Industrial Wireless

Industrial Wireless

Bezdrátově od senzoru až do sítě

Moderní rádiová technika nabízí pro všechny průmyslové aplikace efektivní a průchodnou komunikaci.

Spät´ na Průmyslová komunikační technika

Kategorie

 • Wireless Ethernet
  Wireless Ethernet

  Komponenty pro výkonné sítě Ethernet s využitím WLAN nebo Bluetooth.

 • Wireless V/V
  Wireless V/V

  Přístroje Wireless V/V pro bezdrátový přenos digitálních nebo analogových V/V signálů.

 • Wireless Serial
  Wireless Serial

  Přístroje Wireless Serial pro bezdrátovou komunikaci s řídicími jednotkami nebo sériovými periferními přístroji s rozhraním RS-232/422/485.

 • Antény a kabely
  Vždy na příjmu

  Různé antény, vhodné kabely a příslušenství pro bezdrátovou datovou komunikaci.

Hledat v Industrial Wireless

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Průmyslové rádiové systémy zajišťují větší flexibilitu a efektivitu v průmyslové komunikaci dat a signálů. Objevte četné možnosti výhodného využití rádiové techniky ve své aplikaci. Společnost Phoenix Contact nabízí nezbytné spolehlivé a bezpečné produkty, řešení a služby.

Výhody pro vás

 • Dohled nad vzdálenými stanicemi a jejich řízení bez kabelového přívodu
 • Vyšší flexibilita díky jednoduché a spolehlivé komunikaci s mobilními nebo těžko přístupnými automatizačními zařízeními
 • Správné řešení pro každé použití díky velké technologické rozmanitosti
 • Široké portfolio pro nejrůznější oblasti použití a požadavky
 • Podporujeme vás našimi dlouholetými zkušenostmi při plánování a realizaci vašich aplikací

Bezdrátová zařízení jsou trendem.

Komunikace mezi tabletem a strojem  

Bezdrátová řešení umožňují komunikaci mezi tablety a stroji.

Komunikace prostřednictvím sítě je klíčem pro flexibilní, samostatně organizovanou výrobu ve smyslu myšlenky koncepce Industrie 4.0. Průmyslové rádiové systémy hrají rozhodující roli při realizaci takových konceptů, neboť nabízí početné možnosti k vytvoření efektivnějších a flexibilnějších výrobních procesů.

Rádiově řízené, autonomní přepravní systémy a kyvadlová doprava ve skladech zvyšují produktivitu vašeho zařízení stejně jako používání tabletů a smartphonů pro monitoring, ovládání a dálkovou údržbu strojů. V procesních a infrastrukturálních aplikacích lze pomocí průmyslových rádiových systémů zaznamenávat data vzdálených stanic a polních přístrojů, které nejsou jinak přístupné.

Vhodná rádiová technologie pro vaši aplikaci

Loga rádiových technologií Trusted Wireless, Bluetooth a WLAN

Společnost Phoenix Contact nabízí vhodné rádiové technologie pro průmyslové použití.

V praxi se osvědčily různé bezdrátové technologie pro různé oblasti použití. Společnost Phoenix Contact vám pro vaše aplikace nabízí bezdrátová řešení způsobilá k použití v průmyslu.

 • Trusted Wireless
  Pro přenos signálu a dat v rozsáhlých zařízeních
 • Bluetooth
  Pro přenos dat řídicí jednotky v tovární automatizaci
 • WLAN (IEEE 802.11)
  Pro výkonné infrastrukturní sítě pro použití v průmyslu

Detailní informace k rádiovým technologiím najdete v našem oddělení technologií.

 

Wireless Ethernet

Wireless V/V

Wireless Serial

WLAN 802.11

WLAN 5100

WLAN 1100

Adaptér portu Ethernet

-

-

Bluetooth

Adaptér portu Ethernet

Wireless-MUX
(ILB BT ADIO MUX)

-

Trusted Wireless

RAD-ISM-900-EN (Severní/Jižní Amerika)

RAD-2400-IFS (celosvětově)

RAD-900-IFS (Severní/Jižní Amerika)

RAD-868-IFS (Evropa)

RAD-2400-IFS (celosvětově)

RAD-900-IFS (Severní/Jižní Amerika)

RAD-868-IFS (Evropa)

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Další informace