Spät´ na přehled

Jednoduchá integrace decentrálních napájecích zařízení a spotřebičů v rozvodné síti

Přehled

Napájení pouličního osvětlení  

Dohled stavu osvětlovacích prostředků pouličního osvětlení

  • Napájení regenerativních energií a rostoucí využití elektroaut je předpokladem pro přesný dohled energetické sítě.
  • Enexis používá malé řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact a řešení softwaru a databáze pro zpracování, uložení, vyhodnocení a smysluplné zobrazení relevantních dat.
  • Vizualizace současné situace zatížení lokální sítě dovoluje spolehlivé zásobování všech spotřebičů.

Profil zákazníka

Trafo ve stanici místní sítě  

Trafo ve stanici místní sítě

Enexis provozuje energetickou síť v sedmi provinciích Nizozemí. Tam je společnost zodpovědná za přípojky cca 2,7 miliónu spotřebičů.

Kromě toho pracovníci pracují neustále na lepší, inteligentnější, efektivnější a perspektivní síti.

Použití

Malá řídicí jednotka ILC 131 ETH ve stanici místní sítě  

Rozváděč s malou řídicí jednotkou ILC 131 ETH a jedním modemem

Napájení solární energií prostřednictvím soukromých domácností a rostoucí podíl elektroaut v Nizozemí vyžadují přesnou kontrolu energetické sítě, aby bylo možné zamezit výkyvům v napětí.

Průchodné řešení dohledu a vizualizace Enexis proto kontroluje aktuální hodnoty napětí, proudu a toku energie. Tak lze lokální síť lépe plánovat a cíleně rozšířit a rychleji rozpoznat a lokalizovat zkraty.

Na trafo sítě nízkého napětí, které transformuje úroveň 10 kV na 400 V, je rovněž dohlíženo. Zásobuje kromě blízkých domácností a provozů i pouliční osvětlení.

To bylo možné již v minulosti zapínat a vypínat na dálku, kontrola stavu osvětlovacích prostředků však nebyla možná. Díky vyhodnocení příkonu proudu vyvozuje Enexis nyní závěry týkající se kvality světel a posílá na místo v případě zhoršení včas servisního technika.

Řešení

Vizualizace lokální sítě  

Diagnostika a vizualizace lokální sítě pomocí zobrazení map

Aktuální data tří fází sekundárního okruhu transformátoru stanice místní sítě zachycují měniče proudu a zaznamenává malá řídicí jednotka ILC 131 ETH. Jelikož pro analýzu hodnot všech systémů pro pořízení dat jsou nutné velké servery, ukládá data kanadský poskytovatel databáze. Přitom se jedná o SQL databázi, do které přímo zapisuje ILC 131 ETH. K tomu programátor používá funkční bloky z SQL Library, které je možné stáhnout z domovské stránky společnosti Phoenix Contact.

Na základě získaných datových vět je možné posoudit stav pouličního osvětlení. Dále je možné určit stupeň vytížení transformátoru. Dojde-li k překročení stanovených mezních hodnot, zahájí servisní technik odpovídající opatření nebo zajistí rozšíření sítě. Na druhou stranu je možné při průměrně nízkém zatížení využít cenově výhodnější menší transformátor.

Enexis plánuje doplnění aplikace o senzoriku prostředí, takže je možné intenzitu pouličního osvětlení v budoucnu adaptivně regulovat. V současné době je pouliční osvětlení řízeno dobami východu a západu slunce poskytnutými kanadskou databází. Žádoucí by však bylo, kdyby byly doby zapnutí a vypnutí závislé na přirozené intenzitě osvětlení dostupného na místě. Tímto způsobem se může světlo v oblačné dny rozsvítit mnohem dříve a ve slunečné dny později.

Software Gaia vyvinutý firmou Enexis nabízí správné řešení pro jednoduše zjistitelné zobrazení velkého množství dat. Na základě informací z Google Earth může uživatel pomocí nástroje získat podrobnosti až o jednotlivých ulicích a zobrazit si aktuální a historické průběhy toku energie a zatížení sítě. Tak jsou například detekovány spotřebiče, které vyžadují větší napájecí vedení.

Shrnutí

Efektivitu zařízení a systémů lze značně zvýšit záznamem a analýzou relevantních dat. V tom spočívá přidaná hodnota tak zvaného Big Data přístupu. Algoritmy, databáze a zesíťování charakterizují systémy ovládání a automatizace budoucnosti.

Základem je inteligentní připojení úrovně pole k nadřazenému ukládání a zpracování dat i smysluplná vizualizace získaných poznatků. Tak může Enexis reagovat rychle a v souladu s požadavky na kritické události nebo přetížení a tím zajistit plynulé zásobování obyvatelstva elektrickou energií.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer:

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť