Genel bakisa dön

Yıldırım akımlarının etkileri

Yıldırım darbelerinin neden olduğu hasarın ne gibi etkileri vardır? Binalar ve sistemler nasıl korunabilir?

Yıldırım darbelerinin neden olduğu ikincil hasar ve yıkım

İçerdiği enerjinin büyüklüğüne bağlı olarak yıldırım darbeleri bina ve sistemlere büyük zarar vererek ikincil hasarların tetikleyicisi olur.

İnsanların sürekli bulunduğu konut veya ticari binalarda böyle bir hasar anında farkedilir. Hasarı sınırlamak üzere hızlı tedbirler alınabilir. Böyle bir olay sonrasında hasarın kapsamı hızlı ve doğru olarak değerlendirilebilir. Önemli sistem fonksiyonlarının onarımı veya yeniden devreye alınması ikincil hasarları önleyebilir.

Yıldırım darbelerinin neden olduğu ikincil hasar ve yıkım

Çalışan personelin geniş ve açık bir alanı sürekli izlemeleri normal olarak mümkün değildir. Hasar veya yıkım genellikle ikincil hasar oluştuktan sonra tespit edilebilir. Bu nedenle akıllı izleme sistemleri daha sık kullanılmaktadır. Bunlar sistemdeki farklı işleyişleri sürekli olarak izler ve sonuçları doğrudan merkezi kontrol birimine gönderir. Böylece hatalı bir durum anında tespit edilerek ikinci hasarlar ve uzun kesintiler önlenir.

Bugüne kadar sistemde yıldırım darbelerini algılayıp değerlendirecek güvenilir bir ölçüm sistemi yoktu. Dolayısıyla böyle durumlarda hasar veya hata raporlaması da bulunmuyordu.

Açık alanda yıldırım riski taşıyan sistemlere örnek olarak rüzgar santralleri, enerji santralleri, büyük endüstriyel tesisler ve demiryolu sistemleri sayılabilir. Böyle sistemlerde tam bir yıldırım koruma sistemi kurmak çok zor, hatta imkansızdır.
 

LM-S yıldırım izleme sistemi

LM-S yıldırım izleme sistemi  

Benzersiz yıldırım izleme sistemi

Yıldırım darbelerinin erken tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için Phoenix Contact'ın LM-S yıldırım izleme sistemi mevcuttur. Temel olarak yıldırım koruma sisteminin topraklama teline monte edilen bir sensör ve bir değerlendirme ünitesinden oluşur.

Ölçüm sistemi yıldırım arestörlerinde oluşan yıldırım darbe akımlarının seviyesi ve geçiş yönünü analiz etmek için Faraday etkisi veya manyet-optik etkiyi kullanır. Bu süreçte bir ışık dalgası manyetik olarak etkilenir ve etkileyen değer ölçüm sonucu olarak değerlendirilir. Sinyal iletimi fiber optik üzerinden gerçekleşir.

Bunun bakır kablo üzerinden sinyal iletimine göre büyük avantajları vardır. Ölçüm sisteminin yakınında oluşan yıldırım akımları ışık sinyalini etkileyemez veya iletim kanalına geçemez. Böylece değerlendirme ünitesinin elektronik devreleri güvenilir ve EMC perspektifinde zararsız bir sinyal alır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300