Spät´ na přehled

Proč funkční bezpečnost?

Pro snížení rizik, která vycházejí ze strojů, pomocí bezpečnostních funkcí. Jako funkční bezpečnost jsou označována technická ochranná opatření ovládání stroje, která zajišťují správnou funkci ochrany osob.

Požadavky na bezpečnost strojů

Stroj podle Směrnice o strojních zařízeních  

Stroj podle Směrnice o strojních zařízeních

Pro dosažení funkční bezpečnosti je nutné provést definovaná opatření. Na základě posouzení rizik přitom určíte typické druhy a množství bezpečnostních funkcí. Požadavky na bezpečnost strojů jsou popsány 3stupňovou metodou v příloze 1 Směrnice pro stroje a zařízení. Podle toho je nutné aplikovat tyto zásady:

  • Konstrukční opatření. Při nich se bere ohled na určené použití a každé rozumně předpokládatelné chybné použití.
  • Technická ochranná opatření proti nebezpečím, která nelze snížit konstrukčním opatřením. K nim patří opatření pro funkční bezpečnost.
  • Organizační opatření. Pokyny pro uživatele, návod k obsluze, speciální zaškolení a zapracování, osobní ochranné pracovní pomůcky.

Každý výrobce stroje je povinen závazně realizovat tyto požadavky Směrnice pro stroje a zařízení.

Cíl funkční bezpečnosti

Funkční bezpečnost zabraňuje chybám, které by mohly vést k nebezpečným situacím na stroji. Přitom se rozlišují různé druhy chyb:

  • Systémové chyby: Lidská chyba při specifikaci, návrhu a realizaci bezpečnostních funkcí.
  • Náhodné chyby: Hardwarové chyby.
  • Chyby se společnou příčinou: Vznikají v důsledku nějaké události, například přepětí, které způsobí výpadek několika jednotek.

Tyto druhy chyb lze snížit vhodnými organizačními anebo technickými opatřeními. K tomu je nutné vzít ohled na všechny normativně popsané požadavky na funkční bezpečnost systémů. Bezpečnostní životní cyklus strojů představuje možný postup. Tímto způsobem se také orientuje společnost Phoenix Contact se svými službami.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť