Genel bakisa dön

Sözlük

Devre kesicilerin bağlantısında çeşitli yöntemler mevcuttur; takma, geçme veya vidalama.

Bu sayı bir devre kesiciye kaç adet elektriksel olarak ayrılmış akım kanalı bağlanabileceğini gösterir. Farklı kutup sayılı devre kesiciler mevcuttur.

Devre kesicisinin açma karakteristiklerini gösterirler. Diyagram devre kesicinin açma süresi ve akımını gösterir.

Devre kesicilerin yapı, montaj veya dağıtıcı tip montaj seçenekleri.

Üreticinin belirli bir çalışma koşulu için verdiği devre kesicinin akım ve gerilim değeridir. Bu değerler çalışma ve performans özellikleriyle ilgilidir.

Nominal akım, gerilim veya frekans bir ürünün boyutlandırıldığı değerlerdir.

Devre kesicinin nasıl çalıştırıldığı veya resetlendiğini tanımlar. Otomatik ve manüel resetli versiyonlar mevcuttur. Bunlarda düzenli ve düzensiz anahtarlama işlemleri için bir işletme kolu bulunur.

Devre kesicinin belirli akım ve gerilim değerindeki davranışını belirleyen karakteristik eğriler.

İşletme kolunu değiştirmeden devre kesicinin açması.

Devre kesiciler kısa devre ve aşırı yüklerin neden olduğu zararları önler. Teknik sistemlerde ve makinelerde cihazları ve aktüatörleri korumak için özel olarak tasarlanmışlardır.

Kapatıldığında akım geçiren ana devredeki kontaktır.

Mekanik olarak çalışan yardımcı devredeki kontaktır. İkaz kontağı olarak çalışır.

İki iletken kısım arasındaki yalıtkan malzemenin yüzeyi boyunca en kısa mesafedir.

Kısa devre akımı genellikle farklı potansiyelde iki nokta arasındaki düşük dirençli bağlantıda yükselir.

Bunlar aşırı yük veya kısa devre sonucu oluşan hasara karşı kabloları korumak için kullanılırlar.

İki iletken kısım arasındaki en kısa mesafedir.

MTBF Arızalar Arasındaki Ortalama Süre'nin kısaltmasıdır ve arka arkaya iki arıza arasında beklenen süreyi tanımlar.

Bu topraksız yardımcı kontaktır. Ana kontak kapalı iken açıktır.

Bir pozisyondan diğerine ve tersine hareketin sonucu.

Bu topraksız yardımcı kontaktır. Ana kontak kapalı iken kapalıdır.

SFB Seçici Sigorta Açtırma demektir. Bu karakteristik eğriye göre çalışan devre kesiciler kısa devre anında her zaman açar. SFB açma karakteristiği M1 ve F1 eğrisi arasındadır.

Bu teknolojiyi baz alan güç kaynakları kısa devrede yüksek bir akım rezervi sağlar. Uzun kablolar olsa bile güvenlik ekipmanı üzerinden gerekli açma akımı geçer. Bu güç kaynağına bağlı arızadan etkilenmeyen bölümler beslenmeye devam eder.

Sigortalar devreyi, izin verilen akım uzun süre aşılırsa keser.

Bu hasar görmemiş bir elektrik devresinde oluşan aşırı akımdır.

Bu nominal akımı aşan bir akımdır.

Bu belirli şartlar altında ekipmanın etrafındaki hava sıcaklığıdır.

Bu belirli koşullar altında yalıtkan hatasına neden olmadan tolere edilebilen maksimum geçici gerilim değeridir.

Bu N/K ve N/A kontak fonksiyonları sağlayan üç bağlantılı bir sinyal kontağıdır.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300