Genel bakisa dön

Elektriksel bağlantıların kalite kontrolü

Mekanik dayanım – IEC 60947-7-1/-2

Bağlantı noktasının mekanik dayanımı pratik bir testle kontrol edilir. Bu amaçla klemensin bağlantı noktaları kalite kaybı olmadan arka arkaya bağlanmalıdır. Nominal kesitli tek telli iletkenler klemense üreticinin belirttiği tork ile beş kez sökülüp takılabilir. Bu beşlik bir grubun ortasındaki klemenste yapılır. Testten önce ve sonra modüler klemens gerilim düşümü testinden geçilmelidir. Bağlantı noktası belirgin bir hasar olmaksızın arka arkaya bağlantıya dayanıklı olmalıdır. Gerilim düşümü testten önce veya sonra modüler klemens başına 3.2 mV'u aşmamalıdır veya testin başlangıcında ölçülen değerin 1.5 katını aşmamalıdır. Phoenix Contact modüler klemensleri görünebilir kalite kaybı olmadan tekrar tekrar bağlanabilir. Sökme takma sayısı bağlantı teknolojisine bağlı olarak 5000'i bulabilir.

Basa dön

Eğilme testi: esneme testi – IEC 60947-7-1/-2

Standarda göre test ekipmanı  

Standarda göre test ekipmanı

Doğru şekilde bağlanan modüler klemensler yüksek mekanik güvenlik sağlamalıdır. Bu iletkenin güvenilir şekilde sabitlenmesini de içerir. Dolayısıyla testler tek ve çok telli iletkenlerin nominal kesit ve maksimum kesitleriyle yapılır. Dikey sabitlenmiş klemens iletkene bağlanır. İletkenin ucuna kesite karşılık gelen bir ağırlık bağlanır. İletken ortadaki 37.5 mm'lik delikten döner diskin içine doğru itilir ve kendi ekseninde 135 kez döndürülür. Bu prosedür iletkendeki sıkma bölgesine zarar vermemelidir. Sonrasında kontak iletken çekme testini geçmelidir. Phoenix Contact modüler klemensleri iletkenin sıkma bölgesine yavaşça temas etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. İletken ve temas noktası etkilenmemelidir ve tekrar eden bağlantıların ardından aynı özellikleri korumalıdır.

Basa dön

Kesit

[mm2]

Kesit

AWG

Mesafe H

[mm]

Kütle

[kg]

Gerilme kuvveti

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

Kesit

[mm2]

Kesit

AWG

Mesafe H

[mm]

Kütle

[kg]

Gerilme kuvveti

N

0,2242600,210
0,34222600,215
0,5202600,320
0,75182600,430
1,0-2600,435
1,5162600,440
2,5142800,750
4,0122800,960
6,0102801,480
1082802,090
1663002,9100
2543004,5135
-33205,9156
3523206,8190
-13438,6236
5003439,5236
700036810,4285
9500036814351
-000036814427
120250 kcmil40614427
150300 kcmil40615427
185350 kcmil43216,8503
-400 kcmil43216,8503
240500 kcmil46420578
300600 kcmil46422,7578

iletken çekme testi – IEC 60947-7-1/-2

10 mm² yaylı klemenste çekme kuvvetinin emilimi.  

10 mm² yaylı klemenste çekme kuvvetinin emilimi.

Pratikte gerilme kuvvetleri iletkenleri kablolama veya işletme sırasında etkileyebilir. Doğru şekilde bağlanan modüler klemensler yüksek mekanik emniyet sağlamalıdır. Bağlantı noktasının gerilme kapasitesini test etmek için, bağlantı noktası kesite bağlı verilen çekme kuvvetine 60 saniyenin üzerinde dayanmalıdır. Bu test eğilme testinden sonra yapılmalıdır. Bu iki testi arka arkaya gerçekleştirmek gereksinimleri arttırır. Çekme kuvvetleri bağlantı noktasında baskı oluşturur. İletken bağlantı noktası içinde hasar görmeden kalmalıdır. Phoenix Contact modüler klemenslerinin test sonuçları gerekli minimum değerlerin %150 üzerindedir.

