Spät´ na přehled

Zkouška rázem a vibrační zkouška

Zkouška rázem podle normy IEC 60068‑2‑27

Graf rázu s 3 ms/350 g  

Graf rázu

Rázy (stupeň závažnosti dle normy DIN EN 50155)

Tato zkouška se provádí, aby se vyzkoušela a zdokumentovala odolnost svorkového spojení vůči nepravidelně se vyskytujícím rázům s různou energií. Přitom se převezmou stupně závažnosti z normy DIN EN 50155, resp. DIN EN 61373 (evropská norma pro železniční aplikace), aby se simulovala zátěž v podmínkách železniční dopravy.

K definici rázu se zadává zrychlení a doba trvání. Podle normy IEC 60068-2-27 jsou předepsány vždy tři kladné a záporné rázy ve všech třech prostorových osách (x, y, z). Simulovaná zrychlení dosahují 50 m/s² při trvání rázu po dobu 30 ms. Na svorkovém spojení se nesmí projevit poškození, které by negativně ovlivňovalo další použití. U zkušebních kusů se sleduje chování kontaktu během zkoušky. Při použití normy pro železniční aplikace není přípustné přerušení kontaktů > 1 µs.

Řadové svornice společnosti Phoenix Contact procházejí tímto rázovým zatěžováním úspěšně a hodí se pro aplikace v prostředí s nejextrémnějšími otřesy.

Spät´ na horu

Vibrační zkouška podle normy DIN EN 61373

Vibrační zkouška podle normy DIN EN 61373  

Vibrační zkouška podle normy DIN EN 61373

Širokopásmové šumy (stupeň závažnosti podle normy DIN EN 50155)

V dopravní technice jsou řadové svornice stále vystaveny vibracím a otřesům. K napodobení otřesů vyskytujících se v praxi se zkušební kusy vystavují širokopásmovým, rušivým kmitům. Na řadové svornici a připojeném vodiči tak dochází ke zrychlení, jež odpovídá realitě.

Při zkoušce kategorie 1b se prochází frekvenčním rozsahem 5 Hz až 150 Hz. Efektivní hodnota zrychlení činí až 5,72 m/s². Zkušební kusy se testují ve třech osách (x, y, z) každých pět hodin. Jako další zátěž k vibracím se elektrický kontakt během zkoušky sleduje. Na řadových svornicích se nesmí projevit poškození, které by negativně ovlivňovalo jejich další použití. Během zkoušky není navíc přípustné žádné přerušení kontaktů na 1 µs.

Řadové svornice společnosti Phoenix Contact pro všechny techniky připojení splňují tyto vysoké požadavky na odolnost proti vibracím.

Spät´ na horu

Vibrační zkouška podle normy IEC 60068-2-6

Vibrační zkouška podle normy IEC 60068-2-6  

Vibrační zkouška podle normy IEC 60068-2-6

Tato zkouška slouží k prokázání odolnosti vůči vibracím u svorkového spojení při působení trvalých vibrací. Na zkušební kus se přenášejí harmonické, sinusové kmity k simulaci rotujících, pulzujících nebo oscilujících sil. Test probíhá ve všech třech prostorových osách (x, y, z).

Pro tuto zkoušku bude probíhat frekvenční rozsah od 5 Hz do 150 Hz rychlostí jedné oktávy za minutu. Efektivní hodnota zrychlení činí až 50 m/s². Zkušební kusy se testují ve třech osách (x, y, z) každé dvě hodiny. Navíc se během zkoušky provádí dohled elektrického kontaktu. Na řadových svornicích se nesmí projevit poškození, které by negativně ovlivňovalo jejich další použití. Během zkoušky není navíc přípustné žádné přerušení kontaktů > 1 µs.

Všechny techniky připojení dosahují normovaných požadavků bez přerušení elektrického kontaktu. Proto se hodí především pro náročné aplikace, při kterých musí být zaručeno bezpečné fungování svorkového spojení i během extrémních otřesů.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další zkoušky

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť