Často kladené dotazy

Často kladené dotazy k funkční bezpečnosti

Otázky a odpovědi týkající se funkční bezpečnosti

Vaše dotazy vám zodpoví naši odborníci.

Nenašli jste váš dotaz? – Napište nám.

Pokud se nám dosud nepodařilo najít odpověď na vaši otázku, stačí pouze vyplnit níže uvedený formulář. Jsme rádi k dispozici pro všechny dotazy a podněty týkající se funkční bezpečnosti.

Ne, jednotlivé komponenty nemohou mít SIL (úroveň integrity zabezpečení) ani PL (jakostní stupeň).

Klasifikace SIL se vždy vztahuje na úplnou bezpečnostní funkci, zatímco mez nároků SIL (SILCL) se vztahuje k subsystému (podle normy EN 62061).

Vztah mezi jakostním stupněm (PL) a úrovní integrity zabezpečení (SIL) lze stanovit pomocí hodnoty PFH (průměrné pravděpodobnosti nebezpečného výpadku za hodinu) d. Mějte na paměti, že upozornění PFHd nezohledňují konkrétní specifikace těchto dvou norem s ohledem na schválenou strukturu, diagnostické pokrytí nebo jejich systematické požadavky.

Podle obou norem musí být u nuceně vedených kontaktů s redundantními (2kanálovými) spínači a relé předpokládána hodnota DC (stupně diagnostického pokrytí) 99 %. Předpokladem je diagnostická funkce s vhodnou chybovou reakcí nebo alespoň varováním před nebezpečím.

Ne, pouze jediná chyba zpravidla povede k výpadku. U magneticky ovládaných systémů nebo systémů založených na identifikaci RFID je výrobce schopen potvrdit chybovou toleranci hardwaru hodnoty 1.

Ne, uživatel může vypočítat hodnotu PFHd pro spotřební součásti u konkrétní aplikace z hodnoty B10d v závislosti na počtu provozních cyklů.

MTBF (Mean Time Between Failure) popisuje průměrnou dobu mezi dvěma výpadky (poruchami).

MTTF (Mean Time to Failure) vyjadřuje průměrnou dobu do prvního výpadku (poruchy).

D znamená nebezpečný (z angl. dangerous).

MTTFd (Mean Time to Dangerous Failure) popisuje průměrnou dobu do prvního nebezpečného výpadku (poruchy).

Ano, u softwaru operačního systému podle PL (jakostní stupeň) e je však třeba zohlednit požadavky normy IEC 61508-3.

Přílohy norem EN ISO 13849-1 a EN 62061 obsahují náhradní referenční hodnoty pro často používané komponenty. Měli byste vždy používat hodnoty výrobce, pokud jsou k dispozici.

Ne, norma EN ISO 13849-1 popisuje pouze případ High-Demand-Modus. Z toho důvodu můžete provádět hodnocení MTTF (střední doba do výpadku) pouze s dodatečnými opatřeními, jako je například vynucená dynamizace.

Ne, neexistuje žádná zvláštní certifikační povinnost pro softwar založený na obou normách. Opírá se o velikost a složitost celého projektu. V rámci verifikace a validace bezpečnostních funkcí může být vyžadován test softwaru. Informace k tomuto tématu lze nalézt v kapitole 4.6 normy EN ISO 13849-1, kapitolách 6.9 a 6.10 normy EN 62061 a v normě EN 61508-3.

Ne, kromě statistických charakteristik, jako jsou MTTF (střední doba do výpadku) a B10d, musí být komponenta k dané funkci také funkčně vhodná a musí splňovat určité minimální požadavky. Například požadavky na konstrukci a bezpečnost (provádění a uplatňování bezpečnostních zásad).

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470