Basa dön

İletken çekme kuvvetleri, IEC 60999 EN60999/VDE0609-1, Tablo III'e göre (maks. 35 mm²)

İletken kesiti

[mm2]

İletken kesiti

AWG/kcmil

Gerilme kuvveti

[N]

0,2

-

24

22

10

20

0,5

0,75

20

18

15

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250

427

427

150

185

300

350

427

503

-

240

400

500

503

578

300600578

İletken kesiti

[mm2]

İletken kesiti

AWG/kcmil

Gerilme kuvveti

[N]

0,2

-

24

22

10

20

0,5

0,75

20

18

15

30

1,0

1,5

-

16

35

40

2,5

4,0

14

12

50

60

6,0

10

10

8

80

90

16

25

6

4

100

135

-

35

3

2

156

190

-

50

1

0

236

236

70

95

00

000

285

351

-

120

0000

250

427

427

150

185

300

350

427

503

-

240

400

500

503

578

300600578
Basa dön

Klemensin sıkı yerleşimi – IEC 60947-7-1/-2

Klemensin sıkı yerleşim testi  

Klemensin sıkı yerleşim testi

İletkenin güvenli bağlantısının yanında modüler klemensin kendisi taşıyıcısından gevşemeksizin kuvvetlere dayanabilmelidir. Ayrıca kabul edilemeyecek derecede hasar oluşmamalıdır. Duruşun yeterli sıkılıkta olduğunu test etmek için modüler klemens üretici bilgilerine uygun olarak standart bir DIN rayına monte edilir. 150 mm uzunlukta çelik çubuklar bağlantı noktasına kenetlenir. Kesite bağlı çekme ve baskı kuvvetleri klemensin bağlantı noktalarına ve kilitlemesine uygulanır. Modüler klemens gevşememeli ve raydan çıkmamalıdır. Phoenix Contact modüler klemenslerinini yapısal tasarımı farklı DIN raylarında sıkı ve güvenilir bir duruş sağlar.

Basa dön

Kesit

[mm2]

Kesit

AWG

Kuvvet

[N]

Çelik çubuğun çapı

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Kesit

[mm2]

Kesit

AWG

Kuvvet

[N]

Çelik çubuğun çapı

[mm]

0,751811,0
1 11,0
1,51611,0
2,51411,0
41211,0
61052,8
10852,8
352105,7
500105,7
240500 kcmil2020,5

Dielektrik test – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Uygun krepaj mesafelerini göstermek için bu elektriksel test kullanılır. Bitişik modüler klemensler veya modüler klemensler ile ray arasındaki mesafenin yeterli olduğunu test etmek için uygun bir test gerilimi uygulanır. Nominal izolasyon gerilimi (Ui) doğru kullanıldığında kalıcı olarak maksimum kabul edilen r.m.s. veya DC gerilimdir. Test gerilimi 60 saniye boyunca uygulanmalıdır. Tabloda gösterilen atamalar temel olarak kullanılır.

Nominal İzolasyon gerilimi
Ui

[V]

Test gerilimi

(r.m.s)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

Nominal İzolasyon gerilimi
Ui

[V]

Test gerilimi

(r.m.s)

[V]

Ui ≤ 601000
60 < Ui ≤ 3001500
300 < Ui ≤ 6901890
690 < Ui ≤ 8002000
800 < Ui ≤ 10002200
1000 < Ui ≤ 1500 

IEC 60947-7-1/-2
Test sırasında kıvılcım veya deşarj olmamalıdır. Krepaj akımları 100 mA'in altında kalmalıdır.
UL 1059
Test gerilimi = 1000 V + 2 x nominal izolasyon gerilimi Ui. 800 V nominal izolasyon gerilimli Phoenix Contact
modüler klemensleri 2000 V~ dielektrik testini istikrarlı şekilde geçmektedir.

Basa dön

Aşırı gerilim testi – IEC 60947-7-1/-2

Osiloskop darbe geriliminin zaman eğrisini göstermektedir  

Darbe gerilim palsı için zaman eğrisi

İki bitişik potansiyel arasında yeterli kleransın kanıtı aşırı gerilim testiyle sağlanır. Aşırı gerilim testi en az 1 s aralıklarla beş kez yapılır. Nominal izolasyon gerilimine bağlı olarak test her polarite için yapılır. Bitişik modüler klemensler veya modüler klemensler ile ray arasındaki mesafe kontrol edilir. Test sırasında kıvılcım olmamalıdır. Phoenix Contact modüler klemenslerinin nominal aşırı gerilimleri 6 - 8 kV arasındadır. Klemenslerin dokümante edilmiş işletme gerilimlerinin kullanımı doğrulanmış olur.

Basa dön

Gerilim düşümü testi – IEC 60947-7-1/-2

Bağlantı noktalarında gerilim düşümü testi  

Bağlantı noktalarında gerilim düşümü testi

Modüler klemensin her bağlantı noktasına, bağlantı teknolojisinie bağlı olarak bir veya daha fazla iletken bağlanır. Akım transferi iletken ve akım çubuğu arasındaki elektriksel dirençten güçlü şekilde etkilenir. Yüksek kaliteli kontaklar gaz geçirmez bağlantı sağlar. Bu kalıcı ve güvenilir bağlantı sağlamanın tek yoludur. Bu elektriksel test modüler klemensteki gerilim düşümünü belirler (iki bağlantı noktası). Kontak direnci ve kontak kalitesiyle ilgili sonuçlara varılır. Modüler klemenslere nominal kesit bağlanır. Ölçüm amacıyla klemenslere, nominal kesitin akım taşıma kapasitesinin 0.1 katına denk gelen test doğru akımı uygulanır. Gerilim düşümü bağlantı noktasının ortasından ≤ 10 mm mesafeden alınır (şekle bakın). ~20°C oda sıcaklığında gerilim düşümü testten önce veya sonra modüler klemens başına 3.2 mV'u aşmamalıdır veya testin başlangıcında ölçülen değerin 1.5 katını aşmamalıdır. Phoenix Contact modüler klemensleri standartlarda belirtilen sınır değerlerin %60 altındadır.

Basa dön

Nominal kesit

[mm2]

Akım taşıma kapasitesi

[A]

Nominal kesit

AWG

Akım taşıma kapasitesi

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Nominal kesit

[mm2]

Akım taşıma kapasitesi

[A]

Nominal kesit

AWG

Akım taşıma kapasitesi

[A]

0,24244
0,56208
0,7591810
113,5--
1,517,51616
2,5241422
4321229
6411038
1057850
1676667
351252121
501500162
952320000217
15030900000309
240415500 MCM415

Sıcaklık yükselme testi – IEC 60947-7-1/-2/UL 1059

Modüler klemensteki sıcaklık artışı mutlak minimumda tutulmalıdır. Kontak direnci en düşük seviyede olmalıdır. Bu test oda sıcaklığında test akımı uygulandığında oluşan sıcaklık artışını dokümante etmek için kullanılır.

IEC 60947-7-1/-2

Beş klemens ray üzerine yatay olarak monte edilir ve iletkenler ile seri olarak bağlanır. Modüler klemensler nominal kesitin akım taşıma kapasitesi kadar bir test akımına maruz bırakılır. Orta klemensteki sıcaklık artışı dokümante edilir. ~20°C oda sıcaklığı kabul edilerek klemenste maksimum 45 K sıcaklık artışına izin verilir. Ayrıca son adımda klemenste gerilim düşümü testi gerçekleştirilmelidir.

UL 1059

The process basically corresponds to the IEC test, only the conductor lengths differ. Üç klemens birbirine bitişik yatay olarak monte edilir. Ölçüm 25°C ortam sıcaklığında alınır, azami 30 K sıcaklık artışına izin verilir (bağlantı noktasına en yakın noktadan ölçülür). Phoenix Contact modüler klemenslerinde kullanılan yüksek kaliteli malzemeler sayesinde tüm bağlantı teknolojileri ilgili standartların gerektirdiğinden daha düşük sıcaklık yükselme değerleri sunmaktadır.

Basa dön

Akım taşıma kapasitesi

IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/DIN VDE 0611-1 standardı her iletken kesiti için aşağıdaki tabloda belirtilen test akımlarını belirler. Karşılık gelen akımlar her klemensin bağlantı bilgilerinde verilmiştir. Modüler klemenslerin tip testleri bu verileri baz alır.

IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1'e göre test akımları

Tablo 5           
Nominal kesit[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Test akımı [A]46913,517,52432415776
Nominal kesit[mm2]2535507095120150185240300
Test akımı [A]101125150192232269309353415520
Tablo 5           
Nominal kesit[mm2]0,20,50,751,01,52,5461016
Test akımı [A]46913,517,52432415776
Nominal kesit[mm2]2535507095120150185240300
Test akımı [A]101125150192232269309353415520
Basa dön

Temel eğri ve çalışma eğrisi, test düzeni, ortam sıcaklığı

Geçmeli klemensler için çalışma eğrisi  

Geçmeli klemensler için çalışma eğrisi

Geçmeli modüler klemenslerin akım taşıma kapasitesini belirlemek için aynı kesitte kablolara seri olarak bağlanan çeşitli kutup sayısında düzenlemeler seçilir. Çalışma eğrilerinin pratik şekilde belirlenmesi için; geçmeli modüler klemenslerin akım taşıma kapasitesi DIN EN 60512-5-1'e göre belirlenir. Çeşitli amperajlarda yükledikten (ör: 10 A, 17.5 A, 24 A ve 32 A) ve sıcaklık dengelemesini ayarladıktan sonra test nesnelerindeki sıcaklık artışı ölçülür. İzolasyon malzemesinin üst sıcaklık limitine ulaşıldığında, ki burada her zaman 100°C olarak kabul edilir, bu değerler ortam sıcaklığına bağlı akım taşıma kapasitesi eğrisini verir: "temel eğri".

Ayarlanmış kapasite eğrisi yani "çalışma eğrisi" DIN EN 60512-5-2'ye göre üretilir. Bu standarda göre izin verilen yük akımı temel akımın 0.8 katıdır. İndirgeme faktörü "konnektörlerin kontak yapısındaki üretim toleranslarını ve sıcaklık ölçümündeki ve ölçü düzenindeki belirsizlikleri dikkate alır" Bu katalogdaki ürünlerin çoğu için çalışma eğrileri 2, 5, 10 ve 15-kut. düzenlemeler için verilir.

Basa dön

SCCR – kısa devre akım seviyesi

Nisan 2006 itibarı ile NEC (National Electrical Code) endüstriyel kontrolörlerin kısa devre dayanım kapasitesinin belirtilmesini gerektirmektedir. Bu SCCR değerleri (kısa devre akım kapasitesi) UL 508A yardımıyla hesaplanabilir. ABD'de, hesaplama tüm ana devreler ve kontrol gerilimi beslemesi için her endüstriyel şalt cihazının anma plakasında özetlenmelidir. Belirtilmeyen komponentler için standart değerler UL 508A – Tablo SB 4.1'de verilir. Modüler klemensler için 10 kA'lik değer kabul edilir. Phoenix Contact'ın birçok ürününde SCCR değeri bu değerden oldukça yüksektir. CLIPLINE complete sisteminin modüler klemensleri 100 kA'lik SCCR değeriyle dokümante edilir. Phoenix Contact modüler klemenslerinin SCCR değerleri UL dosyası no E60425'de ayrıntılı olarak listelenmiştir. UL dosyası aşağıdaki referansla UL veri tabanında saklanır ve çağrılır.

Basa dön

Kısa süreli dayanım akımı – IEC 60947-7-1/-2

Maksimum temas güvenliği – yaylı klemensle gösterilmiştir  

Ekstrem yük altında bile maksimum kontak güvenilirliği

Modüler klemensler pratikte koruma ekipmanı akımı kesene kadar kısa devre akımına dayanmalıdır. Bu saniyenin onda biri mertebesinde sürebilir. Test amacıyla bir modüler klemens taşıyıcıya monte edilir ve nominal kesitli bir iletken bağlanır. Koruyucu iletken klemensleri 1 s'lik üç aşamada 120 A/mm2 akım yoğunluğuna maruz bırakılır. Test sonrası tek parçalar zarar görmeyip kullanılabilecek durumdaysa gereksinim karşılanır. Testten önce ve sonra modüler klemens gerilim düşümü testinden geçilmelidir. Gerilim düşümü testten önce veya sonra modüler klemens başına 3.2 mV'u aşmamalıdır veya testin başlangıcında ölçülen değerin 1.5 katını aşmamalıdır. Phoenix Contact'ın 240 mm2 yüksek akım klemensinde kalite kaybı olmadan klemensten bir saniye boyunca 28800 A akım geçirilir.

Basa dön

Paslanma testi – DIN 50018

Paslanma testinden sonra metal parçalar  

Paslanma testinden sonra metal parçalar

Elektriksel bağlantılarda metal parçaların rolü agresif ortamlarda önem kazanır. Düşük dirençli ve yüksek performanslı bağlantıların ön şartı paslanmaz kontak alanıdır. Bu test yöntemi atmosferi sülfür dioksit içeren yoğunlaşma ortamındaki aşınma testini tanımlar. Testte asidik bileşikler < Ph 7 oluşur ve metal yüzeylere saldırır. Test odasına iki litre saf su ve bir litre SO2 gazı verilir. 40°C test sıcaklığında sülfür asit oluşur. Sekiz saatlik testin sonunda test nesneleri kapı açılarak 16 saat boyunca kurumaya bırakılır. Testin sonunda test objeleri gözle kontrol edilir ve bu korozyon testinin kontak noktasına etkisini ayrıntılı olarak göstermek için kontak direnci ölçülür. Phoenix Contact modüler klemensleri yüksek kaliteli, gaz geçirmez bağlantılar sağlar. Agresif medya bile bu bağlantıyı etkileyemez.

Basa dön

Yaşlanma testi – IEC 60947-7-1/-2

Akım ve zamana bağlı sıcaklık  

Akım ve zamana bağlı sıcaklık

Modüler klemenslerin uzun çalışma ömrü göz önüne alındığında yaşlanma karakteristiği önemli bir rol oynamaktadır. Bu testte kontak kalitesi simüle edilen yaşlanma ile doğrulanır. Birkaç yıllık kullanımı simüle etmek için beş klemens ray üzerine yatay olarak monte edilir ve iletken döngüler ile seri olarak bağlanır. Gerilim düşümü her klemenste ölçülür. Bu klemensler en az 300 mm uzunlukta iletkenlerle bağlanır. Klimatik pano içindeki minimum sıcaklık 20°C'ye, maksimum sıcaklık 85°C'ye set edilir. Isınma ve 10 dakikalık bekleme süresinde nominal akım akar. Sonuç olarak test objesinin maksimum izin verilen işletme sıcaklığına (130°C maximum) erişilir. Bunu soğuma aşaması izler. Gerilim düşümü her zaman soğuma durumunda 24 çevrim sonra ölçülür (yaklaşık 20°C). Test toplam 192 çevrimden oluşur. Gerilim düşümü başlangıçta 3.2 mV'u aşmamalıdır. Test veya sonrasında 4.8 mV'u veya 24. çevrimden sonra ölçülen değerin 1.5 katını aşmamalıdır. Phoenix Contact'ın modüler klemensleri zor sıcaklık şartlarına olağanüstü dayanıklı olacak şekilde üretilmektedir. Plastik ve metal parçalar yeterli güvenlik rezervi sağlar.

Basa dön

Çevresel test yöntemleri – IEC 60068-2-42/43

Modüler klemenslerin mekanik ve elektriksel ömrü doğrudan metal parçalar ve izolasyon malzemelerine bağlıdır. Elektriksel bağlantıların iklimsel etkilerini değerlendirmek için modüler klemenslere çeşitli ortam simülasyon testleri uygulanır. İletken temas noktaları, bıçaklı ayırma noktaları ve test kontakları bu testlere dahil edilir. Kontak direnç değerleri, iletkenin güvenle yerleşimi ve test sonrası kontak noktalarının görsel kontrolü değerlendirme kriterleridir.

  • – 25°C ve %75 nemde agresif SO2 endüstriyel ortamda 10-gün depolama
  • – 25°C ve %75 nemde agresif H2S atmosferde 10-gün depolama.

Test bittikten sonra kontak direnci başlangıç değerinin 1.5 katını aşmamalıdır. Klemensin işlevi sınırlama olmaksızın sağlanmalıdır. Phoenix Contact modüler klemenslerinin yüksek kalite standardı paslanmaya dayanıklı, yüksek kaliteli bakır alaşım kullanılmasıyla sağlanır.

Basa dön

Tuz püskürtme – IEC 60068-2-11/-52

Push-In Teknolojisi tuz püskürtme testi  

Push-In Teknolojisi tuz püskürtme testi

Özellikle gemi imalatında teknik komponentler sürekli aşındırıcı ortamda çalışmak zorundadır. Havadaki tuz miktarıyla birlikte artan nem oranı kullanılan metallere yönelik talepleri arttırır. Denizdeki hava şartlarının etkisi yukarıdaki standardı baz alarak simüle edilebilir.

Tuz püskürtme testinde malzemelerin aşındırıcı atmosfere karşı direnci test edilir. Test nesneleri test odasına konulur ve %5 oranında sodyum klorit (NaCl: pH değeri 6.5 - 7.2) 35°C'lik sıcaklıkta 96 saat boyunca hassas şekilde dozlanarak püskürtülür.

Testin sonunda test objeleri gözle kontrol edilir ve bu korozyon testinin kontak noktasına etkisini ayrıntılı olarak göstermek için elektriksel bir test uygulanır.

Tüm Phoenix Contact modüler klemensleri gaz geçirmez bağlantı sağlar. Kontak noktası ekstrem iklimsel şartlar altında bile korunur.

Basa dön

Sıcaklık şok testi – DIN EN 60352 T4

Gerilim düşümü testi 200den fazla test objesine uygulanır  

Gerilim düşümü testi 200'den fazla test objesine uygulanır

Proses mühendisliğinde hızlı sıcaklık değişimleri prosesle ilgili sıcak ve soğuk kaynaklara yakın gerçekleşir. Bu test kontak kalitesinin hızlı sıcaklık değişimlerinden sonra bile devam ettiğini doğrulamaktadır. Test amacıyla beş modüler klemens taşıyıcıya monte edilir ve nominal kesitli bir iletken bağlanır. Yapı iki odalı yöntem ile hızlı sıcaklık değişimlerine maruz bırakılır. Sıcaklıklar modüler klemensin üst ve alt sınırına yakındır. Bu genellikle -60°C ila +100°C arasındadır. Her klimatik odada bekleme süresi 45 dakikayken değişiklik birkaç saniyede gerçekleşir. Bu değişim 100 çevrim sürer. Test sonrası tek parçalar zarar görmeyip kullanılabilecek durumdaysa gereksinim karşılanır.

Basa dön

Titreşim testi – DIN EN 61373

Titreşim testi  

Titreşim testi

Geniş bant parazit (şiddeti DIN EN 50155'e göre)

Ulaşım teknolojisinde modüler klemensler her an tireşim ve darbelere maruz kalır. Bunlar çoğunlukla motor, dönen sürücüler ve aksların yakınlarında oluşur. Titreşim etkisini simüle etmek için test nesnelerine geniş bant titreşimler uygulanır. Böylece modüler klemens ve bağlı iletkende gerçekçi hızlanma üretilmiş olur. Kategori 1 B testinde test nesnelerine 5 Hz - 150 Hz frekans uygulanır. ivmenin r.m.s değeri azami 5,72 m/s2. Test nesneleri üç eksenin (X, Y, Z) herbirinde 5 saat boyunca test edilir. Titreşime ek olarak testi daha da zorlaştırmak amacıyla elektriksel temas ölçülür. Modüler klemenslerde kullanımlarını etkileyecek hasar oluşmamalıdır. Ayrıca test boyunca > 1 μs temas kesilmesine izin verilmez. Tüm Phoenix Contact modüler klemensleri yüksek titreşim gereksinimlerini karşılar.

Basa dön

Titreşim testi - IEC 60068-2-6

Titreşim testi  

Titreşim testi

Bu test klemens bağlantısının sürekli titreşim altındaki dayanımını gösterir. Test nesnesine harmonik ve sinüzoidal tireşimler uygulanarak dönme, çarpma ve salınım kuvvetleri simüle edilir. Test üç eksenin (x, y, z) herbirinde gerçekleştirilir. Test 5 Hz ila 150 Hz frekans aralığında gerçekleştirilir. Bu dakikada bir oktavlık hıza denktir. ivmenin r.m.s değeri azami 40 m/s2. Test nesneleri üç eksenin (x, y, z) herbirinde 2 saat boyunca test edilir.

