Genel bakisa dön

Temel bilgiler

Aşırı yük ve kısa devre akımları çoğunlukla beklenmedik anlarda oluşur. Sistemde hatalı çalışmalara ve kesintilere neden olurlar. Üretim duruşları ve tamir masrafları istenmeyen sonuçlarıdır.

Cihazları veya cihaz gruplarını koruyarak zararı asgariye indirin. Bu yolla nihai cihazlar hasara karşı optimum korunur. Etkilenen devrede olmayan sistem bölümleri, proses izin verdiği ölçüde kesintisiz çalışmaya devam eder.

Nominal yük akımları

Elektriksel yükler  

Farklı nominal akımlı elektriksel yükler

Farklı nominal akımlarda devreleri ayrı olarak korumanızı öneriyoruz. Her nominal akıma uygun devre kesici mevcuttur.

Bazı örnekler:

 • Valfler: 0.5 - 4 A
 • Motorlar: 1 - 12 A
 • Röleler: 0.5 - 5 A
 • Kontrolörler: 1 - 8 A
 • Sensörler: 0.5 - 2 A
Basa dön

Aşırı yük akımları

Aşırı akım göstergeli motor  

Aşırı yük akımlarının birkaç saniye - bir dakika arasında güvenli kesilmesi

Aşırı yük akımları nihai cihaz beklenmedik şekilde nominal akımdan yüksek akım çekmeye başladığında oluşur. Böyle durumlar örneğin kilitlenen sürücü nedeniyle ortaya çıkabilir. Makinelerin geçici yüksek kalkış akımları da aşırı yük akımları olarak kabul edilir. Bunların oluşması hesaplanabilir olsa da kakış anındaki makine yüküne bağlıdır.

Böyle devreler için sigorta veya devre kesici seçerken bu koşullar dikkate alınmalıdır. Güvenli açma birkaç saniye - bir dakika arasında gerçekleşmelidir.

Basa dön

Kısa devre akımları

Kısa devre akım göstergeli motor  

Kısa devre akımları milisaniye mertebesinde kesilir

Kısa devre çalışma gerilimini taşıyan iletkenler arasındaki yalıtkan bozulduğunda oluşur. Kısa devre akımlarını kesen tipik koruma cihazları içinde sigortalar veya farklı açma mekanizmalı devre kesiciler yer alır.

Kısa devre akımları milisaniye mertebesinde kesilmelidir.

Basa dön

Kaçak akımlar

Kaçak akımlar yalıtkan hasar gördüğünde ve aktif kısımlar ile toprak arasındaki kısa devrelerde oluşur. Böyle arızalar insan ve hayvanlar için hayati tehlike oluşturan temas gerilimlerine neden olur.

Kaçak akım cihazları bu hataların olduğu sistem bölümlerini birkaç milisaniyede keser. Bu tip koruma cihazları burada dikkate alınmamıştır.

Basa dön

Kablo uzunluklarının kesme karakteristiğine etkisi

Arıza durumunda uzun kablolar açma için gerekli akımı sınırlar. Açmayı geciktirir ve hatta önleyebilirler.

Güç kaynağıyla cihaz arasında kullanılabilecek maksimum kablo uzunluğu aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

 • Güç kaynağının maksimum akımı
 • Devre kesicinin iç direnci
 • Kablo direnci

Kablonun direnci kablo uzunluğuna ve kesitine bağlıdır. Bu nedenle genel kural olarak montajda en kısa kablo güzergahı seçilmelidir.

Güç kaynağı ve yük

Uzunluk ve kesit devre kesicinin açma koşullarını belirler

Kablo direnci kısa devre akımının etkisini azaltır. Alçak gerilim kaynaklarında kısa devre akımı kablo direnci ile sınırlanır ve koruma ekipmanı tarafından kısa devre akımı olarak algılanmaz. Örnek olarak C eğrili devre kesicilerde üst açma sınırı nominal akımın oldukça üzerindedir. Bu nedenle kısa devre durumunda gecikmeli açma söz konusu olur.

SFB karakteristikli veya aktif akım sınırlamalı koruma cihazları nominal akımın aşıldığını erken aşamada tespit eder.

Basa dön

Kablo hesaplaması

Maksimum kullanılabilir kablo uzunluğunu hesaplamak için aşağıdaki veriler gereklidir:

RmaxMaksimum toplam direnç
UAnma gerilimi
ICBDevre kesicinin nominal akımı
xIAkım eğrisine göre açma faktörü/nominal akımın katı
RLmaxMaksimum kablo direnci
RCB1A1A devre kesicinin iç direnci
LmaxMaksimum kablo uzunluğu
AKablo kesiti
ρSpesifik kablo direnci Rho, (Cu 0.01786)
Basa dön

Örnek

Bu değerler aşağıdaki hesaplama örneğinin temelini oluşturur:

U24 V DC
xI15 (M1 açma eğrisinden)
ICB1 A
RCB1A1.1 (termik manyetik kesicilerin nominal akım ve iç direnç tablosundan)
P0.01786 (bakır)
A1.5 mm2 (varsayılan)
Basa dön

Hesaplama

Kablo uzunluğu için örnek hesaplama  

Kablo uzunluğu için örnek hesaplama

Hesaplama örneği burada üç adımda görülebilir:

 1. Toplam devre direnci
 2. Maksimum kablo direnci
 3. Maksimum kablo uzunluğu
Basa dön

Ana ve yardımcı kontaklar

Devre kesicilerin ana ve yardımcı kontakları  

Yardımcı kontakların ana kontağın anahtarlama durumunu baz alan ayarı

Bazı devre kesicilerde ek yardımcı kontak vardır. Anahtarlama durumlarının uzaktan sorgulanmasını sağlar ve hatalı çalışmaları bildirirler.

Anahtar:

Güç = ana kontak
Sinyal = yardımcı kontaklar
NO = normalde açık
NC = normalde kapalı
C = ortak PDT taban kontağı

Basa dön

Bağlantı etiketleri

KontaklarEtiket
Ana kontaklarBireysel: 1 - 2
 Grup olarak: 1 - 2/3 - 4/5 - 6/...
Yardımcı kontaklarBireysel N/A kontak: 13 - 14
 Grup N/A kontaklar: 1.13 - 1.14/2.13 - 2.14/3.13 - 3.14/...
 Bireysel N/K kontak: 11 - 12
 Grup N/K kontaklar: 1.11 - 1.12/2.11 - 2.12/3.11 - 3.12/...

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300