Bluetooth

Rychlý a jednoduchý přenos řídicích dat v těžkých podmínkách

Logo Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová technologie, která je známá především z oblasti mobilního rádiového spojení a příslušenství pro počítače. Ale Bluetooth má také vynikající vlastnosti, které jsou potřebné pro použití v průmyslových automatizačních sítích.

Proto se Bluetooth v oblasti konstrukce strojů a zařízení etablovalo jako komunikační řešení. Velmi se hodí speciálně k přenosu dat Ethernetu a PROFINET nebo signálů V/V k pohyblivým nebo rotujícím dílům stroje. Bluetooth se opírá o mezinárodní standard IEEE 802.15.1 a po celém světě pracuje ve využitelném pásmu ISM 2,4 GHz.

Jednoduchá realizace spolehlivého a robustního bezdrátového spojení

Bluetooth se vyznačuje extrémně robustní bezdrátovou komunikací, která zvlášť spolehlivě funguje i za nepříznivých průmyslových podmínek. Základem je, že jsou data přenášena procesem frekvenčních skoků, při kterém se po každém přenosu dat změní přenosový kanál. Tento proces probíhá 1 600krát za sekundu. Tato kanálová redundance s až 79 přenosovými kanály má za následek, že je Bluetooth extrémně necitlivý vůči poruchám ve frekvenčním pásmu.

Tak lze pomocí Bluetooth zvlášť jednoduše realizovat velmi spolehlivá bezdrátová spojení, které jsou kromě jiného předpokladem pro bezpečnou komunikaci (PROFIsafe, SafetyBridge atd.). Moduly Bluetooth společnosti Phoenix Contact ještě navíc zjednodušují aplikaci tím, že mohou komunikační spojení vytvořit jednoduchým stisknutím tlačítka.

Paralelní provoz mnoha bezdrátových tras

Typické síťové struktury Bluetooth  

Typické síťové struktury Bluetooth

Bluetooth je velmi vhodný pro malé, statické bezdrátové síťové aplikace s několika účastníky. Typické sítě Bluetooth jsou jednoduché aplikace od bodu k bodu nebo malé sítě s hvězdicovou topologií s maximálně sedmi účastníky.

Technologie umožňuje bezporuchový paralelní provoz mnoha takových aplikací. Tím se Bluetooth výrazně odlišuje od Wireless LAN: S WLAN lze vytvořit velké sítě s mnoha účastníky, ale paralelně může být provozováno jen velmi málo takových sítí.

Vynikající koexistence s WLAN

Jak Bluetooth, tak i WLAN jsou provozovány ve frekvenčním rozsahu 2,4 GHz. Tím jsou předprogramované konflikty (interference) a oboustranné poruchy.

Koexistence Bluetooth a Wireless LAN  

Dobrá koexistence Bluetooth s Wireless LAN díky AFH a Black Channel List

Bluetooth je proto vybaven dobrým, automatickým koexistenčním mechanizmem: Adaptive Frequency Hopping (AFH). AFH spolehlivě rozpozná systémy WLAN od obsazení médii ve výši 10 % až 15 % a automaticky vyloučí z použití kanály obsazené WLAN.

Aby byly od počátku vyloučeny poruchy a umožněno efektivní plánování frekvence, mohou být u průmyslových modulů Bluetooth společnosti Phoenix Contact manuálně vyloučeny z použití až tři kanály rezervované pro WLAN. Moduly Bluetooth pak vysílají jen na nepoužívaných frekvenčních rozsazích mezi kanály WLAN, a tak neruší WLAN.

Příklady aplikace

Oblasti použití Bluetooth v průmyslovém prostředí jsou rozmanité a stále jich rychle přibývá. Zvláště rostoucí dálková údržba strojů a zařízení předpokládá transparentní komunikaci Ethernet s inteligentními systémy, jako jsou ovládání nebo regulátory pohonu na pohybujících se dílech stroje. Protože Ethernet nelze bez dalších opatření přenášet sběracími vedeními, představuje rádiová komunikace vynikající alternativu.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť