Spät´ na přehled

INTERBUS Safety

INTERBUS je koncipován jako systém rychlé sběrnice k přenosu procesních dat v průmyslovém prostředí. Díky metodě přenosu a topologii nabízí INTERBUS vynikající výkonové vlastnosti, jako je rychlý, cyklický a časově ekvidistantní přenos procesních dat. U INTERBUS-Safety se jedná o funkční rozšíření tohoto osvědčeného systému sběrnice pro přenosy bezpečnostních dat.

Protokol INTERBUS-Safety

Protokol INTERBUS-Safety  

Protokol INTERBUS-Safety

INTERBUS-Safety rozšiřuje systém INTERBUS o možnost bezpečné výměny dat. Pomocí tohoto systému lze provádět programovatelné bezpečnostní funkce bezpečného ovládání a pro tento účel přenášet bezpečná vstupní a výstupní data z a k bezpečným přístrojům INTERBUS.

Komunikace mezi bezpečným řadičem a bezpečnými účastníky INTERBUS probíhá pomocí protokolu INTERBUS-Safety, který je nadřazený standardnímu protokolu INTERBUS a který obsahuje bezpečná vstupní a výstupní data a informace o bezpečnosti dat.

Princip Black Channel

Schematické znázornění principu Black Channel  

Princip Black Channel

Princip Black Channel použitý u INTERBUS-Safety zajišťuje přenos bezpečných dat prostřednictvím standardních sítí. Systém sběrnice proto nepřebírá bezpečnostní úkoly, ale slouží pouze jako přenosové médium.

Bezpečná a nezabezpečená data jsou integrována do datového proudu protokolu součtového rámce INTERBUS. Vyhodnocení vloženého bezpečnostního protokolu zajišťují pouze bezpeční účastníci INTERBUS a bezpečné řízení INTERBUS.

Protokol INTERBUS-Safety obsahuje opatření k zabezpečení bezpečnostních dat, která pokrývají tyto chyby:

  • opakování zpráv
  • ztráta zpráv
  • doplnění zpráv
  • chybné pořadí zpráv
  • poškození zpráv
  • zpoždění zpráv
  • záměna účastníků

Deterministické zpracování protokolu INTERBUS-Safety navíc umožňuje zajištění doby odezvy přes posuzovaný bezpečnostní řetěz, to znamená od vstupu, přes bezpečný přenos a zpracování, až po výstup.

Reakční doby

Schematické znázornění reakčních dob  

Krátké reakční doby v systému INTERBUS-Safety

Systém INTERBUS-Safety se vyznačuje krátkými reakčními dobami a zaručenými dobami vypnutí. Bezpečnostní procesy jsou procesy, které musí zajistit vypnutí ve velmi krátké době.

Nezřídka zůstává mezi zjištěním nebezpečné události a potřebným vypnutím jenom velmi krátká časová prodleva. Systém INTERBUS nabízí díky vysoké efektivitě protokolu součtového rámce velmi krátké reakční doby při nízké taktovací frekvenci.

Pro INTERBUS lze doby cyklů podrobně vypočíst na základě deterministického zpracování protokolů. Pro každou bezpečnostní funkci uplyne při toku signálu od vstupní svorky až po výstupní svorku pevná doba, zaručená doba vypnutí. Skládá se z nejdelší doby zpracování vstupů podílejících se na bezpečnostní funkci a parametrizované době vypnutí podílejících se výstupů a je proto specifická pro každou bezpečnostní funkci.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť