Hospodárné bezdrátové řešení vytváří potřebnou transparentnost

Řízení energie bez dodatečné kabeláže s rádiovým systémem Radioline

Výrobní středisko Walter Mester GmbH Co. KG  

Walter Mester GmbH & Co. KG vyrábí zhruba 14 milionů výkovků za rok

K profitování z daňových úlev pro energeticky náročné provozy musí být spotřeba energie transparentně zaznamenávána. Výstavba příslušného systému řízení se ovšem ukazuje být stejně nákladná, protože musí být položeny početné kabely k napojení měřicích přístrojů.

Kovárna Walter Mester GmbH & Co. KG proto sáhla po bezdrátovém řešení společnost Phoenix Contact.

Použití

Společnost Walter Mester GmbH & Co. KG založená v roce 1908 ze standardní oceli, vysoce legovaných druhů ocelí nebo neželezných kovů vyrábí zhruba 14 milionů výkovků za rok. K jejich výrobě potřebuje podnik asi pět milionů kWh proudu za rok, které jsou použity zejména pro tepelné procesy.

Toky energie mají být ze dvou důvodů stanoveny transparentně: Zaprvé již nechcete výrobní náklady na obrobky vypočítávat s nepřesnými náklady, ale na bázi nákladů za energii pro každý výrobní krok na strojích. Zadruhé zákon o zdanění proudu dovoluje daňovou úlevu pro energeticky náročné provozy. Na tomto základě musí být tepelné procesy vybaveny systémem pro měření energie a systémem řízení.

První nabídky, které byly předloženy ředitelem společnosti Ralfem Mesterem, nebylo možné kvůli vysokým nákladům na kabeláž a instalaci akceptovat.

Řešení

Rozvaděč s bezdrátovým modulem a přístrojem k měření energie  

Přístroj k měření energie EMpro a bezdrátový modul Radioline v rozvaděči

Jako specialista pro aplikační řešení ve slévárenství a kovárenství vyvinula dílna společnosti Isertech GmbH návrh řešení pro rádiový přenos. S bezdrátovým propojením přístrojů pro zaznamenávání energie lze nyní rychle a hospodárně přenášet relevantní data.

Sestava sází na bezdrátové moduly rodiny produktů Radioline společnosti Phoenix Contact, které pracují s technologií Trusted Wireless. Wireless standard, který funguje ve volném frekvenčním pásmu ISM 2,4 GHz, může překonat vzdálenosti až 5 000 metrů mezi jednotlivými stanicemi.

Dále jsou používány inteligentní přístroje k měření energie rodiny produktů EMpro společnosti Phoenix Contact, které zaznamenávají všechny elektrické veličiny.

Náročné podmínky okolí kovárny  

Náročné podmínky okolí v kovárně: silné vibrace a vysoké teploty

Spolehlivý provoz dokonce i v náročném prostředí

„Nejdříve jsme my, tedy já a zákazník, měli určité pochybnosti“, říká Thomas Besbes, který je zaměstnán v odbytu společnosti Isertech GmbH. „Nebyli jsme si jisti, zda bezdrátová komunikace spolehlivě funguje i za tvrdých podmínek v okolí kovárny."

Elektromagnetická zatížení transformátorem a indukčními pecemi ani vysoké teploty a stálé vibrace kladiv nepředstavují žádný problém pro rádiové moduly Radioline ani přístroje k měření energie EMpro.

Při realizaci byl v kovárně Warsteiner sledován celý výrobní řetězec od výchozího materiálu až po vysoce kvalitní výkovek a na potřebných místech vybaven přístroji k měření energie a rádiovými systémy.

Centrální zpracování a ukládání dat

Po ochlazení musí být neobrobené kusy vytříděny. Protože je spotřeba energie zde použitých moderních excentrických a hydraulických lisů poměrně nízká, byly lisy po stránce měřicí techniky sdruženy na komponentu EMpro, který je centrálně umístěn v rozvodu energie lisovacího prostoru. Na základě bezdrátové komunikace prostřednictvím modulů Radioline muselo zde být položeno pouze jedno krátké kabelové vedení.

Po uvedení systému řízení energie do provozu se rychle ukáže, že si kovárna může z výsledků měření udělat další závěry. Ředitel společnosti Ralf Mester vysvětluje: „Nyní můžeme přesně rozpoznat rozdíly efektivity mezi starými, analogově řízenými a moderními, digitálně řízenými pecemi. Na základě těchto informací lze přesně stanovit dobu pro pořízení nové pece.“

Shromážděná data budou zpracována v centrální řídicí jednotce. Tam jsou uživateli kdykoli zpřístupněna hodnocení na webovém serveru. Kromě toho jsou data ukládána v databázi SQL, aby mohl být doklad předložen správním úřadům.

Shrnutí

Ralf Mester a Thomas Besbes  

Přesvědčí řešením řízení energie: ředitel společnosti Ralf Mester a Thomas Besbes

Řešení realizované u Walter Mester GmbH & Co. KG ukazuje, jak lze spotřebu energie transparentně stanovit s měřicími přístroji systematicky namontovanými na energetických centrech v kombinaci se spolehlivým bezdrátovým přenosem.

Možné potenciály úspory energie mohou být detekovány s nízkými náklady na instalaci a optimalizováno vytížení zařízení. Kromě toho získá kovárna data pro přesný výpočet výrobních nákladů, preventivní údržbu a včasnou výměnu strojů i doklad o spotřebě v rámci energeticky náročných procesů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť