Základné údaje

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
Telefon: +421 2 3210 1470
E-Mail: obchod.sk@phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470