleşme omurgasıdır. Bununla birlikte her dağıtılmış sistem kısımları ağa kablo bağlantısıyla entegre edilemez. Birçok durumda ya çok pahalıdır veya istasyonlar arasında özel veya erişi

Bu durumda yüksek performanslı WLAN radyo bağlantıları kurulabilir ve 300 Mbs veri iletim hızına ulaşılabilir. Açık görüş ve doğru yükseklikte 1000 m mesafeye kadar hızlı bağlantılar elde edilebilir. Durum sinyalleri veya seri veriler Trusted Wireless 2.0 ile radyo bağlantısı üzerinden birkaç kilometreye taşınabilir.

Petrol sahaları bağımsız çalışan dağınık pompalardan oluşur. Bu pompa istasyonları birbirlerinden birkaç kilometre uzaktadır. Ağ kablosu ve genellikle GSM ağı yoktur. Geçmişte personel pompadan pompaya dolaşarak sahadan veri okurdu.

Daha hızlı ve ekonomik diyagnostik ve daha verimli izleme gerçekleştirmek için petrol sahaları dijitalleşmiştir (dijital petrol sahaları). İstasyonlardan aktarılan tüm ölçüm değerleri ve sinyaller döngüsel olarak toplanmalıdır ve uzaktaki kontrol merkezinde görüntülenmelidir. Burada güvenilir sinyal iletimi esastır. Pompa istasyonları dinamik prosesler kullanmadığı için hız burada çok önemli değildir.

Trusted Wireless 2.0 teknolojisi bu endüstriyel zorluklar için özel olarak geliştirilmiştir ve repeater fonksiyonları ve kendi kendini iyileştiren örgüsel yapılar sayesinde istasyonlar ve kontrol odası arasında veri iletimi için idealdir.

Bazı ülkelerde operatörler rüzgar türbinlerindeki uyarı ışıklarının şiddetini görünürlük seviyesine göre kontrol edebilir. Bir rüzgar parkındaki yangın alarm sistemleri arasındaki haberleşme de kablosuz olarak gerçekleştirilebilir. Trusted Wireless 2.0 kablosuz teknolojisi rüzgar türbinleri arasındaki etkin ve güvenli sinyal iletimini garantiler.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat