Genel bakisa dön

Doğru koruma ve yedekli besleme

Koruma cihazlarının doğru seçimi elektrik sistemlerinin güvenli çalışmasını ve yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Devre kesiciler ve cihaz devre kesiciler

Cihaz devre kesicilerinin profesyonel montajı  

Cihaz devre kesicilerinin profesyonel montajı

Devre kesiciler bina ve sistemlerde akım dağıtım kablolarını korur. Sadece nihai cihazda bir kısa devre söz konusuysa güç kaynağı kablosunu korumak için açarlar. Devre kesicilerin 6 kA ve üzeri kesme kapasitesi vardır.

Cihazlar için son koruma kademesi olan termik manyetik elektronik devre kesiciler en etkili kısa devre ve aşırı yük koruması sağlar. Her yük veya küçük fonksiyon grupları ayrı ayrı korunursa etkilenmeyen sistem bölümleri genel proses izin verdiği ölçüde çalışmaya devam eder.

Yeni bir devre oluşturulduğunda cihaza yönelik koruma derhal sağlanmalıdır. Montajda kablo uzunluklarına ve kesitlerine uyulmalıdır. Kablolar işletme akımına göre tasarlanmalı ancak olası bir aşırı yük veya kısa devreye dayanabilmelidir. Sistem bölümlerinin kademeli koruma kapsamı içinde sigortalar veya koruma cihazları arasındaki seçicilik korunmalıdır. Seçicilik yalnız arızalı devre kesildiği için daha yüksek sistem sürekliliği sağlar.

Cihaz devre kesicileri panoya monte edilirken kolay erişilebilir olması önerilir, böylece açma sonrası tekrar kapatılması kolay olur. Ayrıca güç kaynağının aşırı yüklenmemesi için kumanda panosu çok kalabalık olmamalıdır. Yeterli hava akışı ve soğutma da sağlanmalıdır. Böylece hatalı açmaların önüne geçilebilir.

Basa dön

Doğru cihaz devre kesicisinin seçilmesi

Cihaz devre kesicileri  

Çeşitli cihaz devre kesici tasarımları

Optimum cihaz korumasından beklenen özellikler uygulama alanına bağlı olarak farklılık gösterir. Cihaz devre kesiciler birçok teknolojiyle çalışır: elektronik, termik ve termik manyetik. Farkları açma teknolojisi ve karakteristiğidir. Açma eğrileri cihaz devre kesicilerinin açma karakteristiğini göstermektedir.

Cihaz devre kesiciler nominal gerilim, nominal akım ve gerektiğinde cihazın başlatma akımı baz alınarak seçilir. Olası arıza durumu (kısa devre veya aşırı yük) açma karakteristiğini belirler.

Basa dön

Arıza durumuna göre önerilen seçim

 Aşırı yükte açma zamanıKısa devrede açma zamanıUygulamanız optimum korunur
Termik devre kesicilerUygunUygun değil
 • Aşırı yük
Termik manyetik devre kesicilerUygunİdeal
 • Aşırı yük
 • Kısa devre
 • Uzun kablo güzergahları
  (SFB açma karakteristiği)
Elektronik devre kesicilerİdealİdeal
 • Aşırı yük
 • Kısa devre
 • Uzun kablo güzergahları
  (aktif akım sınırlaması)
Basa dön

Açma eğrileri

Açma eğrileri uygulamaya göre doğru koruma cihazını bulmanıza yardımcı olur. Akımı sınırlayan koruma cihazlarının çalışma sahasını akım/zaman eğrisinde gösterirler

Farklı tip koruma cihazları farklı çalışma sahasına sahiptir. Klasik telli sigortalar en eski güvenlik ekipmanlarından biridir.

Temel olarak sigorta telinin yapısı ve kalınlığı sigortanın nominal akımını belirler. Şu an incelemekte olduğumuz modern minyatür devre kesiciler ve cihaz devre kesiciler belirli bir açma eğrisine göre yüksek doğrulukta geliştirilebilir.

Basa dön

Ortam sıcaklığı

Farklı devre kesiciler dış sıcaklık etkilerine farklı şekilde tepki verir. Özellikle termik açmalı cihaz devre kesicilerinde ortam sıcaklığına dikkat edilmelidir.

Doğru açma zamanını belirlemek için sıcaklık faktörü kullanılır. Bu ilgili akım/zaman eğrisiyle çarpılır ve nihai değer elde edilir.

Tablo tipik değerleri göstermektedir. 23°C ortam sıcaklığı tanımlı değer olarak kullanılmıştır. Bu durumda faktör 1'dir. Ortam sıcaklığı daha düşükse açma gecikir. Bu durumda faktör 1'in altındadır. Yüksek sıcaklıklar daha hızlı açma sağlar. Bu durumda faktör 1'in üzerindedir.

Devre kesici tipleri-20°C-10°C0°C+23°C+40°C+60°C
Sıcaklık faktörü
termik manyetik devre kesici
0,790,830,881,001,121,35
Sıcaklık faktörü
Termik minyatür devre kesici
0,820,860,911,001,091,25
Sıcaklık faktörü
Termik devre kesici
0,760,840,921,001,081,24
Basa dön

Koruma cihazlarının iç direnci

Koruma cihazının iç direnci ya ohm cinsinden ya da milivolt cinsinden gerilim düşüşü olarak verilir.

Devre kesicinin içinde ısınmanın az olması için idealde iç direnç küçük olmalıdır. Bu nedenle nominal gerilimi düşük olan devrelere uygundur.

Aşağıdaki tablolar çeşitli cihaz devre kesicilerinin tipik gerilim düşümlerini ve iç dirençlerini göstermektedir.

Tipik gerilim düşüşü1 A2 A3 A4 A5 A...
Elektronik devre kesiciler140 mV100 mV120 mV100 mV130 mV 
Termik minyatür devre kesici    <150 mV<150 mV
Basa dön
Tipik iç dirençler0.1 A0.5 A1 A2 A3 A4 A5 A8 A
Termik-manyetik
devre kesici
 5 Ω1,1 Ω0,3 Ω0,14 Ω0,09 Ω0,06 Ω≤ 0.02 Ω
Termik
devre kesici
81 Ω3,4 Ω0,9 Ω0,25 Ω0,11 Ω0,07 Ω≤ 0.05 Ω 

Modüler devre kesicilerin paralel montajı

Cihaz devre kesicileri aynı yükte yan yana monte edildiğinde karşılıklı bir ısıl etki oluşur. Ortam sıcaklığında artış olur ve devre kesiciler erken açar.

Etki eden faktörler:

 • Ortam sıcaklığı
 • Çalışma şartları altında nominal akım
 • Devre kesicilerin nominal akımı
 • Yan yana monte edilen devre kesici sayısı
 • Devre kesiciler arasındaki mesafe

Devre kesicilerin normal çalışma koşulları altında nominal akımlarının sadece %80'inde çalışacak şekilde boyutlandırılması doğrudur. Böylece sıcaklık etkileri dengelenmiş ve açma karakteristiği optimize edilmiş olur.

Basa dön

Doğru güç kaynağı

SFB teknolojili güç kaynakları ve cihaz devre kesicileri  

Güvenilir birim: SFB teknolojili güç kaynakları ve cihaz devre kesicileri

Planlama aşamasında güç kaynağının ileriye yönelik genişlemelerdeki kapasite ihtiyacı normalde zaten öngörülür. Çünkü bir güç kaynağının yükü sürekli artma eğilimindedir. Kompakt tasarım ve artan performans kapasiteleri endüstriyel uygulamalardaki 24 V DC güç kaynakları için oldukça önemlidir.

Güç kaynakları bağlı cihazların güç ihtiyacını karşılamak zorundadır. Ayrıca arıza durumunda güvenilir bir kısa devre akımı elde etmek için nominal akımın %80'inden fazlası planlanmamalıdır. Eğer seçilen güç kaynağı çok küçük veya bağlantı değeri çok yüksekse gerilim düşüşü olabilir.

Bazı güç kaynakları Seçici Sigorta Açtırma Teknolojisine (SFB) sahiptir. Birkaç milisaniye boyunca nominal akımın altı katı sağlanır. Bu akım rezervi arıza anında koruma cihazlarının açmasını sağlar. SFB teknolojili termik-manyetik devre kesicileriyle birlikte maksimum sistem sürekliliğini garantileyen güvenilir bir birim oluştururlar.

Basa dön

Yedek güç kaynağı

Yedekli güç kaynağı sürekliliği ve verimliliği büyük ölçüde arttırır. Ne bağlantı hataları, kısa devreler ne de primer beslemede gerilim çökmeleri çıkış gerilimini etkilemez. Bu özellikle hassas süreçler ve önemli sistem bölümleri için kullanışlıdır.

Yedekli bir sistemde güç kaynakları birbirlerinden ayrılır. Birçok özellikle donatılan yedekleme modülleri bu işi yapar. Örneğin yük her iki güç kaynağına dengeli şekilde dağıtılır. Tasarıma bağlı olarak giriş gerilimi ve çıkış akımı sürekli izlenebilir. Bir güç kaynağı arızalanırsa diğeri anında tüm yükü üzerine alır.

Güç kaynakları cihaz devre kesici kartını yedekleme modülü üzerinden besler  

İki güç kaynağı cihaz devre kesici kartını yedekleme modülü üzerinden besler

Yedekli çekilen besleme kabloları yedekleme modülü ile yük arasındaki güzergahta kablo hatalarını önler. Uygulama örneği güç kaynağından cihaz devre kesici kartıyla korumaya kadar yedekli tasarımı göstermektedir. Çift güç klemensi bulunan kart iki besleme kablosunun bağlanabilmesini sağlar.

Basa dön

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300