Modüler klemenslerde kullanımlarını etkileyecek hasar oluşmamalıdır. Ayrıca test boyunca > 1 μs kontak kesilmesine izin verilmez. Testten önce ve sonra kontak direnci ölçülür.

Tüm bağlantı teknolojileri elektriksel temas kesilmeden standardın gereksinimlerini karşılar. Dolayısıyla titreşimde bile bağlantı noktasının güvenilirliğini sürdürmesi gereken zorlu uygulamalarda kullanılabilirler.

Basa dön

Darbe testi – IEC 60068-2-27

Şok diyagramı 3 ms/350 g  

Şok diyagramı 3 ms/350 g

Bu test bağlantı noktalarının farklı enerjilerde darbelere dayanımını test ve dokümante etmek amacıyla uygulanır. DIN EN 50155 ve DIN EN 61373 (Demiryolu uygulamaları için Avrupa standardı) raylı trafikteki yükü simüle etmek için kullanılır. Darbeyi tanımlamak için hızlanma ve süresi belirtilir. IEC 60068-2-27 üç uzaysal eksende (X, Y, Z) üç pozitif ve negatif şok tanımlar. Simüle edilen hızlanmalar 30 ms şok süresiyle 50 m/s2'ye erişir. Bağlantı noktlarında kullanımlarını etkileyecek hasar oluşmamalıdır. Test nesnelerindeki kontak davranışı izlenir. Demiryolu standardı uygulandığında > 1 µs'den uzun temas kesilmesine izin verilmez. Phoenix Contact modüler klemensleri bu şok dayanımına sahiptir ve çok yüksek titreşimli ortamlarda kullanıma uygundur.

Basa dön

Hava klerans ve krepaj mesafeleri – IEC 60947-7-1 / UL 1059

Klerans ve krepaj mesafelerinin boyutsal kontrolünü gerçekleştirmek elektriksel izolasyon özelliklerinin aşağıdakilere uygun olduğunu doğrular:

  • Uygulama
  • Beklenen kirlenme
  • Ortam koşulları

Minimum mesafeler IEC 60947-1 ve UL 1059'da tanımlanmıştır. Mesafe iki bitişik klemens ve taşıyıcı arasındaki mesafe ölçülerek doğrulanır, en kısa mesafe dikkate alınır.

Klerans için bunun anlamı şudur: klerans iki iletken kısım arasında havadaki en kısa mesafedir. Minimum klerans değerinin belirlenmesinde en önemli faktör modüler klemensin nominal aşırı gerilimi ve nominal aşırı gerilim kategorisidir.

Krepaj mesafeleri için bunun anlamı şudur: krepaj mesafesi iki iletken kısım arasında yalıtkan gövde üzerinden en kısa mesafedir. Minimum krepaj mesafesinin belirlenmesinde en önemli faktör modüler klemensin nominal gerilimi, kirlilik sınıfı ve izolasyon malzeme grubudur. Minimum değerler ilgili standardın tablolarından alınabilir.

IEC 60947-7-1
Phoenix Contact klemensleri aşırı gerilim kategorisi III / kirlilik sınıfı 3'e göre gerekli mesafeler bırakılarak tasarlanmıştır.

UL 1059
Phoenix Contact modüler klemensleri C Kullanım Grubunda 600 V nominal gerilime göre tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi data sheet'lerde veya katalogda bulunabilir.

UL
Kullanım Grubu
Tanım

Maksimum gerilim

[V]

Aİşletim elemanları, konsollar ve benzer cihazlar

150

300

600

BOfis ve elektronik veri işleme ekipmanları ve benzer cihazları içeren klasik cihazlar

150

300

600

CEndüstriyel uygulamalar, sınırlamasız

150

300

600

DEndüstriyel uygulamalar, sınırlanmış kapasiteli işletim ekipmanları

300

600

UL
Kullanım Grubu
Tanım

Maksimum gerilim

[V]

Aİşletim elemanları, konsollar ve benzer cihazlar

150

300

600

BOfis ve elektronik veri işleme ekipmanları ve benzer cihazları içeren klasik cihazlar

150

300

600

CEndüstriyel uygulamalar, sınırlamasız

150

300

600

DEndüstriyel uygulamalar, sınırlanmış kapasiteli işletim ekipmanları

300

600

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer: https://www.google.com/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat