Paralelní provoz bezdrátových řešení

Paralelní provoz bezdrátových řešení

Spolehlivá komunikace

Bezporuchová koexistence bezdrátových řešení v průmyslovém prostředí.

Velká výhoda bezdrátové komunikace spočívá ve využívání volného prostoru jako stávající, veřejné přenosové médium. Oproti kabelové instalaci tak nevznikají žádné dodatečné výdaje a náklady na instalaci. Je možné se volně pohybovat v prostoru a přenosové médium nepodléhá žádnému opotřebení.

Ovšem u tohoto přenosového média se jedná o omezený zdroj. Není exkluzivně k dispozici pro určitou aplikaci, ale je využíván všemi aplikacemi které vytvářejí elektromagnetické vlny. Protože v průmyslových zařízeních existuje stále více aplikací s bezdrátovou komunikací, je zapotřebí koordinované zacházení s tímto zdrojem.

Oboustranný vliv bezdrátových aplikací

Oboustranný vliv bezdrátových aplikací  

Oboustranný vliv bezdrátových aplikací

Společným využíváním přenosového média může za určitých předpokladů dojít ke konfliktům a vzájemnému rušení. K tomu však dochází jen tehdy, jestliže se rádiové signály dvou nebo několika rádiových systémů směšují na jednom místě, na stejné frekvenci a ve stejné době.

Účinky v praxi závisí na způsobu práce a odolnosti proti rušení účastnících se bezdrátových technologií. Vedle bezdrátové technologie určuje plánování bezdrátového spojení prostorové a frekvenční překrývání a aplikace časové překrývání.

Působení

Příkladně časová charakteristika s a bez vlivu rádiového spojení  

Příkladně časová charakteristika s a bez vlivu rádiového spojení

Oboustranný vliv bezdrátových aplikací nevede v praxi nutně k výpadku komunikace. V první řadě vede k prodloužené době přenosu (čekací doba) a zvyšující se časové nejistotě. Zpoždění a rozsah kolísání (časová nejistota) závisí hlavně na odolnosti proti rušení bezdrátové technologie, popř. rádiového systému.

Aby i přesto bylo dosaženo vysoké spolehlivosti, využívají všechny bezdrátové technologie pokud možno robustní modulační procesy i interní mechanizmy ke korektuře chyb a opakování telegramu. I přesto je zejména pro časově kritické aplikace nezbytná centrální koordinace a plánování bezdrátového spojení, aby bylo od počátku zabráněno oboustranným poruchám a vlivům.

Koexistenční řízení

Odborné plánování a dimenzování bezdrátových aplikací i ruční plánování frekvenčních, popř. rádiových kanálů umožňuje spolehlivý paralelní provoz mnoha bezdrátových aplikací na místě.

Trusted Wireless 2.0 a průmyslová řešení Bluetooth společnosti Phoenix Contact navíc podporují ruční plánování frekvence díky speciálním funkcím. Jednotlivé procesy koexistenčního řízení jsou blíže vysvětleny ve směrnici VDI 2185 a IEC EN 62657-2. Na tyto kroky, zejména na minimalizaci vlivu rádiového spojení, by měl v případě pochybností dohlížet znalec, popř. by je měl provést.

Koexistence je možná přerušením v minimálně v jedné z těchto oblastí: místo, frekvence a čas:

Místní přerušení

  • Přizpůsobení vysílacího výkonu
  • Výběr antén
  • Umístění, popř. vyrovnání antén

Přerušení ve frekvenčním rozsahu

  • Výběr kanálu
  • Blacklisting frekvenčních rozsahů, popř. kabelů

Minimalizace časového frekvenčního osazení

  • Pokud možno nízké průměrné vytížení všech samostatných systémů

Jiné průmyslové elektromagnetické rušivé zdroje

Spolehlivé používání bezdrátové komunikace v průmyslu znamená, že musí jít bezpečně vyloučit elektromagnetické poruchy. Existují mnohé elektromagnetické rušivé zdroje – např. svařovací procesy, procesy spínání nebo frekvenční měniče. Takto vysílaná elektromagnetická pole ale dosahují pouze nízké frekvence v rozsahu kilohertzů nebo v dolním rozsahu megahertzů.

Data jsou však zpravidla přenášena při 868/900 MHz nebo nad 2,4 GHz, a tím leží daleko nad frekvencemi obvyklých průmyslových poruch. Tím jsou vyloučeny vlivy elektromagnetických rušivých zdrojů obvyklé v průmyslu.

Rušivá spektra typických aplikací v průmyslovém prostředí

Rušivá spektra ostatních typických aplikací v průmyslovém prostředí

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť