Spät´ na přehled

Modernizace řídicí techniky ve společnosti RWE Westfalen-Weser-Ems

Regionální dodávky energie pro 5,5 miliónů obyvatel

RWE Westfalen-Weser-Ems AG se sídlem v Dortmundu je regionální společnost patřící do skupiny RWE Energy. Společnost RWE Westfalen-Weser-Ems nabízí proud, plyn a vodu a s tím spojené služby na jednom místě.

Zhruba 5,5 miliónům obyvatel nabízí bezpečnost dodávek. Po elektrické síti o celkové délce 76 000 kilometrů a plynové síti o délce 20 000 kilometrů se distribuuje více než 24 TWh proudu a 52 TWh plynu.

Společnost RWE Westfalen-Weser-Ems zaměstnává asi 2 700 osob.

Aplikace

Jako provozovatel rozvodné sítě zajišťuje společnost RWE Westfalen-Weser-Ems hospodárné zásobování energií v regionu. Optimalizace zásobování energií klade neustále nové nároky na řídicí a automatizační techniku.

K modernizaci stanic 110 kV použila společnost telemechaniku značky Siemens. Elektronická relé typu PLC Interface od společnosti Phoenix Contact umožňují díky menším nárokům na propojení použití malých rozvaděčů, které šetří místo, a přispívá ke snížení nákladů.

Řešení

V souvislosti s modernizací obnovuje společnost Siemens Energy Automation GmbH & Co. KG dle zadání společnosti RWE 20 až 25 let starou řídicí techniku v neobsazených stanicích 110 kV. Používá zde automatizační systém AK 1703 ACP od společnosti Siemens. Ten nabízí široké možnosti pro dálkové řízení, komunikaci a napojení periferních zařízení při automatizaci sítí pro dodávky energie.

Úlohou telemechaniky je zaznamenávat provozní stavy spínačů a momentální hodnoty proudů a napětí a bezpečně je přenášet do řídicí centrály. Kromě toho musí telemechanika řídit zařízení z řídicí centrály pomocí příkazů a zadání požadovaných hodnot. Jako rozhraní mezi zařízeními a telemechanikou fungují moduly typu PLC Interface od společnosti Phoenix Contact.

Při záznamu digitálních signálů pomocí modulu PLC Interface se signalizační napětí na straně zařízení o velikosti 220 V DC přeměňují na signalizační napětí o velikosti 60 V DC, které je v telemechanice běžné. Přitom jsou od sebe signalizační napětí přes komponenty PLC Interface galvanicky odděleny. V telemechanice se v této souvislosti mluví o blokaci.

Pomocí moderní telemechaniky jsou zobrazeny chybové stavy a na základě těchto informací mohou být odvozena potřebná opatření. V souvislosti se vzrůstajícím stupněm automatizace v neobsazených stanicích zajišťují moduly PLC Interface technické a hospodárné odpojení signalizačních napětí na primární a sekundární straně. Moduly jsou tak důležitým spojovacím prvkem mezi procesní technikou a telemechanikou.

Výhody

Díky kombinovanému použití systému dálkového řízení a modulu PLC Interface je i ve velkých stanicích rozvodné sítě možné použít jednoduché skříňové řešení pro dohled a řízení procesů nenáročné na prostor.

S konstrukční šířkou 6,2 mm šetří modul PLC Interface až 75 % místa. Jelikož odpadá rovina propojování, jsou rozměry rozvaděče výrazně menší. Při současném použití možností přemostění pomocí integrovaných prostorů pro můstky vzniká při propojování velký potenciál pro úsporu místa. Tyto vlastnosti přispívají ke snížení nákladů. Konstrukce a dokumentace modulů PLC Interface jsou přitom integrální součástí rozvaděče pro dálkové řízení.

Další výhoda integrace se ukazuje při odběru systému ve výrobě, protože je zde možné celé sekundárně technické zařízení kompletně přezkoušet. Při uvedení do provozu tak odpadají nákladné propojovací práce na místě, což vede ke snížení času a nákladů na montáž. Vzhledem k těmto pozitivním vlastnostem a dobrým zkušenostem najdou tyto komponenty uplatnění i v budoucích projektech.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť