Product Compliance

Vytvořte zprávu o shodě jako potvrzení, že vaše produkty splňují požadavky na látky v souladu se směrnicemi RoHS a REACH.

Pro zobrazení informací o shodě a pro stažení prohlášení o shodě zadejte níže čísla produktů.


Tip: Čísla produktů můžete zkopírovat a vložit z jiných aplikací, např. z dokumentu Excel nebo PDF.

Náš příslib

Produkty označené společností Phoenix Contact jako konformní s RoHS obsahují olovo, šestimocný chrom, rtuť, PBB a PBDE o hmotnostním podílu nejvýše 0,1 % v homogenních materiálech, a kadmium o hmotnostním podílu nejvýše 0,01 %, nebo jsou, jak je definováno v přílohách směrnice 2011/65/EU (RoHS 2), vyjmuty z výše uvedených limitů a jsou v souladu se směrnicí 2015/863/EU. Tyto produkty jsou mimoto v souladu s přílohou XIV a přílohou XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH). Tyto informace vycházejí z našich současných znalostí a z informací, které nám poskytli naši dodavatelé, a mohou se měnit.


Kontaktujte nás

V případě, že máte dotazy týkající se shody produktů se směrnicí RoHS nebo s jinými směrnicemi a předpisy, kontaktujte nás prosím e-mailem:  sk-productcompliance@phoenixcontact.com