Spät´ na přehled

Termomagnetické přístrojové jističe

Termomagnetické jističe jsou vybaveny dvěma mechanizmy vybavování: Na teplotě závislá část mechanizmus je vyrobena z bimetalu s topným vinutím. Proudy, které překročí jmenovitý proud ochranného přístroje, vytváří v topném drátu teplo. Bimetal se ohne a působí na spínací mechanizmus, dokud jej nevypne. Reakce na proudové zatížení je časově zpožděná.

Magnetický mechanizmus vybavování se skládá z magnetické cívky a ponorné nebo sklopné kotvy. Proudy, které překročí jmenovitý proud ochranného přístroje, vytváří v cívce magnetické pole. Magnetické pole zesílí proudem a přitáhne kotvu. Po dosažení přednastavené mezní hodnoty aktivuje kotva mechanizmus vybavování a tak se vypne ochranný přístroj. Reakce na zkratové proudy a příliš vysoké proudové přetížení následuje během tří až pěti milisekund.

Jmenovité proudy a typické vnitřní odpory

jmenovitý proud (A)vnitřní odpor (Ω)jmenovitý proud (A)vnitřní odpor (Ω)
0,55,060,05
11,18≤0,02
20,310≤0,02
30,1412≤0,02
40,0915≤0,02
50,0616≤0,02
Spät´ na horu

Konstrukce

Vnitřní konstrukce termomagnetických jističů  

Vnitřní konstrukce termomagnetických jističů

Legenda:

  1. Kotva s cívkou
  2. Magnetická cívka
  3. a) Bimetal s ovinutým topným prvkem pod proudem až 5 A
    b) Bimetal, přímo pod proudem od ab 6 A
  4. Mechanizmus vybavování
  5. Ovládací páka zap/vyp
  6. Spínací kontakt
  7. Spínací tyčka
  8. Nastavení předpětí

 

Spät´ na horu

Funkční schéma zapojení

Funkční schéma zapojení termomagnetického přístrojového jističe

Funkční schéma zapojení termomagnetického přístrojového jističe

Legenda:

1. Power in
2. Power out
11. Common
12. Normally closed (NC)
14. Normally open (NO)

Spät´ na horu

Vypínací charakteristiky

Typická vypínací charakteristika termomagnetických jističů  

Typická vypínací charakteristika termomagnetických jističů

Termomagnetické přístrojové jističe jsou v zásadě k dostání se třemi různými charakteristikami. Proto jsou vhodné pro všechny požadavky. V typické rozběhové charakteristice jsou příkladně zobrazeny jednotlivé oblasti a funkce.

Legenda:

a = pracovní rozsah, tepelné vybavení
b = pracovní rozsah, magnetické vybavení
t = spínací doba (v sekundách)
xl = násobek jmenovitého proudu/faktor vybavení
1 = proudový rozsah, pro který platí charakteristika
2 = rozsah vybavování DC (šedá)
3 = rozsah vybavování AC (modrá)
4 = maximum vybavování
5 = minimum vybavování

Spät´ na horu

Charakteristika ukazuje, že tepelné vybavování [a] reaguje výrazně později než to magnetické [b]. Důvodem je doba potřebná k ohřevu mechanizmus vybavování závislého na teplotě. Ale i menší proudy, které protékají po delší dobu, jsou rozpoznány jako proudová přetížení a vypnuty. Magnetické vybavování zareaguje ve velmi krátké době na rychle stoupající proudy, které překročí jmenovitý proud.

U střídavých proudů probíhá vybavování při stejné jmenovité hodnotě rychleji než u stejnosměrných proudů. To je zobrazeno modrou oblastí v křivce. V zásadě platí toto chování pro všechny charakteristiky. Praktické použití je ovšem možné jen při nasazení jističů s charakteristikou M1. U jističů s charakteristikou SFB nebo F1 probíhá i u stejnosměrného proudu vybavování tak rychle, že by při provozu se střídavým proudem reagovaly velmi citlivě. Z toho důvodu nejsou oblasti vybavování pro střídavé proudy v charakteristikách SFB a F1 zobrazeny.

Charakteristika SFB

Charakteristika SFB  

Charakteristika SFB

Jističe s rozběhovou charakteristikou SFB nabízejí maximální nadproudovou ochranu – také v rozšířených zařízeních s dlouhými drahami vedení.

Ochranné přístroje s touto charakteristikou brání nežádoucímu předčasnému vypnutí při krátkodobých vzestupech proudu. Současně brání dlouhotrvajícímu proudovému přetížení, které by mohlo vést k nebezpečnému vývinu tepla v provozních prostředcích.

Spät´ na horu

Charakteristika M1

Charakteristika M1  

Charakteristika M1

U jističů s křivkou M1 probíhá vybavování později než u těch s charakteristikou SFB nebo F1. Po delší dobu odolají rozběhovým proudům, ale pomaleji reagují na poruchy. Špatně blokované pohony mohou být na základě s tím spojeného proudového přetížení značně poškozeny.

Ve srovnání se stejnosměrnou charakteristikou je charakteristika pro střídavé proudy na ose násobného jmenovitého proudu protažena mírně dopředu: Střídavé proudy tedy již při menších násobcích jmenovitého proudu vedou k vybavení jističe.

Legenda:
Šedá charakteristika: Oblast vybavování pro stejnosměrné proudy
Modrá charakteristika: Oblast vybavování pro střídavé proudy

Spät´ na horu

Charakteristika F1

Charakteristika F1  

Charakteristika F1

Tyto spínače nejsou vhodné k ochraně pohonů, které způsobují dočasné rozběhové proudy, jenž leží nad jmenovitým proudem. U jističů s charakteristikou F1 probíhá vybavování při přetížení rychle. V provozu to může vést k nepřiměřeně častému vypínání.

Koncové přístroje, které mohou být poškozeny i při krátkodobém přetížení a nepatrně zvýšeným provozním proudům, jsou samozřejmě dobře zajištěny těmito jističi.

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sk?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/skcs/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Circuit_Breaker/a9852888-577a-478e-beb2-7777c2b921e8

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť